One moment please...
 
 
Exact Globe   
 

Release notes Exact Globe Next - Product update 422 - Service packs

Naast de nieuwe product updates die twee keer per jaar beschikbaar komen, komt er iedere maand een service pack beschikbaar. Dit service pack bevat alle updates en verbeteringen van de afgelopen maand. Een service pack bevat tevens alle verbeteringen uit de voorgaande service packs voor deze product update.

Hieronder ziet u een overzicht van de verbeteringen gegroepeerd per service pack. Klik op een tabblad om de verbeteringen voor het betreffende service pack te bekijken.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de interne referentie van de verbetering.

Om te controleren welk service pack er is geïnstalleerd kunt u het bestand 'ReadMe.txt' in de bin map van de Exact Globe Next installatie raadplegen.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 419 6
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white grey White lightgrey black darkgray white grey black

SP Subject Description
422SP7 Algemene informatie Service pack 7 van product update 422 is beschikbaar vanaf 19-5-2022
422SP7 WMS Bij het klikken op de ICL knop in een verkooporder kon een foutmelding verschijnen (HF 85.570.022)
422SP7 Exact Globe Bij het openen van het artikelonderhoud en de artikelkaart kon een foutmelding verschijnen (HF 85.605.747)
422SP7 Algemeen Bijgewerkte certificaten voor Digipoort endpoints (HF 85.608.145)
422SP7 Factuur Bij het aanmaken van de Intrastat-aangifte kon een foutmelding verschijnen (HF 85.570.022)
422SP7 Salaris Nieuwe minimumlonen per 1-7-2022 (HF 85.595.332)
422SP7 SDK SDK explode fulfilment for the partial fulfilment of a make item created an extra fulfilment line (HF 85.550.020)
422SP7 Financieel Met bepaalde regionale instellingen kon een foutmelding verschijnen bij het opslaan van een boeking (HF 85.624.789)
422SP6 Algemene informatie Service pack 6 van product update 422 is beschikbaar vanaf 9-5-2022
422SP6 Order Na het verwijderen van een factuur voor een verkooporder konden de additionele velden in de verkooporder niet meer bewerkt worden (HF 85.415.736)
422SP6 Cash Flow Na het importeren van een afschrift kon het voorkomen dat er geen relatie was gekoppeld aan het document van dit afschrift (HF 85.536.823)
422SP6 Exact Compact Na het openen van het detailscherm van de btw-aangifte kon het voorkomen dat het scherm niet meer reageerde (HF 85.529.415)
422SP6 Exact Globe Bij het aanmaken van een creditnota kon een foutmelding verschijnen (HF 85.552.906)
422SP6 Exact Globe Bij het importeren van een xml-bestand met financiële boekingen kon een foutmelding verschijnen (HF 85.568.810)
422SP6 Andere wetgevingen BE legislation - In specific situations it could happen that an invoice was included twice in the EU sales list xml file (HF 85.451.172)
422SP6 Andere wetgevingen CH legislation - Additional information included in the QR-bill (HF 85.552.509)
422SP6 Andere wetgevingen CH legislation - A runtime error could appear when importing CAMT54 statements (HF 85.477.297)
422SP6 Andere wetgevingen CH legislation - When the settings 'Journalize payments' and 'Payment in transit' were enabled the message 'Invalid: opening and closing balance' could appear when importing bank statements (HF 85.469.772)
422SP6 Exact Globe ECL(Financial): Update of FinancialPaymentTerms via REST failed (HF 85.536.6470
422SP6 Productie Bij een retour van een productieorder voor artikelen van verschillende magazijnen/locaties kon het voorkomen dat de onjuiste batchnummers werden toegepast (HF 85.308.153)
422SP6 Andere wetgevingen HU legislation - Intrastat returns display values of main item in Bill of Materials (HF 85.520.708)
422SP6 Andere wetgevingen HU legislation - Error 91 could appear when processing a credit note (HF 85.416.190)
422SP6 XML Bij het importeren van een factuur kon het voorkomen dat de verkeerde prijslijst werd toegepast (HF 85.396.800)
422SP6 Factuur Het kon voorkomen dat het Land van oorsprong in het Intrastat-overzicht niet gevuld was (HF 85.435.351)
422SP6 Andere wetgevingen IT legislation - For lines without an item and a quantity of 0, the value of Quantita in the autofattura xml file was not correct (HF 85.547.803)
422SP6 Andere wetgevingen IT legislation - For zero invoices the DatiPagamento-tag was included in the Fattura file (HF 85.365.059)
422SP6 Andere wetgevingen IT legislation - In specific situations in could happen that invoices lines for Italian e-invoices were doubled (HF 85.335.370)
422SP6 Andere wetgevingen IT legislation - The 2nd page of the Withholding tax certification report was missing (HF 85.545.225)
422SP6 Andere wetgevingen IT legislation - The Codice destinatario and TipoDocument values weren't filled correctly for autofattura (HF 85.510.334)
422SP6 Exact Globe Het was niet mogelijk om met de pijltjes pictogrammen door de grootboekkaarten te bladeren (HF 85.546.375)
422SP6 Algemeen Het was niet mogelijk om een nieuwe database aan te maken wanneer de licentie direct van het klantenportaal werd gedownload (HF 85.542.690)
422SP6 Salaris Het WKO bedrag ontbrak in de correctie loonaangifte (HF 85.533.727)
422SP6 Andere wetgevingen PL legislation - New VAT number field and error message for Intrastat functionality
422SP6 Andere wetgevingen PL legislation - For reversal entries with VAT charged, the VAT amount in the VAT register was not correct (HF 85.392.735)
422SP6 Andere wetgevingen PL legislation - New version of Audit file for Invoices JPK_FA (HF 85.573.055)
422SP6 Andere wetgevingen PL legislation - The VAT amount for a sales invoice in the VAT register was not correct if there is a general journal entry with the same our ref (HF 85.470.442)
422SP6 Andere wetgevingen TH legislation - The VAT overview did not show the original invoice creditor/debtor when a cash based VAT code was used and the 'Show account information' option was checked (HF 85.545.471)
422SP6 Exact Compact De instelling voor automatisch afletteren bij het debiteurenonderhoud werd niet getoond (HF 85.557.860))
422SP6 Exact Globe Het databaseveld ' Valutasymbool' werd niet correct getoond in het totaalblok van de factuurlay-out (HF 85.561.309)
422SP6 Exact Globe Het was niet mogelijk om met shift-enter naar een volgende regel in een tektsveld in een factuur te gaan (HF 85.560.405)
422SP6 Exact Compact Wanneer twee administraties waren geopend kon de interactieve balans niet worden geopend (HF 85.541.556)
422SP6 Exact Compact Het onderhoud van de contactpersonen kon niet worden geopend (HF 85.532.255)
422SP6 Bank Bij het genereren van een betaalbestand voor Franse banken in bepaalde valuta kon het voorkomen dat het bedrag een onjuiste decimale precisie had (HF 85.499.250)
422SP5 Algemene informatie Service pack 5 van product update 422 is beschikbaar vanaf 4-4-2022
422SP5 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
422SP5 Bank Verbeterde CAMT53/CAMT54 bank import (HF 85.431.091)
422SP5 Algemeen Beveiligingsverbetering die oude log4j bestanden verwijdert bij het uitvoeren van een update (HF 85.443.659)
422SP5 WMS Een niet-gestuurde telling kon leiden tot een voorraadinconsistentie (HF 85.450.262)
422SP5 Exact Globe Bij het importeren van een afschrift via de Rabobankkoppeling kon een foutmelding verschijnen (HF 85.401.631)
422SP5 Factuur Bij het openen van een debiteur zonder factuuradres, of waarbij het land van het factuuradres leeg was, kon een foutmelding verschijnen (HF 85.309.781)
422SP5 Andere wetgevingen AT legislation - New VAT Overview screen (HF 85.449.659)
422SP5 Andere wetgevingen AT legislation - Updates to Intrastat 2022 for CSV (HF 85.449.660)
422SP5 Andere wetgevingen AT legislation - When an investment transaction was partly allocated to an asset it could happen that the VAT lines of that transaction weren't correctly displayed in the VAT listing (HF 84.346.963)
422SP5 Andere wetgevingen DE legislation - The quantity in the Intrastat xml file contained decimals while this is not allowed (HF 85.507.575)
422SP5 Andere wetgevingen ES legislation - New component Chilkat to replace log4j in e-Factura (HF 85.431.000)
422SP5 Andere wetgevingen ES legislation - Unchecking the option 'Cuotas a compensar de periodos anteriores' was ignored when creating a final VAT return (HF 85.354.862)
422SP5 Andere wetgevingen HU legislation - When processing a EUR credit note in a Hungarian company with EUR as default currency an error could appear (HF 84.564.279)
422SP5 Andere wetgevingen IE legislation - Updates to Intrastat 2022 (HF 85.449.664)
422SP5 CRM Bij het aanpassen van een suspect naar klant kon in specifieke situaties een foutmelding verschijnen (HF 85.347.623)
422SP5 Excel add-in In specifiek situaties kon het voorkomen dat de DEB_DATA functie geen gegevens toonde (HF 85.431.014)
422SP5 Bank Door afrondingsverschillen kon het voorkomen dat een CAMT.054 afschrift voor Zwitserse bankrekeningen niet succesvol geïmporteerd kon worden (HF 85.472.512)
422SP5 Bank Bij het genereren van een iFile bankbestand voor de HSBC bank kon het voorkomen dat de informatie over het aantal regels niet correct was (HF 85.446.695)
422SP5 Bank Bij het importeren van CBI-afschriften voor Italiaanse banken kon het voorkomen dat de rapportagedatum niet correct werd geïmporteerd (HF 85.453.470)
422SP5 Andere wetgevingen IT legislation - Updates to Withholding tax certification report 2022 (HF 85.498.578)
422SP5 Andere wetgevingen IT legislation - An error could appear when changing the e-invoice format for a debtor with a non-Italian VAT number (HF 85.428.861)
422SP5 Andere wetgevingen IT legislation - The Numero tag of the XML e-invoice for Autofattura contained the our ref of the sales invoice instead of the sales invoice entry number (HF 85.482.467)
422SP5 Andere wetgevingen IT legislation - The year on the WHT certificate was incorrect (HF 85.415.737)
422SP5 Financieel Het was niet mogelijk om boekingen op de grootboekkaart te koppelen terwijl de gebruiker wel over de benodigde rechten beschikte (HF 85.436.175)
422SP5 Salaris Op de afdruk van de aanvullende en correctie loonaangifte ontbraken AOF en WKO (HF 85.510.106)
422SP5 Salaris Voor een medewerker met een RVU-uitkering stond de 'Code meetelling' in de periodieke PWrI-aangifte op Ja in plaats van Nee (HF 85.509.444)
422SP5 Salaris In het detailscherm van de loonaangifte was het bedrag van de opslag WKO niet opgenomen in het totaalbedrag (HF 85.503.069)
422SP5 Salaris Het maximumbedrag voor component 13130106 is aangepast (HF 85.497.386)
422SP5 Salaris Het percentage van Sociaal fonds Reiswerk is per 1 april 2022 aangepast naar 0.35% (HF 85.423.090)
422SP5 Inkomend factuurregister Bij het aanpassen van de fiatteurs werd er geen nieuw IFR-verzoek aangemaakt (HF 85.365.064)
422SP5 Connectivity Layer Performance verbetering voor Entity Services om memory exceptions bij het gebruik van ELIS/CMDM te voorkomen (HF 85.450.200)
422SP5 Andere wetgevingen PL legislation - If the output folder contains upper case characters a type mismatch error could appear when generating VDEK (HF 85.431.021)
422SP5 Andere wetgevingen PL legislation - Improvement for Polish Intrastat (HF 85.452.994)
422SP5 Andere wetgevingen PL legislation - Incorrect namespace for "Natural persons" for 2022 (HF 85.370.831)
422SP5 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that credit notes weren't taken into account in the Correction of VAT report (HF 84.599.986)
422SP5 Exact Globe Het uitvoeren van ProductUpdater_T25 in silent mode via de taakplanner functioneerde niet correct (HF 85.479.449)
422SP5 SDK SDK(Financial): A Pop-up was displayed when linking a commitment through CSVPADispatcher (HF 85.424.721)
422SP5 Andere wetgevingen TH legislation - The Company Name field in the Withholding tax Report was too short (HF 85.480.625)
422SP5 Algemeen De ' Antwoorden aan' optie in de SMTP e-mail instellingen functioneerde niet correct (HF 85.451.341)
422SP5 Purchase to Pay Na het wijzigen van een project in Exact Globe kon het voorkomen dat bij de synchronisatie, de projectmanager in Exact Purchase to Pay was ontkoppeld (HF 85.420.016)
422SP5 Exact Globe Bij het afdrukken via een afdrukvoorbeeld was de opmaak van het resultaat niet gelijk aan dat van Exact Globe Next (HF 85.412.057)
422SP5 Inkomend factuurregister Wanneer de periode in Exact Globe gesloten is kon het voorkomen dat het IFR-verzoek in Exact Synergy toch succesvol goedgekeurd kon worden (HF 85.242.679)
422SP4 Algemene informatie Service pack 4 van product update 422 is beschikbaar vanaf 7-3-2022
422SP4 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
422SP4 Algemeen Verwijder bestanden om log4j-kwetsbaarheid te voorkomen
422SP4 Algemeen Bij het openen van een database met een Chinese collatie kon een foutmelding verschijnen (HF 85.362.611)
422SP4 CRM Bij het aanpassen van een suspect naar klant kon een foutmelding verschijnen (HF 85.347.623)
422SP4 Factuur Bij het verwerken van meerdere facturen kon een foutmelding verschijnen (HF 85.395.074)
422SP4 Voorraad Bij het koppelen van OSS btw-codes aan artikelen werd niet de juiste omschrijving getoond (HF 85.373.380)
422SP4 Exact Globe Er werd geen kalenderknop weergegeven in het Afdruk/Verwerkingsmenu van de facturen (85.333.201)
422SP4 Andere wetgevingen DE legislation - Several improvements for the Intrastat return 2022 in XML format (HF 85.350.129)
422SP4 Andere wetgevingen ES legislation - Historical journals now available for generation (HF 85.381.384)
422SP4 Andere wetgevingen ES legislation - For fulfilments, purchase receipts, and purchase credit notes it could happen that the country of origin was not filled in the Intrastat declaration (HF 85.347.350)
422SP4 Andere wetgevingen ES legislation - The SII Endpoints for the test environment are updated (HF 85.394.965)
422SP4 Purchase to Pay Verbeterde synchronisatie waarbij alleen nieuwe berichten worden opgehaald wanneer er geen bestaande records meer in de wachtrij staan (HF 85.370.129)
422SP4 Expense Management Verbeterde synchronisatie waarbij alleen nieuwe berichten worden opgehaald wanneer er geen bestaande records meer in de wachtrij staan, en de berichten één voor één worden gesynchroniseerd in plaats van per batch, en op basis van de status (HF 85.388.070)
422SP4 Andere wetgevingen INT legislation - The message invalid reference country code could appear when importing sales orders (HF 85.286.001)
422SP4 Factuur Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om de prijslijst in een factuur te wijzigen (HF 85.343.765)
422SP4 Bank Bij het uitvoeren van een urgente EUR betaling aan een Britse bankrekening kon het voorkomen dat het betaalbestand werd afgekeurd door de bank (HF 85.312.132)
422SP4 Andere wetgevingen IT legislation - Intrastat codes for services changed (HF 85.344.917)
422SP4 Andere wetgevingen IT legislation - Generating XML eInvoice based on Autofattura (HF 85.392.651)
422SP4 Andere wetgevingen IT legislation - Incorrect outstanding credit note with split payment VAT (HF 84.986.531)
422SP4 Andere wetgevingen IT legislation - When sending e-invoices to SDL the fiscal code of the sender will now be used (HF 85.364.926)
422SP4 WMS Het was niet mogelijk om een SSCC-barcode voor WMS verzendtracering correct te scannen (HF 85.287.258)
422SP4 WMS Het was niet mogelijk om de retour te verwerken voor explosie-artikelen (HF 85.298.109)
422SP4 Financieel Het was mogelijk om een boeking zonder project te importeren terwijl voor de debiteuren-/crediteurenrekening is aangegeven dat een project verplicht is (HF 85.362.659)
422SP4 Salaris Voor medewerker met een wekelijkse berekening was de REGLN waarde in de UPA-aangifte niet correct (HF 85.347.968)
422SP4 Factuur De Intrastat 'Zoekcode transactie A2' was onjuist voor code 6 en 8 (HF 85.391.585)
422SP4 Salaris Bij het gebruik van salariscomponenten op basis van werkelijke uren kon een onbekende fout verschijnen tijdens de salarisberekening (HF 85.289.230)
422SP4 Andere wetgevingen PL legislation - Enhancements to the Intrastat functionality (HF 85.402.801)
422SP4 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that CSPLRVIE did not respond when generating the VAT register in 'Overwrite' or 'Add' mode for a specific VAT code or journal without any transactions in the reported period (HF 85.366.460)
422SP4 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that CSPLRVIE did not respond when selecting second date criteria in 'Override' mode in the VAT register (HF 85.361.689)
422SP4 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that the due date/payment date wasn't displayed in the JPK_VDEK XML file (HF 85.361.146)
422SP4 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that the Saldo PLN value from "Dostepne srodki" and "Zestawianie przeplywu" did not match (HF 85.402.150)
422SP4 Andere wetgevingen PT legislation - SAFT Audit file enhanced (HF 85.344.925)
422SP4 Andere wetgevingen PT legislation - Improvement with regards to the TaxExemptionCode for the Portuguese e-invoice CIUS-PT UBL2.1 format (HF 85.292.696)
422SP4 Andere wetgevingen US legislation - AvaTax Connector upgraded to TLS1.2 (HF 85.414.653)
422SP4 Financieel Wanneer een gebruiker bij de btw-aangifte twee keer op de afdrukknop klikt, kan er een foutmelding worden weergegeven (HF 85.198.341)
422SP4 Exact Globe Wanneer een factuur wordt gekoppeld aan een activum, kan er een foutmelding worden weergegeven (HF 85.305.138)
422SP4 Exact Globe Het was niet mogelijk om bij het e-mailen van een factuur vanuit de factuurhistorie een lay-out voor begeleidend schrijven te selecteren (HF 85.333.604)
422SP4 Bank Bij het genereren van een betaalbestand voor Franse banken in Zuid-Koreaanse Won kon het voorkomen dat het bedrag een decimale precisie had van 2 in plaats van 0 (HF 85.345.555)
422SP4 Order Wanneer bij het aanmaken van een verkooporder meerdere artikelen in één keer worden geselecteerd kon het voorkomen dat de totalen niet correct werden berekend (HF 85.340.894)
422SP4 WMS Bij het scannen van aan aanvulorder met SKU kon een locatie in gebruik melding verschijnen (HF 85.249.859)
422SP4 CMDM Wanneer de status van de hoofd divisie van een relatie was geblokkeerd kon het voorkomen dat de status van de andere divisie(s) niet correct was (HF 85.393.143)
422SP3 Algemene informatie Service pack 3 van product update 422 is beschikbaar vanaf 7-2-2022
422SP3 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
422SP3 Algemeen Verwijder IRMarkDOS om log4j-kwetsbaarheid te voorkomen (HF 85.309.588)
422SP3 CRM Bij het aanpassen van een suspect naar klant kon een foutmelding verschijnen (HF 85.294.030)
422SP3 Bank Bij het importeren van MT940 afschriften voor 2022 kon een foutmelding verschijnen (HF 85.269.831)
422SP3 Andere wetgevingen BE legislation - An error could appear when generating recurring entries (HF 85.283.418)
422SP3 Andere wetgevingen BE legislation - An error could appear when sending the VAT listing to Intervat (HF 85.283.197)
422SP3 Andere wetgevingen DE legislation - Taxonomy 6.4 supported (HF 85.285.242)
422SP3 Andere wetgevingen DE legislation - Improvement for the Intrastat return 2022 in XML format (HF 85.262.004)
422SP3 Connectivity Layer Error during concurrent sales order processing (HF 85.087.869)
422SP3 Andere wetgevingen ES legislation - VAT Modelo 303 declaration form improved for year 2022 (HF 85.293.385)
422SP3 Andere wetgevingen ES legislation - security improvement for INTECO XBRL (HF 85.304.563)
422SP3 Andere wetgevingen FR legislation - Support for updated 2022 Intrastat (HF 85.285.239)
422SP3 Andere wetgevingen HU legislation - It could happen that the VAT revaluation entry was created twice when the VAT code is linked to 2 VAT boxes (HF 84.719.638)
422SP3 Andere wetgevingen HU legislation - When using specific regional settings error 13 could appear when sending a credit note to NAV (HF 85.201.445)
422SP3 Andere wetgevingen IT legislation - VAT rounding for multiple tax amounts supported for electronic invoicing (HF 85.293.417)
422SP3 Andere wetgevingen IT legislation - Security improvement for eFactura (HF 85.282.926)
422SP3 Bank Het was niet mogelijk SEPA-betaalbestanden aan te maken voor Kroatische bankrekeningen (HF 85.230.110)
422SP3 Bank Zonder functierecht 'Bankrekeningnummers van relaties onderhouden' was het niet mogelijk om een bestaande bankrekening van de debiteur/crediteur te koppelen aan die debiteur/crediteur (HF 85.230.081)
422SP3 Bank Het was niet mogelijk om Kroatische bankrekening te vernummeren naar een IBAN-rekening (HF 85.235.972)
422SP3 Salaris Bij het afdrukken of verwerken van de loonaangifte kon een foutmelding verschijnen (HF 85.264.776)
422SP3 Salaris Bij het verwerken van de UPA aangifte kon een foutmelding verschijnen (HF 85.314.952)
422SP3 Salaris Gewijzigde leeftijd van WIA WN in sector 12 (HF 85.322.079)
422SP3 Salaris Wanneer component type 1918 werd gebruikt was het cumulatief bedrag van de budgetten op de loonstrook niet correct (HF 85.286.904)
422SP3 Salaris Het veld 'Soort regeling' is toegevoegd op het tabblad 'Extra gegevens' bij componenttype 1015 (HF 85.277.643)
422SP3 Salaris In component OPSLWKO - subtype 2524 was het niet mogelijk om de debet grootboekrekening aan te passen (HF 85.264.483)
422SP3 Compact Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om een btw-aangifte in Exact Compact te versturen (HF 85.277.779)
422SP3 Salaris Nieuwe componenten 10100109 en 11110109 voor RVU zijn toegevoegd (HF 85.281.125)
422SP3 Salaris Het bedrag voor component WKO werd niet getoond in het scherm van de loonaangifte (HF 85.294.046)
422SP3 Salaris De berekening voor de bouw cao's gebruikte 261 in plaats van 260 dagen (HF 85.283.258)
422SP3 Salaris Het veld 'Levensloopverlofkorting' in de salarisgegevens van de medewerker wordt niet meer getoond vanaf 2022 (HF 85.242.177)
422SP3 Andere wetgevingen PL legislation - Changes in JPK_VDEK schema (HF 85.289.100)
422SP3 WMS Bij het genereren van het pickadvies voor een productie uitgifte kon de melding 'Onvoldoende voorraad' verschijnen terwijl er voldoende voorraad was (HF 85.190.852)
422SP2 Algemene informatie Service pack 2 van product update 422 is beschikbaar vanaf 4-1-2022
422SP2 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
422SP2 Algemeen Meerdere artikelen koppelen aan OSS btw-codes (HF 85.169.938/85.169.899)
422SP2 Activa Na het wijzigen van het afschrijvingsdagboek in de grootboekinstellingen, werd nog steeds het oude dagboek gebruikt bij het verwerken van afschrijvingen (HF 85.211.282)
422SP2 Activa Na het koppelen van een inkoopboeking aan een activum bleef het investeringsbedrag 0,00 (HF 85.163.244)
422SP2 Andere wetgevingen BE legislation - 2-digit transaction codes (NoT codes) introduced for Intrastat declaration in year 2022 (HF 85.169.947)
422SP2 Andere wetgevingen DE legislation - XRechnung version 2.1 is available for 2022 (HF 85.169.940/85.180.985)
422SP2 Andere wetgevingen DE legislation - Transaction codes (NoT) improved for Intrastat declaration (HF 85.169.945)
422SP2 Andere wetgevingen DE legislation - Declaration of VAT returns affected by bad debts (HF 85.169.942)
422SP2 Andere wetgevingen DE legislation - VAT return form for financial year 2022 supported (HF 85.169.943)
422SP2 Toeslagen & Kortingen Kortingscodes met speciale tekens konden niet worden geopend (HF 85.210.726)
422SP2 Andere wetgevingen ES legislation - Export to include VAT numbers in Intrastat return (HF 85.204.263)
422SP2 Andere wetgevingen ES legislation - Changes in Modelo 390 format (HF 85.205.860)
422SP2 Andere wetgevingen ES legislation - An unknown error could appear when clicking the Info button in a recurring general journal entry with a retention tax code (HF 85.167.435)
422SP2 Andere wetgevingen ES legislation - Negative invoices weren't included in box 120 of Modelo 303 (HF 84.985.509)
422SP2 Andere wetgevingen FR legislation - Changes in VAT return 2021 (3310-CA3) (HF 85.169.950)
422SP2 Purchase to Pay Verbetering bij het synchroniseren van de betalingsgegevens wanneer gebruik wordt gemnaakt van een G-rekening (HF 85.185.548)
422SP2 Purchase to Pay In specifieke sitiuaties kon het voorkomen dat het totale facturubedrag onjuist werd berekend wanneer een btw-code met niet-aftrekbare btw werd gebruikt (HF 85.152.252)
422SP2 Purchase to Pay In bepaalde situaties was het mogelijk om een een niet-definitieve factuur te verwerken (HF 85.163.850)
422SP2 Cash Flow Het kon voorkomen dat het SEPA betaalbestand werd afgekeurd door de Nederlandse ABN AMRO bank wanneer de betaling een buitenlandse valuta betreft terwijl de crediteur in Nederland gevestigd is (HF 85.158.120)
422SP2 Andere wetgevingen IT legislation - Support for recording letter of intent (HF 85.204.265)
422SP2 Andere wetgevingen IT legislation - VAT basis and VAT amount is now displayed in EUR (HF 85.190.236)
422SP2 Factuur Wijzigingen in de INSTRASTAT-aangifte voor 2022 (HF 85.099.572)
422SP2 Algemeen Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2022 wordt ondersteund (HF 85.099.568)
422SP2 Salaris Bij het versturen van de APG aangifte met een correctieregel ko de melding 'Foutcode 70 onverwerkbare fout' verschijnen (HF 85.182.837)
422SP2 Factuur Verbetering in het het UBL2.1 versie SI2.0 formaat voor elektronische facturen voor Nederlandse debiteuren (HF 85.161.012/85.153.634)
422SP2 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that a negative fulfilment wasn't included properly in the Intrastat declaration (HF 83.750.072)
422SP2 Andere wetgevingen PL legislation - When defining the freefield5 to 13 digits and 2 decimals an error appeared when opening the PK list (HF 85.057.358)
422SP2 Andere wetgevingen PT legislation - E-invoicing CIUS-PT UBL2.1 format introduced (HF 85.099.573)
422SP2 SDK Purchase orders created via SDK did not include the supplier lead time (HF 85.079.510)
422SP2 SDK SDK(Financial) - SDKPaymentTerms allows entry of non existing bank account (HF 84.570.965)
422SP2 Bank Tag 71A ontbrak in het betaalbestand voor de Tsjechische CSOB Multicash bank (HF 85.074.557)
422SP2 Order In het verkooporders per datum overzicht werd de leveradres niet correct weergegeven (HF 85.210.687)
422SP2 Cash Flow De functierechten waren niet correct toegepast in het kasstroomoverzicht (HF 85.088.210)
422SP2 Order Bij het genereren van eeb bestelling voor een verkooporder kon een WMS-gerelateerde foutmelding verschijnen in een licentie zonder WMS (HF 85.158.449)
422SP2 Inkomend factuurregister Wanneer de periode in Exact Globe gesloten is kon het voorkomen dat het IFR verzoek in Exact Synergy toch succesvol goedfekeurd kon worden (HF 85.090.623)
422SP1 Algemene informatie Service pack 1 van product update 422 is beschikbaar vanaf 6-12-2021
422SP1 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
422SP1 Inkoop Bij prijsbeheer configuratie kon een 'Gegevens in gebruik' melding verschijnen, zelfs wanneer de andere gebruiker het scherm heeft gesloten (HF 84.959.304)
422SP1 Order Na het wijzigen van de btw-code in de orderregels kon het voorkomen dat het bedrag voor PROJECT_TERM niet correct was (HF 84.982.116)
422SP1 Productie Na het verwijderen van een regel in een productieorder kon het voorkomen dat de notitie van een andere regel werd verwijderd (HF 85.049.987)
422SP1 Andere wetgevingen BE legislation - New 2020 Internal Financial Statement (HF 85.066.443)
422SP1 Andere wetgevingen DE legislation - Intrastat return in XML introduced (HF 84.946.836)
422SP1 Andere wetgevingen ES legislation - Boxes in the Annual tab enabled for editing for VAT return Modelo 303 (HF 85.039.154)
422SP1 Andere wetgevingen ES legislation - Support for updated SII (HF 85.039.157)
422SP1 Andere wetgevingen ES legislation - Checking/unchecking the 'Cuotas a compensar de periodos anteriores' field of the VAT return had no effect (HF 85.023.220)
422SP1 Andere wetgevingen GB legislation - Update for MTD (HF 85.007.142)
422SP1 Factuur In specifieke situaties kon het voorkomen dat er geen factuur kon worden gegenereerd na het leveren en retourneren van een verkooporder (HF 84.691.598)
422SP1 Bank Het kon voorkomen dat een SEPA betaalbestand voor een leverancier uit Groot Brittannië werd afgekeurd (HF 84.938.187)
422SP1 WMS Het is nu mogelijk om het serienummers bij leveren rapport op te vragen wanneer er alléén een selectie op een serienummer wordt gemaakt (HF 85.070.793)
422SP1 Purchase to Pay Mogelijkheid om niet standaard bankrekeningen te koppelen aan een leverancier en ondersteuning voor niet-IBAN banktypes (HF 85.046.741)
422SP1 Andere wetgevingen MY legislation - It could happen that the iFile for the HSBC bank was not created correctly (HF 84.943.078)
422SP1 Salaris Het veld REGLN in de UPA aangifte kon een onjuiste waarde bevatten (HF 85.007.969)
422SP1 Salaris csv-bestand voor pensioenaangifte van piekarbeiders aanmaken
422SP1 WMS Performance verbetering bij het scannen van serienummers met de Android scanner (HF Hotfix - 85.078.307)
422SP1 Andere wetgevingen PL legislation - Data management and schema version for JPK_VDEK format enhanced (HF 85.060.258)
422SP1 Andere wetgevingen PT legislation - It could happen that the VAT amounts were not displayed in the QR code when the 'Use Tax module setting' was disabled (HF 84.706.113)
422SP1 Exact Extender De kolommen voor de extendervelden waren niet beschikbaar in het selectiescherm van de offertes (HF 84.995.786)
422SP1 Purchase to Pay De betalingsinformatie werd niet gesynchroniseerd (HF 85.042.694)
422SP1 SDK When creating a sales order using SDK the discount was calculated in the line even though the pricelist is 'SALESPRICE' (HF 85.021.266)
422SP1 Productie Bij het exporteren van een productieorder werden de notities niet geëxporteerd (HF 85.032.142)
422SP1 Bank Bij het opnieuw berekenen van het beginsaldo na het opnieuw toewijzen werd de herwaaderingstransactie niet uitgesloten (HF 84.723.569)
Info   Een update uitvoeren van Exact Globe Next
Info   Systeemeisen Exact Globe Next
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Engels
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.407.396
 Assortment:  Date: 19-05-2022
 Release: 422  Attachment:
 Disclaimer