One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Stamgegevens - Algemeen - Koppeling naar Exact Online of de Digitale brievenbus

Indien u gebruik maakt van Exact AEC in combinatie met Exact Online of de Digitale Brievenbus (o.a. Scansys) dient u gebruik te maken van minimaal versie 1.42. 
Zorg dat u de inloggegevens voor digitale brievenbus of voor Exact Online bij de hand heeft.

Afhankelijk van het gebruik van de digitale brievenbus dan wel de Exact Online integratie kunt u via stap A of via stap B eenmalig gaan aanmelden op de nieuwe inlogwijze. Indien u beide gebruikt kunt u ook volstaan met 1 van deze 2 stappen. Vanaf de knop 'aanmelden' is de procedure gelijk. Deze stappen dienen te worden herhaald voor elk Exact Online account dat u gebruikt. In principe is het mogelijk onder 1 account meerdere administraties te voeren of digitale brievenbussen aan te maken.

A. Aanpassing inloggen Digitale Brievenbus:

Binnen [Systeembeheer, Stamgegevens, Algemeen, Mailboxen] van een mailbox van het type Digitale brievenbus kunt u met de button 'Aanmelden' de autorisatie code voor Exact Online verkrijgen.

 

B. Aanpassing inloggen Exact Online financieel:

Menu [Bestand, Administratiebeheer, tabblad Exact Online] Op dit tabblad kan men nu met de button Aanmelden de autorisatie code voor Exact Online verkrijgen.

 

Na het uitvoeren van stap 1 of 2 volgen in beide gevallen de volgende stappen:

De button Aanmelden toont een venster met de inlogpagina vanExact Online.

Indien 2staps verificatie aan staat krijgt u eerst nog een scherm hiertussen om de verificatiecode in te voeren. 

 

Na het juist inloggen op deze pagina verschijnt de volgende pagina waarin u de App “Exact voor Bouw” de toegang dient te autoriseren. Klik hiervoor op 'Toestaan'. 

 

Hierna is het aanmeldproces gereed. Deze autorisatie is een jaar geldig, daarna dient u zich opnieuw aan te melden.

Probleemoplossing:

  • In Exact Online is de koppeling tussen EOL en Exact AEC te vinden (en in te trekken) onder 'Administratie/Import\Export/OAuth permissies'. Hieronder is 'Exact voor Bouw' te vinden wanneer bovenstaande stappen zijn gevolgd.
  • De melding 'De aanmelding voor Exact Online is verlopen' (zie hierboven) kan de volgende oorzaken hebben:
    - Het administratienummer voor EOL is niet opgenomen in administratie beheer tabblad 'Exact Online'.
    - De geldigheid van de autorisatie is verlopen (1 jaar) en dient te worden vernieuwd.
    - Het bestand 'Exact.AEC.ExactOnline.dll' is niet versie 1.42.0.3 (of hoger) of dient te worden geregistreerd ("C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe" /codebase "C:\Program Files (x86)\Exact AEC\Exact.AEC.ExactOnline.dll").

Gerelateerde onderwerpen:

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 28.517.415
 Assortment:  Date: 23-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer