One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Systeem - Algemene Verordening Gegevensbescherming: Controlelijst

[Systeem: Beveiliging, AVG, Controlelijst]

Het standaardoverzicht 'Dossierinzage' toont gegevens van zowel natuurlijke als ook niet natuurlijke gegevens die op basis van de in [Systeem menu: AVG, Labelen, Onderhoud] gelabelde velden zijn gelogd. U kunt het overzicht in het kader van dataportabiliteit exporteren naar Excel of CSV. 

Criteria
U kunt een selectie maken van natuurlijke als ook niet natuurlijke gelogde gegevens op bijvoorbeeld vervaldatum om na te gaan welke gegevens in aanmerking komen voor anonimisering.

Tabel-ID
Selecteer een of meer tabellen. (Debiteuren, Crediteuren en/of Projectmederwerkers)

Sleutelwaarde
De sleutelwaarde is het nummer van de debiteur, crediteur en/of projectmedewerker. U kunt gebruik maken van wildcards (*).

Waarde
De waarde is de inhoud van een veld. U kunt gebruik maken van wildcards (*).

Verslag
De op het overzicht getoonde records kunnen handmatig worden doorlopen en worden bewerkt. Selecteer met de rechter muisknop een record en kies voor "bewerken" als u wilt aangeven dat een persoonlijk gemarkeerd gegeven als niet natuurlijk dient te worden geclassificeerd en vice versa. Als het gegevens betreft van een natuurlijk persoon, kunt u de vervaldatum wijzigen. De vervaldatum mag worden leeggemaakt. Als het gegevens betreft van een niet natuurlijk persoon, kunt u de vervaldatum niet vullen. Niet natuurlijke gegevens komen niet in aanmerking om middels de anonimiseringsfunctie geanonimiseerd te worden. U kunt niet niet natuurlijke personen ook wijzigen naar 'Onbekend'. Hiermee geeft u aan dat dit een nog uit te zoeken gegeven is. Een vervaldatum is dan niet mogelijk.
Naast bewerking van de gelogde gegevens kunt u ook het bijhorende stamgegeven openen om vervolgens in de stamkaart van de desbetreffende entiteit veldwaarden te anonimiseren. De stamkaart kan ook middels de rechter muisknop middels koppeltabellen worden geopend. 


Exact Financials > Inrichting Systeem > AVG > Beheer van persoonsgegevens > Systeem, beveiliging, AVG, Controlelijst


 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 28.260.874
 Assortment:  Date: 14-02-2018
 Release:  Attachment:
 Disclaimer