One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Het gebruik van externe SKU nummers

Introductie

In dit document wordt het gebruik van 'Externe' SKU nummers in E-WMS SKU Management beschreven. Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf product update 405.

Uitleg

E-WMS biedt de mogelijkheid om unieke (SKU) nummers toe te wijzen aan pallets of dozen in uw magazijn. E-WMS kan deze nummers genereren en gebruik maken van BarTender integratie om SKU etiketten af te drukken tijdens voorraad ontvangst processen.

SKU (SSCC) etiketten kunnen echter al aanwezig zijn op de ontvangen voorraad, bijvoorbeeld toegepast door uw leverancier. In dit geval wilt u deze nummers alléén scannen en registreren en niet nogmaals laten genereren door E-WMS. Het aanmaken van E-WMS SKU voorraad op basis van reebs aanwezige SKU etiketten, wordt in E-WMS 'externe SKU nummers' genoemd.

Het gebruik van 'Externe SKU nummers' kan van toepassing zijn in de volgende situaties:

 1. uw leverancier heeft al etiketten met unieke nummers toegepast voor de binnenkomende goederen;
 2. SKU (SSCC) nummers zijn reeds toegepast op de goederen als onderdeel van het productieproces;   
 3. het afdrukken en ophalen van SKU etiketten tijdens het WMS voorraadregistratie proces zou niet efficiënt zijn, in plaats daarvan gebruikt u een stapel vooraf afgedrukte SKU etiketten

  

Enkele bijzonderheden met betrekking tot 'externe SKU nummers'

 • E-WMS genereert het uniek nummer niet; het SKU nummer wordt gescand en als stamgegeven aangemaakt in E-WMS na deze scan.
 • u heeft BarTender niet nodig, maar BarTender (of andere label software) kan worden gebruikt in scenario 3 hierboven (stapel vooraf afgedrukte etiketten)
 • In het geval van scenario 3 hierboven, toont het etiket meestal geen artikelgerelateerde informatie, maar alleen een uniek nummer.

Het gebruik van externe SKU nummers wordt niet ondersteund in de volgende E-WMS processen, waar u per proces kunt beslissen om externe SKU nummers te gebruiken, of E-WMS SKU nummers laat genereren:

 • Inkoopontvangsten (vrije of gestuurde ontvangsten)
 • Ompakken (as onderdeel van E-WMS verplaats proces)
 • Voorraadtellingen
 • E-WMS Voorraadtransacties (incidentele ontvangsten of project ontvangsten)
 • Productie ontvangsten

U kunt externe SKU nummers gebruiken bij E-WMS 'Autoreceive' om automatisch een reeks externe SKU nummers te genereren en ontvangen. e.

Instellingen

Het gebruik van externe SKU nummers kan voor de volgende processen worden geconfigureerd in de handterminal instellingen [Systeem, E-WMS, Onderhouden handterminals, ...]:

 • Ontvangsten
 • Verplaatsingen
 • Inventarisatie
 • Voorraadtransacties
 • Productieontvangsten

In deze instellingen beschikt u over de instelling 'Gebruik externe SKU nummers'.

Wanneer de instelling is uitgevinkt (standaard) is het nog steeds verplicht om vóór het scannen van het SKU (SSCC) nummer, nieuwe SKU etiketten te genereren en printen van de handterminal.
Wanneer de instelling is aangevinkt kunt u SKU nummers scannen die niet zijn gegenereerd en afgedrukt via E-WMS.

Opmerkingen

 • Er wordt vanuit gegaan dat het externe SKU nummer een geldig SSCC nummer is: 18 cijfers. De lengte van het nummer wordt gevalideerd bij het scannen.
 • Een extern SKU nummer dient een nieuw onbekend nummer te zijn; of kan een bestaand SKU nummer zijn, maar alleen wanneer gebruikt in dezelfde ontvangsttransactie voor het zelfde artikel (en dezelfde batch).
 • Wanneer de instelling 'Gebruik externe SKU nummers' is aangevinkt per proces, is de SKU afdruk knop niet zichtbaar op de handterminal.
 • Wanneer u meerdere SKU/Artikel configuraties heeft in menupad WMS/Inrichting/SKU/SKU per artikel, dan ziet u na het scannen een lijst met configuraties waar u uit kunt kiezen. Voor meer informatie, zie Een specifieke SKU/artikel configuratie toepassen bij het werken met externe SKU nummers.
 • U kunt aangeven dat de invoer van een SKU nummer voor een bepaald artikel verplicht is. Wanneer u heeft ingesteld dat het niet verplicht is kan het SKU nummer worden leeg gelaten wanneer u verkoopeenheden voor een SKU artikel ontvangt.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.847.105
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 405  Attachment:
 Disclaimer