One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

How-to: Installatie van Exact Word Merge Integrator (vanaf product update 250)

Introductie

Let op:  In dit document kunt u de uitleg vinden over de installatie van Word Merge via de installatie van msi-bestanden. Wanneer u gebruik maakt van ELIS, werkt de installatie op een andere manier. Voor meer informatie, zie Installatie Word Merge in Exact Lightweight Integration Server (ELIS).

Exact Word Merge Integrator maakt gebruikt van Microsoft Windows Services voor het samenvoegen. Er is geen background job nodig voor dit proces. In dit document worden de stappen beschreven voor de (de-)installatie van de Exact Word Merge Integrator.

Om gebruik te maken van Word Merge is het niet noodzakelijk dat Microsoft Office is geïnstalleerd op de server.

Wanneer u werkt met product update 249 of lager kunt u het volgende document raadplegen: How-to: Installatie van Exact Word Merge Integrator (t/m product update 249).

Opmerking: Vanaf product update 262 wordt Word Merge alléén ondersteund via Exact Lightweight Integration Server (ELIS) en niet meer via de MSI installatie. Houdt er rekening mee dat de MSI installatie bestanden vanaf deze product update ook niet meer aanwezig zijn. Wanneer u besluit om verder te gaan met de bestaande MSI versie van de oplossing blijft de synchronisatie functioneren als voorheen, maar worden mogelijke issues die u tegenkomt niet opgelost. Het is daarom aan te raden om te migreren naar Exact Lightweight Integration Server (ELIS) om ervoor te zorgen dat de oplossing correct blijft functioneren. 

Beschrijving van de installatie

Dit document bevat de volgende secties:

Vereisten en voorwaarden

Voordat u de Exact Word Merge Integrator installeert, dient uw omgeving te voldoen aan het volgende

 • Exact Synergy Enterprise product update 250 of hoger moet zijn geïnstalleerd
 • Microsoft Office 2007, 2010 of 2013 Op de werkstations (om gebruik te maken van Word Merge is het niet noodzakelijk dat Microsoft Office is geïnstalleerd op de server)
 • In een 64 bits omgeving, dient Exact Synergy Enterprise in een andere map dan C:\Program Files\ geïnstalleerd te zijn.
 • Microsoft .Net Framework 4.0 Full moet zijn geïnstalleerd
 • Microsoft Message Queue (MSMQ) moet zijn ingeschakeld. In dit document worden de stappen hiervoor beschreven.
 • Als u gebruik maakt van een vaste gebruiker voor het starten van de Word merge Windows services, dan geldt het volgende. Deze gebruiker moet rechten hebben op de server om de service te starten en de gebruiker moet tevens bestaan in Exact Synergy Enterprise en beschikken over de volgende functierechten:
  - 620 - Entity Services Create: Documents 
  - 621 - Entity Services Read: Documents
  - 622 - Entity Services Update: Documents
  - 893 - Entity Services Create: Word merge
  - 894 - Entity Services Read: Word merge
  - 895 - Entity Services Update: Word merge
  - 896 - Entity Services Delete: Word merge

Hoe installeer ik de Exact Word Merge Integrator?

 1. Voer op de server ExactWordMerge x86.msi (voor een 32 bits omgeving) of ExactWordMerge x64.msi (voor een 64 bits omgeving ) uit. Dit bestand kunt u vinden in de map .cab van de installatiemap van Exact Synergy Enterprise.

  Opmerkingen:

  • Wanneer Exact Synergy Enterprise op een 32bits omgeving is geïnstalleerd, dient u de 32bits versie van Word Merge te installeren.
  • Wanneer Exact Synergy Enterprise op een 64bits omgeving is geïnstalleerd in de directory c:\Program files (x86) en niet in c:\Program files, dient u de 32bits versie van Word Merge te installeren. Wanneer Exact Synergy Enterprise op een 64 bits omgeving is geïnstalleerd in de directory c:\Program files, dient u de 64 bits versie van Word Merge te installeren.
  • Wanneer Exact Synergy Enterprise is geïnstalleerd op de C schijf, dient de installeren te worden uitgevoerd met administratorrechten. Dit kunt knt u doen door het msi bestand uit te voeren via de opdrachtprompt die u u als administrator uitvoert (rechtsklik: Als administrator uitvoeren). In de dosprompt start u vervolgens het msi bijstand. Bijvoorbeeld: msiexec /I "c:\Exact\devSMS\cab\ExactWordMerge x64.msi. Dit is nodig omdat het msi bestand het Word Merge macromanager bestand (Exact.MacroManager.WordMerge.config) in de Exact Synergy Enterprise en Word Merge installatie directory aanpast. Hiervoor is het nodig om de installatie te starten met administrator rechten wanneer de installatie op de c-schijf staat.

  U krijgt vervolgens het volgende scherm te zien:


 2. Klik op Next om de installatie te starten. Het volgende scherm wordt getoond:

 3. Vink de optie I accept the terms in the License Agreement aan en klik op Next. Het volgende scherm wordt getoond:

 4. Er wordt in dit scherm alleen de optie Exact Word Merge Integration Core Components getoond. Selecteer de locatie van de Exact Synergy Enterprise installatiemap met de knop Browse. Klik op Next om verder te naar het volgende scherm:


 5. Voer hier het adres in van de Exact Synergy Enterprise server in het veld Exact Word Merge Service Address en klik op Next. Dit is dus het adres van de server, niet het adres van Synergy zelf, bijvoorbeeld http://webserver01
 6. Selecteer de authenticatie methode die wordt gebruikt voor Exact Synergy Enterprise bij Exact Synergy Enterprise Authentication Mode.
 7. Klik op Next. Het volgende scherm wordt weergegeven:

   

 8. User Name: Voer hier de gebruikersnaam (en eventueel het domein) in van de gebruiker die Windows services start. Deze gebruiker moet tevens bestaan in Exact Synergy Enterprise en rechten hebben om documenten aan te maken. Een voorbeeld is DOMEIN\GEBRUIKERSNAAM. 
  Password: Voer hier het wachtwoord in van de gebruiker die u heeft ingevuld bij User Name.

  Klik op Next om verder te gaan naar het volgende scherm:

 9. Klik op Install om de installatie te starten. De voortgang wordt als volgt getoond:


 10. Als de installatie is uitgevoerd, dan wordt het volgende scherm getoond:

 11. Klik op Finish om het scherm te sluiten.

Controles uitvoeren na de installatie

Na de installatie kunt u controleren of het installatieproces correct is uitgevoerd middels de volgende stappen:

 • Ga naar Configuratiescherm/Systeembeheer/Services en controleer of de volgende services automatisch worden gestart:

  - Exact Word Merge Direct Resolve Monitor
  - Exact Word Merge Service


 • Ga naar de installatiemap van Exact Synergy Enterprise en controleer of de volgende bestanden in de mappen zijn geplaatst:

  Exact Word Merge Integrator à bin 

     

  Exact Word Merge Integrator à xmd  Exact Word merge Integrator à xml  <Exact Synergy Enterprise installatiemap> à bin  <Exact Synergy Enterprise installatiemap> à xmd

Hoe de-installeer ik de Exact Word Merge Integrator?

Er zijn twee methoden (A en B) om de Exact Word Merge Integrator te de-installeren.

A. De-installeren via MSI

 1. Voer ExactWordMerge.msi uit op de server. Het volgende scherm wordt getoond:


 2. Klik op Next naar het volgende scherm te gaan:


 3. Klik op Remove om te de-installeren.

 

B. De-installeren via Configuratiescherm (Toevoegen/verwijderen programma's)

 1. Zoek naar de Exact Word Merge applicatie.


 2. Selecteer de applicatie en klik op De-installeren of Verwijderen (afhankelijk van uw besturingssysteem).

 

Frequently asked questions

 

a) Welke versie van Exact Word Merge Integrator dien ik te installeren, de 32-bit of 64-bit versie?

Dat is afhankelijk van de Exact Synergy Enterprise versie die u heeft geïnstalleerd. Indien u Exact Synergy Enterprise in een 32-bit omgeving heeft geïnstalleerd, dient u de 32-bit versie van de Exact Word Merge Integrator te installeren. U kunt alleen de 64-bit versie van de Exact Word Merge Integrator installeren in dien u Exact Synergy Enterprise heeft geïnstalleerd in [C:\Program Files] in een 64-bit omgeving.

Opmerking: In een 64-bit omgeving kan de 32-bit versie van Exact Word Merge Integrator gebruikt worden mits u Exact Synergy Enterprise op een andere locatie dan [C:\Program Files] heeft geïnstalleerd.

U kunt beide installers (ExactWordMerge x86.msi (32-bit) en ExactWordMerge x64.msi (64-bit)) in de cab map van de Exact Sysnergy Enterprise installatie map vinden. Ook is het mogelijk om deze direct vanuit Exact Synergy Enterprise te downloaden. Dit kan via Systeem ? Inrichting ? Overige. Vervolgens kunt u of  Installatie: Exact Synergy Enterprise Word Merge (32-bit) of Installatie: Exact Synergy Enterprise Word Merge (64-bit) selecteren.

 

b) Hoe kan onderstaande melding, dat getoond wordt in het error log, opgelost worden?

[ERROR] The HTTP request is unauthorized with client authentication scheme 'Negotiate'. The authentication header received from the server was 'NTLM'

Om deze melding op te lossen, dient de 'loopback check' in het register uitgeschakeld te worden middels onderstaande stappen.

Let op: Het aanbrengen van wijzigingen in het Windows register geschiedt op eigen risico. Het is mogelijk dat het onjuist doorvoeren van een wijziging de werking van uw pc beïnvloed. Indien u niet vertrouwd bent met het aanpassen van het Windows register, neemt u dan contact op met uw systeembeheerder. Maak altijd een backup van het Windows register voordat u wijzigingen aanbrengt.

 1. Open de Register-editor en zoek de volgende register-sleutel op en klik hierop: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa.
 2. Maak een nieuwe waarde aan en noem deze DisableLoopbackCheck. Geeft deze de waarde 1 via het Value data veld.
 3. Klik op OK.
 4. Herstart uw PC.

Voor meer informatie, zie Authentication problems by using of NTLM.


c) Kan ik, voordat ik wijzigingen doorvoer, een back-up van het configuratiebestand aanmaken dat op dezelfde locatie staat?

Het is niet aan te raden om een back-up van het configuratiebestand aan te maken in dezelfde map. Dit beïnvloedt namelijk de configuratie van de services. Wij adviseren u om een back-up aan te maken op een andere locatie.  


d) Dien ik een specifieke netwerk poort open te zetten voor het gebruik van Exact Word Merge Integrator?

Indien u Exact Word Merge Integrator heeft geïnstalleerd volgens bovenstaande instructies, is het niet nodig om een extra poort te openen. Echter, als de Word Merge Windows service op een andere server is geïnstalleerd, dient poort 8000 (HTTP) open te staan om toegang te verlenen tot deze service.


e) Is het verplicht om de IIS virtual directory te configureren voor Exact Synergy Enterprise om Exact Word Merge Integrator correct te laten werken?

Nee, de Exact Synergy Enterprise URL wordt automatisch opgehaald en gebruikt door de Exact Word Merge Integrator. Daarom is een virtual directory niet verplicht.


f) Zijn er conflicten bekend tussen Exact Integrator en Exact Word Merge Integrator?

Er zijn geen conflicten bekend. U kunt de Exact Integrator en Exact Word Merge Integrator op dezelfde machine installeren.

 

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 24.230.355
 Assortment:  Date: 09-01-2019
 Release: 250  Attachment:
 Disclaimer