One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Crediteurenkaarten

Introductie

Uw administratie bevat doorgaans meerdere crediteuren. Omdat u daarop een subadministratie voert heeft elke afzonderlijke crediteur een kaart. Deze kaart bevat alle mutaties die op deze crediteur hebben plaatsgevonden. Het aantal kaarten kan dus aardig oplopen. Om het u makkelijker te maken kaarten met daarop mutaties terug te vinden, te bewerken of overzichten af te drukken kunt u in dit scherm een aantal selectiecriteria opgeven die het geheel voor u overzichtelijker maken. Kaarten vraagt u op via menu [Finance: Crediteuren, Crediteurenkaarten].

Het is mogelijk om vanaf de crediteurenkaart een notitie toe te voegen aan het stamgegeven van de crediteur of aan de onderliggende openstaande post. Door een regel met te rechter muisknop te markeren wordt de optie 'Notities: Bijwerken' getoond. Als de regel die geselecteerd is een openstaande post vertegenwoordigt kan er naast Crediteur (een notitie bij het stamgegeven van de crediteur) ook gekozen worden voor Crediteuren openstaande posten. Dit is dezelfde functionaliteit als mogelijk is in het verslag van openstaande posten. Wanneer een post is afgeboekt is deze optie niet mogelijk aangezien de openstaande post niet meer bestaat. De notitie is nog wel te bekijken maar niet meer te bewerken via de koppeltabel 'Crediiteuren openstaande posten (Notities)'. 

Uitleg van de velden

De werking van de overzichten 'Crediteurenkaarten' is gelijk aan de werking van de andere overzichten binnen Exact Financials Enterprise. Een toelichting op de belangrijkste/ afwijkende velden:

Tonen Begin- en eindsaldo
Activeer deze optie om voor de opgevraagde kaarten het begin- en eindsaldo van de geselecteerde periode weer te geven.

Meer informatie over het werken met overzichten vindt u in de volgende documenten:


Exact Financials Enterprise > Finance > Crediteurenkaarten


 

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 23.815.421
 Assortment:  Date: 29-09-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer