One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Release notes Exact Synergy Enterprise - Product update 261 - Service packs

Untitled 1

Naast de nieuwe product updates die twee keer per jaar beschikbaar komen, komt er iedere maand een service pack beschikbaar. Dit service pack bevat alle updates en verbeteringen van de afgelopen maand. Een service pack bevat tevens alle verbeteringen uit de voorgaande service packs voor deze product update.  

Hieronder ziet u een overzicht van de verbeteringen gegroepeerd per service pack. Klik op een tabblad om de verbeteringen voor het betreffende service pack te bekijken.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de interne referentie van de verbetering.

Om te controleren welk service pack er is geïnstalleerd kunt u het bestand 'ReadMe.txt' in de root directory van de Exact Synergy Enterprise installatie raadplegen.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Synergy Enterprise 259 6
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white grey White lightgrey black darkgray white grey black

SP Subject Description
261SP23 Algemene informatie Service pack 23 van product update 261 is beschikbaar vanaf 7-10-2019
261SP23 Algemene informatie Service pack 23 is het laatste service pack voor product update 261
261SP23 CMDM Het was niet mogelijk om een medewerker van een andere divisie aan een contactpersoon te koppelen (HF 82.169.760)
261SP23 Documenten Performance verbetering voor OneDrive integration (HF 82.228.416)
261SP23 Algemeen en systeem Beveiligingsverbetering met betrekking tot het Insluiten widget (HF 82.392.734)
261SP22 Algemene informatie Service pack 22 van product update 261 is beschikbaar vanaf 3-9-2019
261SP22 CMDM Bij de uitwisseling van artikelen kon de melding "Entity: GLAccountDiscount:Mandatory: Discount" verschijnen (HF 82.065.024)
261SP22 SOI Bij het uploaden van een e-mail via SOI kon het voorkomen dat een wit scherm werd getoond (HF 82.020.923)
261SP22 Documenten Performance verbetering voor SOI bij het opslaan van documenten met tags (HF 82.064.378)
261SP22 CMDM Wanneer een FTE was aangemaakt en aangepast voor het activeren van CMDM kon het voorkomen dat bij het sluiten van de periode het verlofrecht niet correct werd gegenereerd (HF 82.141.168)
261SP22 MS Exchange server connection Exchange Synchonization Out2Syn functioneerde niet voor de Basic user (HF 82.161.599)
261SP21 Algemene informatie Service pack 21 van product update 261 is beschikbaar vanaf 5-8-2019
261SP21 Algemene informatie Service pack 21 bevat geen wijzigingen ten opzichte van service pack 20. Bekijk de andere tabbladen voor de wijzigingen in de andere service packs.
261SP20 Algemene informatie Service pack 20 van product update 261 is beschikbaar vanaf 1-7-2019
261SP20 Algemeen en systeem Bij het toewijzen van de administratorrol aan een medewerker kon de melding 'Object reference not set to an instance of an object' verschijnen (HF 81.955.740)
261SP20 Service Management Solution Het was niet mogelijk om een onderdeel in een configuratie te verplaatsen buiten de huidige structuur (HF 81.970.679)
261SP19 Algemene informatie Service pack 19 van product update 261 is beschikbaar vanaf 18-6-2019
261SP19 Projecten Bij het bewerken van een project was het veld 'Factuurvoorstel regelgroepering' niet zichtbaar (HF 81.606.296)
261SP19 Exact Integrator Bij de synchronisatie van gewijzigde verzoektypes waarbij de Back office instelling is aangevinkt, konden foutmeldingen verschijnen (HF 81.884.117)
261SP18 Algemene informatie Service pack 18 van product update 261 is beschikbaar vanaf 3-6-2019
261SP18 Werkstroom Het was voor leveranciers mogelijk om een verzoek zonder bijlage aan te maken, terwijl in de verzoektypedefinitie is aangegeven dat een bijlage verplicht is (HF 81.828.569)
261SP18 Algemeen en systeem De suggesties bij het verzoektype zoekveld bij het aanmaken van een nieuwe verzoek werden niet correct weergegeven (HF 81.852.669)
261SP18 Service Management Solution Bij het plannen van een serviceactiviteit kon een melding verschijnen dat de factuurdebiteur ongeldig was (HF 81.857.701)
261SP18 CMDM Bij de batchupdate van bepaalde velden van een relatie werd de synchronisatie niet geactiveerd (HF 81.840.156)
261SP18 CMDM Bij het toevoegen van een medewerker aan een uurartikel werden er zeer veel berichten in de message queue geplaatst (HF 81.872.968)
261SP17 Algemene informatie Service pack 17 van product update 261 is beschikbaar vanaf 6-5-2019
261SP17 CRM In bepaalde situaties kon het voorkomen dat bij het openen van een offerte de melding 'The given key was not present in the dictionary' verscheen (HF 81.738.226)
261SP17 Microsoft Reporting Services Integration Wanneer een SSRS-rapport een zoekafhankelijke drop-down box heeft, konden de zoekcriteria verdwijnen (HF 81.769.046)
261SP17 HRM Bij het aanpassen van de FTE in een CMDM omgeving kon het voorkomen dat het verlofrecht niet correct werd aangemaakt (HF 81.792.460)
261SP16 Algemene informatie Service pack 16 van product update 261 is beschikbaar vanaf 22-4-2019
261SP16 Algemeen en systeem Bij het sluiten van een pagina kon het voorkomen dat de verkeerde pagina werd geopend (HF 81.734.239)
261SP16 CRM Bij het aanmaken van een offerte kon de melding 'Ongeldig: Back office - Divisie' verschijnen (HF 81.724.031)
261SP16 Algemeen en systeem In Firefox kon het voorkomen dat het niet mogelijk was om de datum handmatig te vullen in een datumveld (HF 81.721.066)
261SP16 CRM De sortering bij het zoeken naar offertes functioneerde niet correct (HF 81.701.862)
261SP16 Exact Synergy Enterprise Web Services Bij het openen van een IFR document via de mobiele weergave verscheen een access denied melding (HF 81.748.887)
261SP16 Algemeen en systeem Het kon voorkomen dat bij het anonimiseren van medewerkers niets werd uitgevoerd (HF 81.693.863)
261SP16 Service Management Solution Bij het indexeren werd niet het datumformaat gehanteerd zoals dat is gedefinieerd in de systeeminstellingen (HF 81.741.140)
261SP15 Algemene informatie Service pack 15 van product update 261 is beschikbaar vanaf 12-4-2019
261SP15 Service Management Solution Wanneer de service management oplossing en de PSA oplossing beide zijn geïnstalleerd kon het voorkomen dat bij het genereren van een factuurvoorstel een foutmelding werd getoond in het errorlog (HF 81.509.369)
261SP15 Social Collaboration Wanneer bepaalde gebruikers een workspace benaderen die een insluiten widget bevat, werden foutmeldingen getoond in het log (HF 81.430.288)
261SP15 Web Services Het verlofrecht werd niet correct getoond in de apps (HF 81.684.932)
261SP15 CMDM Bij het wijzigen van een bestaande leverancier kon bij de synchronisatie de melding 'the given key was not present in the dictionary' verschijnen (HF 81.719.967)
261SP14 Algemene informatie Service pack 14 van product update 261 is beschikbaar vanaf 1-4-2019
261SP14 Logistiek Vrije Ja/Nee velden werden niet correct weergegeven in de zoekresultaten van de artikelen (HF 81.606.528)
261SP14 Exact Lightweight Integration Server Bij het controleren van updates voor de Exact Salaris Plus oplossing kon het voorkomen dat het ELIS console niet meer reageerde (HF 81.575.691)
261SP14 CMDM Wanneer na het wijzigen van een niet gevalideerde relatie naar een klant, het adres werd aangepast, werd de synchronisatie niet succesvol uitgevoerd (HF 81.673.795)
261SP13 Algemene informatie Service pack 13 van product update 261 is beschikbaar vanaf 4-3-2019
261SP13 HRM Bij het aanpassen van de FTE in een CMDM omgeving kon het voorkomen dat het verlofrecht niet correct werd aangemaakt (HF 81.518.320)
261SP13 Algemeen en systeem Bij het aanmaken van verzoeken via de Event manager kon de melding 'Failed to initialize Notification' (HF 81.548.830)
261SP12 Algemene informatie Service pack 12 van product update 261 is beschikbaar vanaf 22-2-2019
261SP12 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
261SP12 SOI Bij het gebruik van SOI kon een javascript foutmelding verschijnen (HF 81.407.667)
261SP12 Service Management Solution Het kon voorkomen dat er geen kostenplaats of kostendrager werd gevuld in de gegenereerde garantietransactie (HF 81.411.024)
261SP12 Professional Services Automation Bij het goedkeuren van uren werden die uren die geboekt waren op kindprojecten niet getoond (HF 81.447.871)
261SP12 Service Management Solution Bij het plannen van een serviceactiviteit kon een melding verschijnen dat de factuurdebiteur ongeldig was (HF 81.404.964)
261SP12 Service Management Solution Het was mogelijk om een serviceactiviteit zonder datum te plannen (HF 81.406.295)
261SP12 Documenten Voor documenten met een bijlage zonder extensie kon een foutmelding verschijnen in de uitgeklapte weergave van de zoekresultaten (HF 81.429.571)
261SP12 CRM Bij het aanpassen van het aantal in een offerte werd het bedrag niet correct bijgewerkt (HF 81.390.964)
261SP12 Exact Salaris Plus Verschillende verbeteringen met betrekking tot de synchronisatie van het tussenvoegsel, huisnummer, contract einddatum en de instelling van het veld 'Gebruik achternaam' (HF 81.472.200)
261SP12 Professional Services Automation Het was mogelijk om een weekstaat voor overige uren in te dienen terwijl er geen verzoektype was gevuld (HF 81.434.573)
261SP12 Werkstroom De sortering bij een werkstroomzoekopdracht functioneerde niet correct (HF 81.474.440)
261SP12 Werkstroom Bij het toevoegen van een werkstroomspilanalyse op een workspace kon het voorkomen dat niet de juiste as-waarden werden getoond (HF 81.482.361)
261SP12 Microsoft Reporting Services Integration De Use Default Values instelling van het Reporting services widget functioneerde niet correct (HF 81.474.862)
261SP12 CMDM Bij de CMDM conversie van medewerkers kon de melding 'Mandatory: Creditor code' verschijnen (HF 81.417.099)
261SP12 CMDM Bij het genereren van een debiteurencode van meer dan 6 tekens voor een niet-CMDM divisie, werd een foutmelding getoond (HF 81.499.252)
261SP12 Service Management Solution Na het bewerken van een service configuratie vanuit een klantenkaart werd het service management menu geopend in plaats van de laatst geopende pagina (HF 81.468.729)
261SP12 Exact Salaris Plus Verbeterde afhandeling met betrekking tot de synchronisatie van verzoeken voor netto vergoedingen (HF 81.499.748)
261SP12 Service Management Solution Het was niet mogelijk om uren met decimalen op te geven op het tabblad medewerkers in de service activiteit (HF 81.499.226)
261SP12 Werkstroom Bij het exporteren van verzoeken naar Microsoft Excel werd geen rekening gehouden met de toegepaste filtering (HF 81.508.220)
261SP11 Algemene informatie Service pack 11 van product update 261 is beschikbaar vanaf 25-1-2019
261SP11 Algemene informatie Let op: De systeemeisen zijn vanaf dit service pack aangepast. Voor meer informatie, zie Systeemeisen Exact Synergy Enterprise - Product update 261
261SP11 Service Management Solution In bepaalde situaties kon het voorkomen dat de laatste indexatie datum niet correct werd bijgewerkt (HF 81.323.848)
261SP11 Service Management Solution Bij preventief onderhoud werd geen rekening gehouden met de startdatum van de afspraak (HF 81.315.666)
261SP11 Exact Configurator Performance verbetering bij het aanmaken van entiteiten (HF 80.920.724)
261SP11 Logistiek Bij het zoeken naar artikelen werd de afbeelding van het artikel niet altijd getoond in de zoekresultaten (HF 81.342.728)
261SP11 CMDM Het kon voorkomen dat een divisie ten onrechte niet ontkoppeld kon worden van een leverancier (HF 81.341.759)
261SP11 Service Management Solution Wanneer er bij het versturen van de factuur naar Exact Globe Next een fout voordeed met betrekking tot een ongeldige kostenplaats of kostendrager, kon het voorkomen dat de factuur toch werd aangemaakt (HF 80.948.062)
261SP11 HRM Wanneer een vakantieverzoek eindigt in het volgende jaar, werd de Jaareinde Balans niet correct weergegeven (HF 81.376.674)
261SP11 Service Management Solution Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om een serviceverzoek te plannen, realiseren en fiatteren (HF 81.369.706)
261SP11 Professional Services Automation Een gebruiker met de Hour entry rol kon geen PSA verzoeken aanmaken (HF 81.383.969)
261SP10 Algemene informatie Service pack 10 van product update 261 is beschikbaar vanaf 7-1-2019
261SP10 Service Management Solution De omschrijving van een afspraakregel werd niet volledig afgedrukt op de factuur (HF 80.940.310)
261SP10 CMDM De waarde van het veld 'Houdbaarheidperiode' van een artikel werd niet correct gesynchroniseerd (HF 80.930.437)
261SP10 CMDM Bij de CMDM conversie verscheen een foutmelding wanneer er relaties waren met een relatienummer van meer dan 6 cijfers (HF 81.331.578)
261SP10 Social Collaboration Wanneer bepaalde gebruikers een workspace benaderen die een insluiten widget bevat, werden foutmeldingen getoond in het log (HF 81.183.843/81.293.578/81.285.501)
261SP10 SDK MemoField with ButtonLayout=ButtonOnly was not working (HF 81.189.804)
261SP10 CMDM In het CMDM configuratiescherm kon geen verbinding worden gemaakt met de Exact Globe Next database (HF 81.176.633)
261SP10 Professional Services Automation Bij het sluiten van de uren invoer pagina van een medewerker werd een melding getoond dat de wijzigingen niet worden opgeslagen terwijl er geen wijzigingen waren gemaakt (HF 81.222.578)
261SP10 Logistiek Het zoeken naar artikelen op basis van het veld 'Artikelcode: Relatie', functioneerde niet correct (HF 81.178.006)
261SP10 Exact Synergy Enterprise Web Services De webservice 'add comment' functioneerde niet correct (HF 81.282.789)
261SP10 Algemeen en systeem De zoekbalk werd soms dubbel weergegeven (HF 81.286.529)
261SP10 Professional Services Automation Het aanpassen van de planning via het slepen functioneerde niet correct in de Dagweergave (HF 81.290.552)
261SP10 Exact Integrator Bij de uitwisseling van verzoektypes/activiteitensoorten kon het voorkomen dat in Exact Synergy Enterprise overschreven werden (HF 81.290.537)
261SP9 Algemene informatie Service pack 9 van product update 261 is beschikbaar vanaf 3-12-2018
261SP9 HRM De filtering bij het fiatteren van HR wijzigingen was niet correct (HF 80.871.887)
261SP9 Projecten Bij het kopiëren van een WBS regel kon het voorkomen dat het totaal niet correct werd berekend (HF 80.924.755)
261SP9 Algemeen en systeem Het was mogelijk om voor 'Best Practice' meer templates te importeren dan alleen de templates die gecertificeerd waren voor product updates 261 en 262 (HF 80.923.645)
261SP9 Professional Services Automation Wanneer er via de planningspagina een hour planning verzoek werd aangemaakt waarmee vervolgens werd gesleept vanuit de WBS regels, dan werd er een onjuiste waarde geregistreerd waardoor het niet mogelijk was om uren te schrijven in Exact Globe (HF 80.936.638)
261SP9 CRM De performance tijdens het werken met offertes was niet optimaal (HF 80.832.054, 80.832.055, 80.832.059)
261SP9 Projecten Het was niet mogelijk om via de zoekfunctionaliteit leden toe te voegen aan een project (HF 80.946.632)
261SP9 SOI Wanneer er een standaard documenttype, voor e-mail in Outlook, was ingesteld in Exact Synergy, dan werd de 'Opslaan als' functionaliteit in Outlook traag (HF 80.949.006)
261SP9 Professional Services Automation Bij gebruik van ELIS werd de verkeerde contactpersoon gekoppeld aan de factuur (HF 80.943.967)
261SP8 Algemene informatie Service pack 8 van product update 261 is beschikbaar vanaf 5-11-2018
261SP8 Service Management Solution In bepaalde scenario's kon het voorkomen dat de korting voor additionele regels in een service activiteit niet correct werd toegepast (HF 80.810.825)
261SP8 Projecten Het was niet mogelijk om een intern project te bewerken wanneer er onvolledig factureerbaar verzoek is gekoppeld aan het project (HF 80.801.949)
261SP8 Service Management Solution Het kon voorkomen dat een service activiteit toch gefiatteerd kon worden wanneer de periode was gesloten (HF 80.825.214)
261SP8 Service Management Solution Het kon voorkomen dat de omschrijving van de contractafspraak niet werd gebruikt bij genereren van een servicefactuur (HF 80.811.487)
261SP8 Service Management Solution Na het wijzigen van het aantal dagen in het planbord rooster, werd deze niet ververst (HF 80.824.937)
261SP8 Microsoft Reporting Services Integration Bij het actualiseren van een rapport kon het voorkomen dat dat de multiselect waarden in de criteria werden gereset naar de standaard (HF 80.773.599)
261SP8 Projecten Het kon voorkomen dat een contactpersoon met portaltoegang werd getoond in het Overzicht urenverantwoording (HF 80.828.438)
261SP8 Algemeen en systeem In de Field Service (Q) app werden niet alle schermen in het Frans getoond (HF 80.844.830)
261SP8 Algemeen en systeem Verbetering bij het scrollen in de tijdlijn via de mobile apps (HF 80.833.386)
261SP8 Algemeen en systeem Missing Polish translations (HF 80.857.589)
261SP8 Service Management Solution Het kon voorkomen dat bij het fiatteren van een service activiteit, de status van de service activiteit niet correct werd bijgewerkt (HF 80.798.994)
261SP8 Professional Services Automation Wanneer de projectmanager wordt gewijzigd voor een afgekeurde week staat, kon het voorkomen dat deze niet meer goedgekeurd kon worden (HF 80.735.324)
261SP8 Algemeen en systeem Beveiligingsverbetering in SysPopUpFrame.aspx en SysConfirm.aspx (HF 80.873.360/80.873.358)
261SP7 Algemene informatie Service pack 7 van product update 261 is beschikbaar vanaf 4-10-2018
261SP7 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
261SP7 Service Management Solution Het kon voorkomen dat het preventief onderhoud meerdere malen kon worden gegenereerd (HF 80.706.608)
261SP7 Werkstroom Bij het goedkeuren van een verzoek werd naar het beveiligingsniveau van de goedkeurder gekeken bij het valideren van het serienummer en artikel afhankelijkheid (HF 80.734.235)
261SP7 Exact Integrator Bij het vernummeren van relaties met verschillende cmp_wwn codes kon een foutmelding verschijnen (HF 80.702.850)
261SP7 Documenten Na het aanmaken van een dealerportaal kon het voorkomen dat deze niet correct kon worden weergegeven (HF 80.761.770)
261SP7 Algemeen en systeem Het kon voorkomen dat het wachtwoord in de back office connectie instellingen niet opgeslagen kon worden (HF 80.771.473)
261SP7 Service Management Solution Het was niet mogelijk om monteurs voor andere divisies te plannen via het planbord (HF 80.774.005)
261SP7 Financieel Verbetering met betrekking tot de back-office connectie voor HRM divisies (HF 80.753.573)
261SP7 Professional Services Automation Wanneer een medewerker zonder rechten om andere medewerkers te plannen, een planningsverzoek opende werd niet de juiste medewerker getoond in het veld 'Medewerker' (HF 80.771.713)
261SP7 Service Management Solution Bij het verslepen van een verzoek op het planbord rooster kon het voorkomen dat het verkeerde verzoek werd versleept (HF 80.781.140)
261SP6 Algemene informatie Service pack 6 van product update 261 is beschikbaar vanaf 7-9-2018
261SP6 CMDM Het kon voorkomen dat een artikel kon worden verwijderd terwijl het gebruikt was in een offerte (HF 80.532.501)
261SP6 Werkstroom Het zoeken naar verzoektypes op basis van een omschrijving in een andere taal functioneerde niet correct (HF 80.549.730)
261SP6 Service Management Solution Het kon voorkomen dat de status van een serviceactiviteit op het planbord rooster niet correct werd getoond (HF 80.556.037)
261SP6 Activa Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was een serienummer (activum) te selecteren in een verzoek (HF 80.538.189)
261SP6 Algemeen en systeem In bepaalde omgevingen kon het voorkomen dat het topmenu van Exact Synergy Enterprise niet correct geladen kon worden (HF 80.596.160)
261SP6 SOI Hyperlink voor Synergy Office Integration (SOI) installatie hernoemd (HF 80.602.564)
261SP6 Algemeen en systeem Het kon voorkomen dat de Exact Dispatcher service niet aanwezig was na het uitvoeren van een update (HF 80.608.333)
261SP6 Algemeen en systeem Het indexeren van grote bijlagen voor het zoeken met de optie Alle, functioneerde niet correct (HF 80.595.622)
261SP6 Algemeen en systeem BrowserWhereClause werd niet correct toegepast op de filters bij een bladerveld (HF 80.619.945)
261SP6 Professional Services Automation Bij het kopiëren van een projectproduct werd de omschrijving niet correct overgenomen wanneer deze diakritisch tekens bevat (HF 80.562.732)
261SP6 HRM Het was niet mogelijk om de Basic user rol te koppelen aan een gebruiker zonder rollen die aan een project is gekoppeld (HF 80.603.089)
261SP6 CMDM De performance bij het vernummeren van relaties was niet optimaal (HF 80.627.592)
261SP6 Werkstroom Het aanmaken van een verzoek via een URL met een voorgevulde RelatedRequestID functioneerde niet (HF 80.630.340)
261SP6 Service Management Solution Het kon voorkomen dat de korting voor additionele regels in een service activiteit niet correct werd toegepast (HF 80.635.636)
261SP6 Algemeen en systeem Voor bepaalde schermen waren de Poolse vertalingen niet aanwezig (HF 80.635.353)
261SP6 Exact Integrator Het kon voorkomen dat de synchronisatie van adressen niet correct verliep (HF 80.390.040)
261SP6 HRM Bij het invoeren van een Duits BSN/Sofinummer kon een validatie fout verschijnen (HF 80.595.618)
261SP6 HRM Het opmerkingen veld voor prestatie beoordeling kon niet worden opgeslagen (HF 80.601.991)
261SP6 HRM Een medewerker met 0.00 FTE werd geteld als 1.00 FTE in de HRM spilanalyse (HF 80.608.362)
261SP6 CRM Wanneer in de spilanalyse voor verkoopkansen een stadium werd gebruik in de selectiecriteria, kon een foutmelding verschijnen (HF 80.643.992)
261SP6 SOI Wanneer SSL 3.0, TLS 1.0 en TLS 1.1 zijn uitgeschakeld, kan SOI nu gebruik maken van TLS 1.2 (HF 80.694.995)
261SP6 HRM Verbetering bij het anonimiseren van debiteuren/crediteuren met dezelfde debiteurencode en crediteurencode (HF 80.643.051)
261SP5 Algemene informatie Service pack 5 van product update 261 is beschikbaar vanaf 7-8-2018
261SP5 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
261SP5 CMDM Bij het gebruik van de Enter toets om gegevens op te slaan kon het voorkomen dat de gegevens niet correct werden gevalideerd (HF 80.403.672)
261SP5 Service Management Solution Een geblokkeerd contract dat was gekoppeld aan een service activiteit werd niet getoond (HF 80.432.620)
261SP5 Algemeen en systeem De overflow button in de tijdlijn werd niet correct weergegeven (HF 80.438.474)
261SP5 Documenten Bij het uploaden van grote bijlagen in documenten kon een Out of memory melding verschijnen (HF 80.158.908)
261SP5 Logistiek Het kon voorkomen dat de zoekresultaten bij het zoeken naar artikelen niet correct werden weergegeven (HF 80.436.071)
261SP5 Algemeen en systeem Bij het bewerken van een medewerker kon het voorkomen dat deze meerdere malen werd gekoppeld aan dezelfde persoonsgegevens classificatie waarbij de optie 'Automatisch koppelen' is aangevinkt (HF 80.533.630)
261SP5 Algemeen en systeem Beveiligingsverbetering voor de Social Collaboration web APIs (HF 80.532.228)
261SP5 Exact Synergy Enterprise Web Services Het kon voorkomen dat de rechten voor het aanpassen van relatiegegevens niet correct werden toegepast via de MobileAccount webservice (HF 80.501.049)
261SP5 Exact Integrator Bij het aanpassen van het factuuradres van een contactpersoon in Exact Synergy Enterprise, kon het voorkomen dat de adresgegevens van de contactpersonen niet correct werden gesynchroniseerd naar Exact Globe Next (HF 80.533.432)
261SP5 Algemeen en systeem In specifieke situaties kon het voorkomen dat bij het anonimiseren van persoonsgegevens het verwijderen van de documenten en verzoeken niet correct werd uitgevoerd (HF 80.535.461)
261SP4 Algemene informatie Service pack 4 van product update 261 is beschikbaar vanaf 17-7-2018
261SP4 Algemeen en systeem De Feeds optie was niet beschikbaar in het zoekmenu (HF 80.398.241)
261SP4 CRM Bij het opslaan van een nieuwe betalingsconditie kon een SQL-foutmelding optreden (HF 80.362.634)
261SP4 Algemeen en systeem Bij het anonimiseren van contracten via de 'Selecties / acties' optie, kon een SQL foutmelding optreden (HF 80.400.293)
261SP4 Documenten Verbetering in de document beveiliging op de Customer portal (HF 80.408.472)
261SP4 Social Collaboration Er werd een verkeerde afbeelding getoond voor emoji in het commentaar op de groepswand (HF 80.417.396)
261SP4 Algemeen en systeem Met enige regelmaat werkten de popup schermen niet goed meer (HF 80.423.195)
261SP3 Algemene informatie Service pack 3 van product update 261 is beschikbaar vanaf 3-7-2018
261SP3 Algemeen en systeem De indicator voor nieuwe werkstroom verzoeken functioneerde niet correct (HF 80.378.654)
261SP3 Algemeen en systeem Nieuwe functies voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (HF 80.356.892)
261SP3 Algemeen en systeem De ALT-T toetscombinatie werd gebruikt voor het toevoegen van een timestamp in een verzoek en voor het delen via tijdlijn (HF 80.329.948)
261SP3 Logistiek Het kon voorkomen dat een medewerker de ouder/kind configuratie van een artikel niet kon bekijken door onvoldoende rechten, terwijl hij wel aan het artikel is gekoppeld (HF 80.352.283)
261SP3 Service Management Solution Het was mogelijk om op de knop 'Fiatteren' te klikken terwijl de uur regels niet was gerealiseerd (HF 80.345.563)
261SP3 Projecten Bij het importeren van offline uren voor een intern project kon een foutmelding verschijnen (HF 80.351.871)
261SP3 SOI Bij het gebruik van de relatie import wizard kon een script melding verschijnen (HF 80.282.183)
261SP3 SOI Multi-factor authenticatie wordt ondersteund in SOI (HF 80.322.304)
261SP3 Algemeen en systeem Bij het verwijderen van een medewerker kon een foutmelding verschijnen (HF 80.368.032)
261SP3 Algemeen en systeem Op bepaalde locaties werd de afbeelding voor de standaard nieuwsgroep niet correct getoond (HF 80.364.707)
261SP3 Logistiek Het was niet mogelijk om door te zoomen op de serie-/batch gegevens van een artikel (HF 80.350.143)
261SP3 Algemeen en systeem Bij het anonimiseren van persoonsgegevens kon het voorkomen dat de bijlagen van een verzoek niet correct werden verwijderd (HF 80.357.576)
261SP3 Algemeen en systeem Het was niet mogelijk om de 'Deze feed insluiten' functionaliteit te gebruiken zonder de scripting editor rol (HF 80.322.483)
261SP2 Algemene informatie Service pack 2 van product update 261 is beschikbaar vanaf 18-6-2018
261SP2 Algemeen en systeem Het kon voorkomen dat de menuopties niet correct werden weergegeven wanneer gewerkt wordt met Internet Explorer 10 (HF 80.329.828)
261SP2 HRM Bij het opvragen van de planning van de ondergeschikten kon het voorkomen dat niet alle verzoeken werden getoond (HF 80.328.425)
261SP1 Algemene informatie Service pack 1 van product update 261 is beschikbaar vanaf 11-6-2018
261SP1 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
261SP1 Service Management Solution Bij het aanmaken van service activiteiten vanuit een installatie order kon het voorkomen dat er dubbele regels werden aangemaakt (HF 80.286.940)
261SP1 Algemeen en systeem Wanneer er veel favorieten zijn toegevoegd op de uren invoer pagina was de performance niet optimaal (HF 80.215.641)
261SP1 CMDM Het kon voorkomen dat de artikelprijs per leverancier niet correct werd bijgewerkt (HF 79.943.713)
261SP1 Service Management Solution Wanneer een service activiteit werd opgeslagen terwijl de cursor in het veld aantal stond, kon het voorkomen dat een extra materiaalregel werd aangemaakt (HF 80.318.665)
261SP1 Algemeen en systeem Het zoeken naar verzoektypes functioneerde niet correct (HF 80.282.181)
261SP1 Algemeen en systeem De naam van de bewaar knop in het nieuws goedkeur verzoek was niet correct (HF 80.322.486)
Info   Een update uitvoeren van Exact Synergy Enterprise
Info   Systeemeisen Exact Synergy Enterprise
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Engels
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 28.536.880
 Assortment:  Date: 08-10-2019
 Release: 261  Attachment:
 Disclaimer