One moment please...
 
Service Management is een module binnen Exact Synergy Enterprise en wordt gebruikt door bedrijven in de groothandel en productie branche. Met deze oplossing kunnen bedrijven het service proces voor de producten welke zij verkopen verder optimaliseren.

Gebruikers met de Service Management rol kunnen:

 1. Servicecontracten bekijken en onderhouden.
 2. Serviceconfiguraties bekijken en onderhouden.
 3. Service activiteiten bekijken en onderhouden.
 4. Service factuurvoorstellen aanmaken.
 5. Het visuele drag & drop planbord gebruiken.
 6. Service verzoeken bekijken en onderhouden.
 7. Zoeken naar servicecontracten, configuraties, activiteiten en factuurvoorstellen.
 8. Preventieve onderhoudsactiviteiten aanmaken.
 9. Contract sjablonen bekijken en onderhouden.
 10. Reactietijden bekijken en onderhouden.
 11. Probleem- en oplossingcodes bekijken en onderhouden.
 12. Service activiteiten types bekijken en onderhouden.
 13. Standaard contracttarieven bekijken en onderhouden.
 14. Preventieve onderhoudstypes bekijken en onderhouden.
 15. Standaard contracttypes bekijken en onderhouden.
 16. Afspraken en afspraakverzamelingen bekijken en onderhouden.
   

De rol Service Management kan worden toegewezen aan:   

 1. Een gebruiker met de CRM rol.
 2. Een gebruiker met de professional rol, waarbij het beschikbare aantal Service Management gebruikers niet af neemt. Het kunnen koppelen van de rol aan een medewerker die ook is gekoppeld aan de professional rol vereist geen uitbreiding van de licentie.

De Service Management oplossing vereist de volgende software installaties: 

 1. Exact Synergy Enterprise.
 2. Exact Globe Next.
 3. Microsoft SQL Service Reporting Services.