One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Financieel - 1 juli 2021: Nieuwe BTW regels voor leveringen aan niet belastingplichtigen binnen de EU

Vanaf 1 juli 2021 gelden er nieuwe regels voor de BTW afdracht van leveringen van goederen en diensten aan niet-belasting plichtigen (particulieren) binnen de Europese Unie.

Voor de regels en voorwaarden omtrent leveringen van goederen en diensten naar het buitenland verwijzen we naar de informatie die op de site van de belastingdienst te vinden is.

In het kort houdt deze regeling in dat wanneer goederen of diensten worden geleverd naar een land binnen de EU de BTW percentages van het ontvangende land moeten worden gefactureerd en aangegeven moeten worden (in het ontvangende land).

Echter, wanneer de totaal omzet van leveringen naar landen binnen de EU onder het drempelbedrag blijft mag het Nederlandse/Belgische BTW percentage gebruikt worden en wordt de BTW ook afgedragen via de Nederlandse/Belgische BTW aangifte. Er veranderd niets. Op dit moment (1/7/2021) is het drempelbedrag 10.000,- Eur.

Komt de totaal omzet naar landen binnen de EU boven de drempelwaarde dan zijn er 2 mogelijkheden voor de BTW afhandeling:

- Via de OSS (One Stop Shop) regeling of de Unieregeling: BTW wordt per kwartaal per land aangegeven via de site van de Nederlandse/Belgische belastingdienst.
- Per buitenland wordt een BTW aangifte in dat land gedaan. U dient zich in die landen als ondernemer te registreren.

 

Hoe om te gaan met deze regeling in Exact Financials.

Exact Financials kan geen BTW-aangifte aanmaken in andere dan de Nederlandse of Belgische wetgeving.
Om toch inzicht te hebben in de aan te geven BTW bedragen adviseren we om per EU-land en per (verkoop-) BTW percentage een aparte BTW code aan te maken. [Menu: Financieel, Grootboek, BTW, Stamgegevens, Onderhoud, BTW-codes].

Deze BTW codes zijn niet gekoppeld aan de Nederlandse/Belgische BTW aangifte en zullen daarom ook niet opgenomen worden in de aangifte.
U kunt echter wel een BTW overzicht opvragen van de ‘buitenlandse’ BTW codes waarmee de BTW aangifte al dan niet onder de OSS regeling handmatig kan worden ingediend. [Menu: Financieel, Grootboek, BTW, BTW-overzichten, BTW-historie].

 


Exact Financials Enterprise > Finance > Startpagina BTW > BTW aangifte 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.192.235
 Assortment:  Date: 10-09-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer