One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

De knop 'ICL' bij het onderhoud van het magazijn

Introductie

In het ICL orderproces kunt u tijdens het invoeren van de order bepalen wie de order zal leveren, de ICL verkoopadministratie of de centrale administratie. Wanneer de orders alléén worden geleverd door de centrale administratie is er slechts één magazijn nodig. Wanneer er ook wordt geleverd vanuit de verkoopadministratie is er een extra magazijn nodig. In de verkoopadministratie maakt u een magazijn aan en kunt vervolgens de ICL gerelateerde zaken instellen via de knop 'ICL' bij het onderhoud van dat magazijn.

Uitleg van de velden

Sectie Algemeen

Centraal magazijn
Voor het centraal magazijn dient deze optie aangevinkt te zijn. Wanneer deze optie is aangevinkt zijn onderstaande velden beschikbaar die u dient in te vullen.

Administratiecode
Vul hier het administratienummer in van de centrale magazijn administratie.

SQL Server voor centrale magazijn
Voer hier de naam van de SQL Server in waarop de centrale magazijn database aanwezig is.

Database naam centrale database
Vul hier de naam van de database van de centrale magazijn administratie. Dit betreft de naam waaronder deze database in MS SQL Server aanwezig is. Vaak is deze hetzelfde als de administratiecode.

Crediteur
Er dient een crediteur aangemaakt te worden die de centrale magazijn administratie vertegenwoordigt. Alle bestellingen en inkoopfacturen worden gekoppeld aan deze crediteur

Inkoopboek
Vul hier het nummer van het inkoopdagboek in dat gebruikt dient te worden voor de inkoopfacturen.

Magazijncode in centrale database
Vul hier de magazijncode in van het magazijn van de centrale database dat gebruikt dient te worden voor orders die zijn ingevoerd in de verkoopadministratie.

Dummy locatie verkoopadministratie
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van magazijnlocaties in de verkoopadministratie dient u hiervoor een dummy locatie aan te maken bij het 'centrale magazijn'-magazijn in de verkoopadministratie. Deze locatie kunt u vervolgens hier koppelen. Het is afhankelijk van de ICL Verkoop instelling 'Gebruik ICL dummy locatie' in welk geval deze locatie wordt gebruikt.

Sectie Optioneel

Exportfilter op datum
Alleen de verkooporders met een leverdatum tot deze datum worden geëxporteerd naar de centrale magazijn administratie. Daarmee kunt u voorkomen dat orders met een onbepaalde leverdatum (of back order datum) zoals 31-12-2299 al naar de centrale administratie geëxporteerd worden. In het algemeen kan deze datum wel het beste zo ruim mogelijk in de toekomst gezet worden.

Exportfilter op aantal dagen
Alleen de verkooporders binnen het hier op gegeven aantal dagen worden naar de centrale magazijn administratie geëxporteerd. Daarmee kunt u voorkomen dat orders die bijvoorbeeld pas over 3 maanden geleverd hoeven te worden al als order aangemaakt worden in de centrale administratie. Orderregels die geëxporteerd zijn naar de centrale administratie, zijn geblokkeerd in de verkoop administratie.

Voorraad raadplegen
Met deze optie kunt u aangeven of gebruikers (via de knop 'ICL voorraad' in de order) de voorraad mogen bekijken in de centrale administratie.

Begin vanaf besteldatum

Knop Gebruiker

Wanneer de gebruiker die de order exporteert in beide administraties bekend is hoeft u deze knop niet te gebruiken. Wanneer dit niet het geval is kunt u de gegevens van de gebruiker via deze knop definiëren.

Meer informatie

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.640.167
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer