One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - BTW-codes: Onderhoud

[Finance: Grootboek, BTW, Stamgegevens, Onderhoud, BTW-codes]

Introductie

BTW-codes vereenvoudigen het werken met BTW-boekingen en -aangiften. Een BTW-code bevat gegevens over het gebruikte BTW-percentage en de rekeningen waarop de berekende BTW-bedragen moeten worden geboekt. Tevens kunt u aangeven of de geboekte bedragen (bijvoorbeeld factuurbedragen) inclusief of exclusief BTW zijn. Aan de hand van deze code wordt bij boekingen het BTW-bedrag over het geboekte bedrag berekend. U kunt BTW-codes aanmaken in menupad [Finance: Grootboek, BTW, Stamgegevens, Onderhoud, BTW-codes].

Wanneer u naar het menupad BTW-codes gaat ziet u eerst een overzicht van de reeds aangemaakte BTW-codes. Dit scherm functioneert zoals alle zoekschermen binnen Exact Financials Enterprise. Wanneer u kiest voor de knop 'Nieuw' kunt u een nieuwe BTW-code aanmaken.

Uitleg van de velden

BTW-code
Maak een unieke BTW-code met bijbehorende omschrijving aan.

Andere Talen (Multitaal)
Geef de vertalingen van de door u ingegeven omschrijving mee. Bij selectie van een Multi taal in [Bestand, Gebruikersinstellingen] zal de omschrijving van de BTW-code in de geselecteerde taal in de overzichten worden getoond. Zie ook: [Multi taal].

Tabblad Algemeen

Inkoop/Verkoop
Geef aan voor welk type transactie de BTW-code zal worden gebruikt.

 • Inkoop. Selecteer dit type als de BTW-code uitsluitend voor inkoopboekingen en -facturen zal worden gebruikt.
 • Verkoop. Selecteer dit type als de BTW-code uitsluitend voor verkoopboekingen en -facturen zal worden gebruikt.
 • Beide. Indien u de BTW-code voor zowel in- als verkoop wilt gebruikten.

BTW-Verlegd
Selecteer deze optie wanneer u een BTW-code voor verlegde BTW wilt aanmaken. Bij de verleggingsregeling is de BTW verlegd van de leverancier naar de afnemer. De leverancier brengt geen BTW in rekening, maar verlegt de BTW naar de ondernemer die goederen of diensten van hem afneemt. Deze optie is alleen beschikbaar als u bij 'Inkoop/Verkoop' gekozen heeft voor 'Inkoop'.

BTW-percentage
Dit is het BTW-percentage dat wordt gekoppeld aan de BTW-code. Een percentage van 0% is niet toegestaan als u BTW verlegd hebt geactiveerd.

Omschrijving BTW-percentage
Geef een omschrijving van het ingevoerde BTW-percentage in.

Exclusief/Inclusief
Bedragen kunnen worden aangegeven exclusief of inclusief het desbetreffende BTW-bedrag. Geef aan of de BTW-code die u aanmaakt, betrekking heeft op bedragen inclusief of exclusief BTW.

Voorbeeld
Wanneer u op een boekingsregel een bedrag invoert van 100 euro en een code 19% inclusief selecteert, wordt een BTW-bedrag van 15,97 euro berekend. Boekt u 100 euro in met een code 19% exclusief, dan wordt een BTW-bedrag van 19 euro berekend.

BTW-aangifte
Transacties kunnen belastbaar zijn in het land van herkomst. Geef aan of de transacties die u met deze BTW-code invoert, moeten worden meegenomen als u een ICP-aangifte aanmaakt.

 • Geen listing. Als u de transacties niet wilt meenemen.
 • Listing goederen. Wanneer de transacties betrekking hebben op goederen.
 • Listing diensten. Als de transacties betrekking hebben op diensten.
 • Listing loonwerk. Als de transacties kunnen worden beschouwd als ontvangsten of uitgiften in het kader van loonwerk.
 • Verzending loon-/maakwerk. Indien het gaat om transacties waarbij de goederen vervaardigd zijn onder beschikbaarstelling van materialen door de opdrachtgever. Het vervaardigde goed moet weer teruggaan naar het EU-land waar de materialen vandaan komen. Deze optie is alleen selecteerbaar voor België.
 • Driehoeksverkeer. Wanneer de transactie betrekking hebben op driehoeksverkeer: Hierbij zijn er steeds 3 betrokken partijen, nl. de oorspronkelijke verkoper, de tussenpersoon en de uiteindelijke koper. Bij driehoeksverkeer bevinden de drie partijen zich meestal in verschillende EU-lidstaten. Maar het is ook mogelijk dat de verschillende partijen zich in slechts 2 verschillende EU-lidstaten bevinden. Deze optie is alleen selecteerbaar voor België.

BTW-land
In dit veld kunt u aangeven in welk land u ICP-aangifte doet. Voor Nederlandse bedrijven betreft dit 'NL'. Dit veld is alleen beschikbaar indien u bij BTW-aangifte een andere optie dan 'Geen listing' heeft geselecteerd.

Rekening BTW af te dragen
Kies de grootboekrekening waarop de af te dragen BTW moet worden geboekt. U kunt alleen in de volgende situaties een waarde in dit veld selecteren:

 • U hebt bij 'Inkoop/Verkoop' gekozen voor 'Verkoop' of 'Beide' en u hebt een ander percentage dan 0% ingevoerd.
 • U hebt 'Inkoop' geselecteerd in 'Inkoop/Verkoop' en u hebt 'BTW verlegd' ingeschakeld. In dit geval wordt er automatisch een journaalpost voor te vorderen BTW en af te dragen BTW gegenereerd.

Rekening BTW te vorderen
Selecteer de grootboekrekening waarop de te vorderen BTW moet worden geboekt. Dit veld is alleen beschikbaar als u 'Inkoop' of 'Beide' hebt geselecteerd in 'Inkoop/Verkoop' en een ander percentage dan 0% hebt ingevoerd.

Creditnota
Deze optie is alleen beschikbaar indien u werkt met de Belgische landenfunctionaliteit en de module Sales Invoice and Order.
Indien u deze optie aanvinkt kunt u een specifieke BTW-code opgeven voor de vracht- / orderkosten op de via [Sales: Processen, Verkoopfacturen, Aanmaken creditnota's] gegenereerde creditnota's.

BTW-code creditnota's
Deze optie is alleen beschikbaar indien u de optie 'Creditnota' heeft aangevinkt. Selecteer hier de BTW-code die gebruikt moet worden voor de vracht- / orderkosten op de via [Sales: Processen, Verkoopfacturen, Aanmaken creditnota's] gegenereerde creditnota's.

Blokkeren
Geef aan of de betreffende BTW-code geblokkeerd dient te worden.

 • Nee. De BTW-code is actief.
 • Ja. De BTW-code is geblokkeerd. Een geblokkeerde BTW-code kan niet meer worden gebruikt tijdens het invoeren van boekingen en facturen. Ook kan de code niet meer worden geselecteerd in het onderhoud van andere stamgegevens zoals crediteuren en grootboekrekeningen.

Tabblad BTW-compensatie

De instellingen op dit tabblad zijn alleen beschikbaar indien u in de financiële instellingen heeft aangegeven met BTW-compensatie te werken en de aangemaakte BTW-code van het type 'Inkoop' is. Raadpleeg voor meer informatie het document BTW-compensatiefonds. In het tabblad 'Algemeen' geeft u bij BTW-percentage nog steeds het BTW-percentage op, het bedrag wat naar aanleiding van dit percentage wordt uitgerekend dient als uitgangspunt voor de percentages die worden opgegeven op dit tabblad.

Percentage terug te vorderen BTW
Voer het percentage terug te vorderen BTW in.

Percentage compensatie
Voer het percentage BTW te compenseren in. Dit percentage wordt in overleg met de Belastingdienst vastgesteld. Voor elk vastgesteld percentage zal een nieuwe BTW code moeten worden aangemaakt.

Compensatierekening
De grootboekrekening waarop de te compenseren BTW moet worden geboekt.

Percentage niet aftrekbaar
Voer het percentage niet aftrekbare BTW in.

De drie percentages op het tabblad 'BTW-compensatie' moeten samen optellen tot 100%.

Tabblad Documenten

Koppel de gewenste documentatie. Om een document te koppelen kiest u voor de knop 'Toevoegen'. Zie ook: [Documenten Koppelen].

Gerelateerde onderwerpen


Exact Financials Enterprise > Finance > Startpagina BTW > BTW codes: onderhoud

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.496.083
 Assortment:  Date: 15-09-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer