One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Project - Projecten, Budgetten, Onderhoud, Budgetinvoer

[Project: Projecten, Budgetten, Onderhoud, Budgetinvoer]

Introductie

Projectbudgetten aanmaken/onderhouden

Behalve dat budgetten gegenereerd kunnen worden, kunt u deze ook handmatig invoeren/wijzigen.
U kunt project budgetten op verschillende manieren definiëren. U kunt alle budgetten via 1 scherm opvragen en wijzigen in verschillende tabbladen {Kostensoort, Kostensoort per periode, Medewerker, Medewerker per periode, Materieel, Materieel per periode, Artikelen, Artikelen per periode}. U kunt uw budgetten in aantallen en budgetbedragen aanpassen.

De velden

Project

Hier kunt u een project zoeken.

Projectkostenplaats

Hier kunt u zoeken op projectkostenplaats.

Volgnummer

Hier kunt u zoeken op volgnummer.

Invoeren budget (Kopregel)

Project

Selecteer het project waarop u wil budgetteren.

Projectkostenplaats

Selecteer de projectkostenplaats waarop u wilt budgetteren .

Volgnummer

Selecteer het volgnummer/wijzigingscode van het budget. Dit nummer wijzigt u alleen als er een nieuwe versie van een budget wordt aangemaakt.

Budgetteerwijze

Toont de manier van budgetteren: Bottom-up of Top-down. (Dit is bepaald in de projectgroep die aan het project gekoppeld is).

Invoeren budget (Subregel)

Tabblad Periode (kostensoort)

Hier definiëert u de budgetaantallen en/of budgetbedragen per kostensoort/boekjaar/periode.

Tabblad Kostensoort

Hier definiëert u de budgetaantallen en/of budgetbedragen per kostensoort.

Tabblad Periode (Projectmedewerker)

Hier definiëert u de budgetaantallen en/of budgetbedragen per werknemer/uursoort/kostensoort/boekjaar/periode.

Tabblad Projectmedewerker

Hier definiëert u de budgetaantallen en/of budgetbedragen per werknemer/uursoort/kostensoort.

Tabblad Periode (Materieel)

Hier definiëert u de budgetaantallen en/of budgetbedragen per materieel/eenheid/kostensoort/jaar/periode.

Tabblad Materieel

Hier definiëert u de budgetaantallen en/of budgetbedragen per materieel/eenheid/kostensoort.

Tabblad Periode Artikel

Hier definiëert u de budgetaantallen en/of budgetbedragen per artikel/kostensoort/jaar/periode.


Exact Financials Enterprise > Project > Projecten budgetteren > Onderhouden projectbudget 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 25.834.128
 Assortment:  Date: 07-05-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer