One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - BTW-aangifte

[Finance: Grootboek, BTW, BTW-aangifte, BTW-aangifte]

Introductie

Indien u de BTW in Exact Financials Enterprise laat berekenen op basis van BTW-codes, kunt u via [Finance: Grootboek, BTW, BTW-aangifte, BTW-aangifte] de aangifte aan maken. U genereert via dit menupad een XML-bestand dat u vervolgens kunt verzenden naar de belastingdienst. Naast de export van het Xml-bestand wordt ook een afdruk gegenereerd volgens de stylesheet die in de administratiegegevens op het tabblad 'BTW-aangifte' is aangegeven.

Uitleg van de velden

Aangiftejaar
Geef het jaar van de BTW-aangifte in.

Periode
Geef aan over welke periode u aangifte doet. Het periodetype (maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks) heeft u gedefinieerd in de financiële instellingen op het tabblad 'BTW'. Als u gebruikt maakt van Nederlandse functionaliteit, kunt u kiezen uit:

  • Eén van de twaalf maanden
  • Eén van de vier kwartalen
  • Hele jaar

Als u gebruik maakt van Belgische functionaliteit, kunt u kiezen uit:

  • Eén van de twaalf maanden
  • Eén van de vier kwartalen

BTW aangifte type
Kies voor:

  • Nieuwe aangifte. Om een nieuwe BTW-aangifte aan te maken.
  • Oude aangifte. Als er reeds een definitieve aangifte gedaan is, kunnen de gegevens nogmaals afgedrukt worden door te kiezen voor 'Oude aangifte'.

Selectiemethode
Hier kiest u of de BTW-aangifte op basis van periode of datum wordt gegenereerd. SBR (Standard Business Reporting) regels schrijven voor dat een BTW-aangifte per kalendermaand of kalenderkwartaal wordt gedaan. Wanneer uw periode-datumtabel niet gelijk loopt met de maanden van het jaar dient u een BTW-aangifte op basis van datum te doen.  

Jaar
Geef aan welk boekjaar in uw financiële administratie wenst te hanteren voor het opstellen van de BTW. Dit jaar kan dus afwijken van het 'jaar BTW-aangifte'.

Periode vanaf t/m periode
Bij een selectiemethode op basis van periode geeft u aan welke in uw financiële administratie gedefinieerde perioden gebruikt moeten worden voor de aangegeven aangifte. Aangezien perioden niet aan maanden / kwartalen hoeven te zijn gerelateerd moet dit handmatig worden ingegeven.

Datum
Bij een selectiemethode op basis van datum geeft u aan welk datumtraject gebruikt moet worden voor de aangifte. 

Valuta
Selecteer de valuta van uw BTW-aangifte.

Gebruik BTW-wisselkoersen
Geef aan of voor omrekening van vreemde valuta de officiële BTW wisselkoersen gehanteerd dienen te worden. (Zie onderhoud wisselkoersen).

Definitieve aangifte
Markeer deze optie als u een definitieve aangifte exporteert.

Terugdraaien definitieve aangifte
Deze optie is alleen beschikbaar als u bij 'BTW aangifte type' gekozen heeft voor 'Oude aangifte'. Markeer deze optie om de eerdere definitieve versie terug te draaien.

Pad: Volledig
Geef het pad op waarin de XML van de aangifte geplaatst moet worden.

Bestandsnaam:
Dit veld toont het bestandenpad en de naam van de XML van de BTW-aangifte.

Afsluiten dagboeken
Als u een definitieve BTW-aangifte draait, kunt u automatisch de inkoop-, verkoop- en BTW-memoriaal dagboeken laten afsluiten voor de betreffende periode(n) bij het aanmaken van de aangifte. 

Na het invoeren van bovenstaande velden kiest u voor de knop 'OK' om de BTW-aangifte aan te maken. Het aangemaakte XML-bestand wordt in de opgegeven directory geplaatst. Op het tabblad 'Resultaten' ziet u of het aanmaken van de BTW-aangifte succesvol is verlopen. U kunt de aangifte nu versturen naar de belastingdienst middels Exact Financials Enterprise > Finance > Startpagina BTW > BTW aangifte 


     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 18.123.703
 Assortment:  Date: 02-08-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer