One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Betaalinstellingen

[Finance: Bestand, Administratie instellingen, Betalingen, Algemeen]

Introductie

Voor u aan de slag kunt met de module Electronic Banking en/ of Debtor Banking, dient u een aantal zaken in te stellen. . 

Uitleg van de velden

Tabblad Algemeen

Selectie 

Betalingen verrichten na
Openstaande posten die nog niet zijn verwerkt, kunnen worden gewijzigd of verwijderd. Om deze reden kan het ongewenst zijn om zulke openstaande posten voor een betaling te selecteren. Middels deze instelling kunt u aangeven of onverwerkte posten geselecteerd mogen worden voor een betaling.

 • Boeken. Wilt u dat ook niet verwerkte posten voor betaling kunnen worden geselecteerd, dan kiest u 'Boeken'.
 • Verwerken. Als u er zeker van wilt zijn dat alleen verwerkte openstaande posten voor betaling kunnen worden geselecteerd.

Fiatteren: Betaling
Indien u deze optie markeert, dient een aangemaakte betaalrun eerst gefiatteerd te worden alvorens u de betaling kunt verrichten. Als deze optie niet is aangevinkt, kunt u een aangemaakte betaalrun direct verrichten.

Vanaf versie 7.29 wordt het fiatteren uitgevoerd via de werkstroom en is deze instellingen niet meer zichtbaar.

Geblokkeerde posten
Geef aan of het bij het aanmaken van betalingen het mogelijk moet zijn om geblokkeerde openstaande posten in de aan te maken betaalrun op te nemen.

Journaliseren

Dagboek

 • Geef aan hoe de journaliseren plaats moet vinden. U kunt kiezen voor de waarden 'Memoriaal' of 'Formaat afhankelijk (standaard bankboek)'.

  • Memoriaal: de boeking van de betaling wordt aangemaakt in het opgegeven memoriaal dagboek bij journaliseren. Er wordt geboekt tegn de rekening 'Betalingen onderweg' die in bankdagboek aangegeven is.
  • Formaatafhankelijk (standaard bankboek): Er wordt een bankboeking aangemaakt zonder dat de rekening 'Betalingen onderweg' gebruikt wordt.  

Journaalpost 

Geef aan hoe de journaliseren plaats moet vinden. Per betalingsformaat of Per betalingsopdracht.

 • Per betalingsformaat. Journaalposten worden aangemaakt voor elk totaalbedrag (dus per formaat) voor een specifiek formaat in de betaalrun. Als u bijvoorbeeld een betaalrun met 6 verschillende formaten heeft aangemaakt, worden tijdens de journalisering 6 journaalposten aangemaakt.
 • Per betalingsopdracht. Journaalposten worden aangemaakt voor elke aan de bank verstrekte betalingsopdracht. Onder betaalopdracht wordt verstaan elke mutatie die wordt doorgegeven aan de bank. Dit betekent in dit geval dat voor elke regel in uw betaalbestand een boeking wordt aangemaakt. Als u bijvoorbeeld een betaalrun met daarin 6 verschillende formaten heeft aangemaakt en elk van deze formaten bevatten 5 mutatie(orders)/betaalopdrachten, dan zullen tijdens de journalisering 30 journaalposten worden aangemaakt.

Memoriaal
Het memoriaal dat u hier invult, zal als memoriaal worden voorgesteld in bij het journaliseren van betalingen. U kunt de voorgestelde waarde wijzigen.

Kredietbeperking/betalingskorting
U kunt hier aangeven in hoeverre u bij het aanmaken van de betaalrun rekening wenst te houden met kredietbeperking of betalingskortingen welke op de openstaande post zijn vastgelegd.

 • Bedrag altijd in mindering brengen. Kies voor deze optie als in alle gevallen de betalingstermijn, kredietbeperking of betalingskorting moet worden toegepast op de te betalen openstaande posten.
 • Alleen in mindering: vervaldatum verstreken. Kies voor deze optie als u de kredietbeperking of de betalingskorting wilt verrekenen met het bedrag van de openstaande post als de vervaldatum van de openstaande post is verstreken.

Tabblad betalingsspecificatie

Aantal openstaande posten
Geef aan bij hoeveel openstaande posten per betalingsrun een betaalspecificatie dient te worden afgedrukt. Indien u kiest voor '0' wordt er nooit een betaalspecificatie afgedrukt. Als u kiest voor '1' wordt er altijd een betaalspecificatie afgedrukt. Kies voor hogere aantallen om aan te geven bij hoeveel openstaande posten per betalingsrun een betaalspecificatie afgedrukt dient te worden.

Betalingskenmerk
De referentie die wordt meegegeven aan de betaling wordt als volgt bepaald:
Ten eerste wordt gekeken of de optie 'Gebruik: Vaste omschrijving' is geactiveerd in aanmaken betalingen. Mocht dit het geval zijn dan wordt altijd deze vaste omschrijving meegegeven. 
Indien deze optie niet geactiveerd is, dan wordt bij het aanmaken van de betaling de optie 'Gebruik: Betalingskenmerk' geactiveerd. Het te gebruiken betalingskenmerk wordt dan bepaald door de instellingen per formaat.
Indien bij het aanmaken van een betaling geen van beide opties worden geselecteerd, dan wordt het hier ingegeven betalingskenmerk gebruikt.

Crediteur layout
Selecteer de lay-out die standaard gebruikt moet worden voor betaalspecificaties voor crediteurenbetalingen.

Debiteur layout
Selecteer de lay-out die standaard gebruikt moet worden voor betaalspecificaties voor debiteurenbetalingen.

Invoermatrix

Indien u met meerdere talen werkt kunt u in de invoermatrix de betaalspecificatie lay-outs (voor zowel het betalen van debiteuren als crediteuren) aan de talen koppelen. Kies voor 'Toevoegen' om een lay-out aan een taal te koppelen.

Lay-out: Subtype
Selecteer het lay-out subtype (crediteur of debiteur) waarvoor u een lay-out wilt koppelen.

Taal
Selecteer de taal. Talen maakt u aan in [Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Talen].

Lay-out code
Koppel tot slot de bijbehorende betaalspecificatie lay-out. Bij het verrichten van de betalingen zullen nu de betaalspecificaties worden afgedrukt op basis van de aan de debiteur of crediteur gekoppelde taal.

Tabblad Mollie 

Payment links (url)
Dit veld wordt voorgevuld met de api-link voor Mollie 

Payment (url)
Dit veld wordt voorgevuld met de betaallink voor Mollie

API-sleutel
Vul hier de API-sleutel die bij de Mollie registratie is opgevraagd 

Gerelateerde onderwerpen


Exact Financials Enterprise > Finance > Electronic banking


 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 17.495.982
 Assortment:  Date: 05-10-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer