One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Database instellingen

Menupad

Systeem ? Algemeen ? Instellingen ? Database instellingen

Introductie

Opmerking: De informatie over Microsoft Azure SQL databases in dit document is alleen van toepassing voor gebruikers die deelnemen aan het controlled release traject voor deze oplossing. 

In dit menupad kunt u de database instellingen aanpassen. Deze instellingen zijn van toepassing voor de volgende situaties:

 • Gebruik maken van SQL login om de database te benaderen: Dit is van toepassing wanneer u in plaats van Windows-verificatie (Windows authentication) gebruik wilt maken van SQL login (SQL Server toegangscontrole) om ervoor te zorgen dat de gebruikers toegang hebben tot de SQL server.
 • De database migreren naar een Microsoft Azure SQL database: Voor databases op een on-premise SQL server, kunt u middels de instellingen in dit scherm uw database migreren naar een Microsoft Azure SQL database. Voor een Microsoft Azure SQL database kunt u via de instellingen in dit scherm het wachtwoord voor de database wijzigen. Deze functie is bedoeld om een bestaande on-premise Exact Globe Next administratie database bij te werken zodat deze Microsoft Azure SQL database compatible is. U dient de bijgewerkte database handmatig te uploaden van on-premise naar Microsoft Azure SQL Server. Nadat dit is gedaan, dient u de administratie te benaderen via virtualisatie technologie (Azure VM Remote Desktop Connection of Azure RemoteApp). U dient niet langer een on-premise lokale installatie van Exact Globe Next te gebruiken om de administratie te benaderen.

Opmerking: De actie die u in dit scherm uitvoert kan niet ongedaan worden gemaakt. Het is belangrijk dat u voor het uitvoeren van deze acties een back-up maakt van de amdinistratie.

Hoe kan ik de gebruik maken van SQL login om te database te benaderen?

 1. Selecteer in de database instellingen de optie Gebruik SQL Server toegangscontrole.
 2. In de sectie Authenticatie definieert u de inloggegevens voor de SQL server.
 3. Klik op Bewaren.
 4. De melding "Deze actie kan niet worden teruggedraaid. Wilt u doorgaan?" wordt getoond.
 5. Klik op Ja om verder te gaan.
 6. De melding "Wijzigingen worden pas doorgevoerd na opnieuw opstarten van de programmatuur" wordt getoond.
 7. Klik op OK.

Hou rekening met:

 • Om de verbinding te kunnen wijzigen, dient de gebruiker een bestaande gebruiker te zijn op de oSQL server en over de Public, Serveradmin, en Sysadmin server rollen te beschikken.
 • Wanneer de verbinding is aangepast kan dit niet worden teruggedraaid.

Hoe migreer ik deze administratie naar een Microsoft Azure SQL database?

 1. Selecteer in de database instellingen de optie Gebruik SQL Server toegangscontrole.
 2. In de sectie Authenticatie definieert u de inloggegevens voor de on-premise SQL server.
 3. Klik op Bewaren.
 4. De melding "Deze actie kan niet worden teruggedraaid. Wilt u doorgaan?" wordt getoond.
 5. Klik op Ja om verder te gaan.
 6. De melding "Wijzigingen worden pas doorgevoerd na opnieuw opstarten van de programmatuur" wordt getoond.
 7. Klik op OK. Wanneer u Exact Globe Next met administrator rechten uitvoert, maakt het systeem een CloudDB bestand aan in de Exact Globe Next installatie directory. Anders wordt het bestand aangemaakt in de  C:\Users\<UserName>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Exact Software directory en dient u dit handmatig te kopiëren naar de Exact Globe Next installatie directory.

Hou rekening met:

 • Om de verbinding te kunnen wijzigen, dient de gebruiker een bestaande gebruiker te zijn op de on-premise SQL server en over de Public, Serveradmin, en Sysadmin server rollen te beschikken.
 • Wanneer de database is gemigreerd naar een Microsoft Azure SQL database kan dit niet worden teruggedraaid.

Hoe wijzig ik het wachtwoord voor een Microsoft Azure SQL database?

 1. In de Wachtwoord wijzigen sectie geeft u het nieuwe wachtwoord op voor de Microsoft Azure SQL database, en bevestigt dit wachtwoord.
 2. Klik op Bewaren.
 3. De melding "Wijzigingen worden pas doorgevoerd na opnieuw opstarten van de programmatuur" wordt getoond.
 4. Klik op OK.
 5. Herstart Exact Globe Next.

Hou rekening met:

 • Wanneer het opgegeven wachtwoord niet voldoet aan het wachtwoordbeleid, wordt de melding "Wachtwoord niet naar Microsoft SQL Server wachtwoord beleid" getoond.
 • Wanneer de wachtwoorden die u heeft opgegeven bij de velden Nieuw wachtwoord en Bevestig wachtwoord niet overeenkomen, wordt de melding "Ongeldig wachtwoord" getoond.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 27.071.121
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 412  Attachment:
 Disclaimer