One moment please...
 
 
Exact Compact+   
 

Installatie Exact Compact+

Introductie

Voordat u kunt werken met Exact Compact dient eerst de software geïnstalleerd te worden. Naast Exact Compact dient u tevens Microsoft SQL Server te installeren voor het beheren van uw administraties. In dit document vindt u een overzicht van de verschillende installaties.

Raadpleeg de systeemeisen

Raadpleeg eerst de systeemeisen om te controleren of uw systeem voldoet aan de systeemeisen voor de betreffende product update en welke versie van MS SQL Server wordt ondersteund in combinatie met die product update.

Installatie

Voor de installatie wordt ervan uit gegaan dat SQL Server reeds is geïnstalleerd. Wanneer dit nog niet het geval is dient u eerst SQL server te installeren. Wanneer u standalone werkt installeert u SQL Server op het werkstation. Wanneer u met een netwerkinstallatie of multiwerkplek installatie werkt installeert u SQL Server op de server. Voor meer informatie over de installatie van SQL Server, zie Installatie SQL Server.

Voor Exact Compact+ zijn er verschillende installatiesoorten mogelijk:

  • Standalone installatie - Wanneer u standalone werkt heeft u één computer waarop u met Exact Compact+ werkt. Op deze computer zijn Exact Compact+ en de SQL Server geïnstalleerd. Het is mogelijk dat deze computer onderdeel uitmaakt van een netwerk, maar wanneer u slechts op deze ene computer met Exact Compact+ werkt en alle voor Exact benodigde software staat op deze computer geïnstalleerd dan wordt dit gezien als een standalone installatie.
  • Netwerk Licentie - De SQL Server wordt op de server geïnstalleerd. Exact Compact+ zelf wordt alléén op het werkstation geïnstalleerd. Vanuit de installatie van Exact Compact+ op uw werkstation benadert u de administraties die aan de SQL Server op de server zijn gekoppeld. Er kan slechts één gebruiker in de administratie werken.
  • Multi-werkplek Licentie - De SQL Server wordt op de server geïnstalleerd. Tevens wordt er op de server een netwerkinstallatie van Exact Compact+ uitgevoerd. Op de verschillende werkstations worden werkstationinstallaties van Exact Compact+ uitgevoerd. In een administratie kunnen meerdere personen tegelijkertijd werken.
Als alternatief kun je ook de naadloze migratie uitvoeren. Voor meer informatie, zie Overstappen naar Exact Compact+.

Standalone installatie

Netwerk installatie

Multiwerkplek installatie

Het uitvoeren van een update

Update standalone installatie en netwerkinstallatie

Update multiwerkplek installatie

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.647.056
 Assortment:  Date: 20-02-2023
 Release:  Attachment:
 Disclaimer