One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Werken met Exact Extender

Met de Exact Extender (SE5390) kunt u snel en makkelijk extra velden toevoegen bij de verschillende stamgegevens en invoerschermen. Aan de hand van een voorbeeld wordt de werkwijze voor het gebruik van Exact Extender nader toegelicht. In dit document worden de stappen doorlopen om een veld toe te voegen.

In dit voorbeeld worden bij het onderhoud van de relaties 3 nieuwe velden toegevoegd. Deze drie nieuwe velden hebben betrekking op het laatste contact met de betreffende relatie. Zo willen we graag weten welke medewerker het laatste contact heeft gehad, op welke datum het laatste contact heeft plaatsgevonden, en of de klant interesse heeft in de nieuwe producten die in het voorjaar gepresenteerd worden.

Voor de datum van het laatste contact gebruiken we een datumveld. Voor de medewerker maken we gebruik van de medewerkergegevens die reeds in de administratie aanwezig zijn. Voor het veld interesse definiëren we een aantal standaard waarden in een zelfgedefinieerde tabel.

 1. Zelfgedefinieerde tabellen aanmaken (optioneel afhankelijk van uw gewenste situatie)
 2. Zelfgedefinieerde tabellen vullen (optioneel afhankelijk van uw gewenste situatie)
 3. Velden definiëren
 4. Gegevens vullen
 5. Velden toevoegen op de lay-outs (optioneel afhankelijk van uw gewenste situatie)

Zelfgedefinieerde tabellen aanmaken
De eerste stap is het aanmaken van zelfgedefinieerde tabellen. Wanneer u geen gebruik wilt maken van zelfgedefinieerde tabellen en slechts vrije gegevens in wilt kunnen vullen of de gegevens uit bestaande tabellen wilt gebruiken kunt u deze stap overslaan. In dit voorbeeld hebben we echter een zelfgedefinieerde tabel nodig om de waarden voor het veld 'Interesse' in te vullen.

De mogelijke waarden die we hiervoor willen gebruiken zijn de volgende:

 • Ja, stuur een brochure
 • Nee, geen interesse
 • Later terugbellen

Via menupad [Add-on, Extender tool, Database editor] kiest u voor de knop 'Nieuw'. Hier vult u de tabelnaam 'CSCTInteresse' in en de omschrijving 'Interesse in nieuwe producten'. U drukt vervolgens op 'Bewaren' en keert terug in het tabellen scherm. Hier drukt u nogmaals op 'Bewaren'. Dit kan enige tijd duren omdat de nieuwe tabel nu wordt aangemaakt in de administratie. Na het bewaren en het sluiten en heropenen van de administratie beschikt u nu over een nieuw menupad. [Add-on, Extender tabellen, 'Interesse in nieuwe producten']. Zoals u ziet is de omschrijving van de zelfgedefinieerde tabel nu beschikbaar als menupad. Voor iedere zelfgedefinieerde tabel wordt hier een menupad aangemaakt.

Zelfgedefinieerde tabellen vullen
De volgende stap is het vullen van de zelfgedefinieerde tabel met de waarden. Wanneer u geen zelfgedefinieerde tabellen heeft aangemaakt kunt u deze stap overslaan. Via het menupad [Add-on, Extender tabellen, 'Interesse in nieuwe producten'] kunt u met de knop 'Nieuw' de zelfgedefinieerde waarden definiëren.

U definieert hier de drie waarden:

 • Ja, stuur een brochure
 • Nee, geen interesse
 • Later terugbellen

De waarden in deze zelfgedefinieerde kunt u later gebruiken als brongegevens voor te selecteren waarden. Dit wordt verder uitgelegd in de volgende stappen.

Velden definiëren
De volgende stap is het definiëren van de velden. Bij het definiëren van de velden geeft u aan welke velden bij welke stamgegevens of invoerschermen beschikbaar moeten zijn. 

Via menupad [Add-on, Extender tool, Database editor] selecteert u de tabel 'Relaties' en drukt op 'Openen' om de velden aan deze tabel toe te voegen. Dit voorbeeld beschrijft het toevoegen van velden bij het relatieonderhoud. Daarom wordt hier de tabel 'relaties' geselecteerd.

Met de knop 'Toevoegen' aan de rechterzijde voegt u een nieuw veld toe.

 • Als eerste veld voegt u het veld voor de datum van het laatste contact toe:
 • Veldnaam: Datum
 • Omschrijving: Datum laatste contact
 • Veldtype: Datum
 • Lengte:
  niet van toepassing bij datumvelden
 • Schaal:
  niet van toepassing bij datumvelden
 • Reference table:
  Deze kunt u leeglaten.
 • Vervolgens het veld voor de medewerker die het laatste contact heeft gehad met de relatie:
 • Veldnaam: Medewerker
 • Omschrijving: Naam medewerker
 • Veldtype:
  Dit hoeft u niet in te vullen omdat dit automatisch wordt gevuld bij het selecteren van de reference table.
 • Lengte:
  Dit hoeft u niet in te vullen omdat dit automatisch wordt gevuld bij het selecteren van de reference table.
 • Schaal:
  Dit hoeft u niet in te vullen omdat dit automatisch wordt gevuld bij het selecteren van de reference table.
 • Reference table: Personeel (humres)
  Door deze referentie tabel te gebruiken wordt gebruik gemaakt van de aanwezige medewerkers die reeds in de administratie aanwezig zijn.
 • Vervolgens het veld voor interesse:
 • Veldnaam: Interesse
 • Omschrijving: Interesse
 • Veldtype:
  Dit hoeft u niet in te vullen omdat dit automatisch wordt gevuld bij het selecteren van de reference table.
 • Lengte:
  Dit hoeft u niet in te vullen omdat dit automatisch wordt gevuld bij het selecteren van de reference table.
 • Schaal:
  Dit hoeft u niet in te vullen omdat dit automatisch wordt gevuld bij het selecteren van de reference table.
 • Reference table: Interesse in nieuwe producten (CSCTInteresse)
  Dit is de zelfgedefinieerde tabel die u eerder heeft aangemaakt en gevuld. Door deze referentie tabel te gebruiken wordt gebruik gemaakt van de aanwezige waarden die u in deze tabel heeft gevuld.

Nadat de u de velden heeft toegevoegd klikt u op 'Bewaren' in het tabel scherm. Vervolgens keert u terug in tabellen scherm waar u nogmaals op 'Bewaren' klikt.

Let op: Bij het bewaren wordt het bestand CSCTCustomSolutions.sql aangemaakt in de SQL map van de Exact Globe Next installatie directory. Het is belangrijk dat u een back-up kopie van dit bestand veiligstelt voor het geval u een nieuwe installatie van Exact Globe Next uitvoert, of wanneer u Exact Globe Next op een ander systeem wilt installeren.

Na het sluiten en heropenen van de administratie zijn de velden aangemaakt en beschikbaar bij het onderhoud van de relaties. U kunt nu bij het onderhoud van de relaties, debiteuren, en crediteuren de betreffende velden terugvinden onder de knop 'Uitbreiding info' en invullen.

Gegevens invullen

Bij het onderhoud van de relaties, debiteuren, en crediteuren beschikt u nu over de extra knop 'Uitbreiding Info'.

Met deze knop opent u een nieuw scherm waar u de aangemaakt velden kunt terugvinden en de betreffende velden kunt vullen met gegevens.

Datum laatste contact
Zoals u heeft aangegeven bij de veld eigenschappen betreft dit een veld van het veldtype 'Datum' u kunt hier een datum selecteren.

Naam medewerker.
Bij de veld eigenschappen van dit veld heeft u aangegeven dat u de referentie tabel 'Personeel (humres)' wilt gebruiken. Hiermee heeft u aangegeven dat u een van de medewerkers uit uw administratie wilt kunnen selecteren. Middels het vergrootglas achter het veld kunt u dan ook bladeren en een van de in uw administratie aanwezige medewerkers selecteren.

Interesse
Bij de veld eigenschappen van dit veld heeft u aangegeven dat u de referentie tabel 'Interesse in nieuwe producten (CSCTInteresse)' wilt gebruiken. Dit is de zelfgedefinieerde tabel die u heeft aangemaakt. Deze zelfgedefinieerde tabel heeft u gevuld met de waarden 'Ja, stuur een brochure', ' Nee, geen interesse' en 'Later terugbellen'. Met de knop met het vergrootglas achter het veld kunt u dan ook een van deze waarden selecteren.

Nadat u bij de betreffende stamgegevens of invoerschermen de waarden heeft gevuld kunt u het extend info scherm afsluiten met de knop 'Sluiten' De gegevens zijn nu opgeslagen in de database en kunnen op bijvoorbeeld de lay-outs getoond worden. 

Velden toevoegen op de lay-outs
Indien gewenst kunt u de waarden van de zelfgedefinieerde waarden toevoegen op de verschillende lay-outs.

 

 

Meer informatie

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 16.701.935
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer