One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Opgelost in Exact Financials versie 7.30.01

IDOpgeloste Problemen

Analytical Accounting
  84.439.614 Overzicht kostenplaatsen transacties: standaard kolommen niet correct

Country Functionality Belgian
  84.386.078 Debiteurenlisting: Landcode BTW nummer

Electronic Banking
  84.437.223 Onderhouden betaalrun: verwijderen van een openstaande post werkt het totaal van betaalformaat niet bij waardoor een error bij het journaliseren ontstaat
  84.408.581 Aanmaken betaalrun (structuur): toont mogelijk te veel posten als Groeperen betalingen op 'Alleen creditnot's' staat
  84.386.988 Aanmaken betaarun: Betaalreferentie niet gebruikt

Finance
  84.458.582 [rest] update financiele instellingen: update document instellingen niet mogelijk 
  84.427.445 Financiele instellingen: veld betalingscondities 4 posities (ipv 3)

Finance Enterprise Edition
  84.436.544 Login: Melding 'Wachtwoord verloopt' afgebroken (alleen WebClient)

System Layer
  84.450.987 SOAP: als duur van een call > 500ms, response gelogd in plaats van request
  84.445.997 [onderhouden] png afbeelding (of andere bestandsextensie zonder bestandsassociatie) met voorbeeld toont error bij openen van de entiteit (alleen WebClient)
  84.408.359 [rest] verwerken meerdere entiteiten: response niet altijd correct
  84.359.153 [rest] patch: dubbel toevoegen van een document maakt stamgegeven onbruikbaar
  84.359.134 [rest] patch: toevoegen van een document response bevat dubbel document

System Layer - Web UI
  84.457.537 Onderhouden restricties: pagina reageert niet als meerdere restricties worden toegevoegd die reeds bestaan
  84.412.359 Log in: Authenticatie niet mogelijk met Single Sign On (SSO)
  84.402.877

Onderhouden formulierenlayout: 'shift-enter' in expressie veroorzaakt javascript error

  84.349.780 Telefoonselectie: niet mogelijk velden bij te werken vanuit zoekscherm
  84.346.947 [overzichten] 'Tonen dochterondernemingen' niet beschikbaar in taakplanner
  84.105.042 Firefox: console: Toont: Relatieve positionering van tabelrijen en rij groepen wordt nu ondersteund. Deze pagina dient mogelijk bijgewerkt te worden.

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.097.316
 Assortment:  Date: 12-07-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer

Tags
No tags added