One moment please...
 

In deze FAQ staan een aantal voorbeelden van verschillende scenario's met betrekking tot het berekenen van vaste facturen per kwartaal of per half jaar.

Scenario 1 (Per kwartaal factureren) - De factuur afspraken hebben dezelfde begindatum als het contract

Contract

Contract ID

Begindatum

Einddatum

Factuur frequentie

Facturatie maand

77166:0001

7 Mei 2016

6 Mei 2017

Per kwartaal

Maand 2 Dag 10

Afspraken

Afspraak

Begindatum

Einddatum

Tarief

Afspraak 1

7 Mei 2016

6 Mei 2017

20 Euro

Afspraak 2

7 Mei 2016

6 Mei 2017

30 Euro

Factuurvoorstel pagina

Factuur vervaldatum: 31 Mei 2016

Berekeningen

Onderstaande tabel toont de verdeling voor ieder kwartaal van het jaar 2016. Op basis van het voorafgaande voorbeeld zal de factuur beginnen vanaf het tweede kwartaal.

Eerste kwartaal

10 Feb 2016

9 Mei 2016

 

Tweede kwartaal

10 Mei 2016

9 Aug 2016

20 Euro of 30 Euro voor elke afspraak

Derde kwartaal

10 Aug 2016

9 Nov 2016

20 Euro of 30 Euro voor elke afspraak

Vierde kwartaal

10 Nov 2016

9 Feb 2017

20 Euro of 30 Euro voor elke afspraak

Het systeem zal de resterende dagen voor de start van het tweede kwartaal berekenen. Dit betekent dus de begindatum van de afspraak plus een dag voorafgaand aan deze datum. Houd er rekening mee dat de factuurmaand en -dag op Maand 2 en Dag 10 zijn gezet. In dit geval zal dus de dag voor de begindatum "9 Mei 2016" zijn.

Bijvoorbeeld: 7 Mei 2016 - 9 Mei 2016

Formule

(FactuurDag/ TotaalDagenInPeriode)* TotaalBedragInPeriode

Afspraak 1: (3/90)*20Euro = 0.67 euro
Afpsraak 2: (3/90)*30Euro = 1 euro

Het systeem zal voor de betreffende afspraken het volgende berekenen:

Afspraak 1

Tweede kwartaal

10 Mei 2016

9 Aug 2016

20 Euro

Afspraak 2

Tweede kartaal

10 Mei 2016

9 Aug 2016

30 Euro

Resultaten

Afspraak 1

0.67 Euro + 20 Euro

20.67 Euro

Afspraak 2

1.00 Euro + 30 Euro

31.00 Euro

Totaal

51.67 Euro

Scenario 2 (Per kwartaal factureren) - De factuur afspraken bevatten andere begindata in vergelijking met de
periode van het contract

Contract

Contract ID

Begindatum

Einddatum Factuur frequentie Factuur maand

77166:0001

7 Mei 2016

6 Mei 2017

Per kwartaal Maand 2 Dag 10

Afspraken       

Afspraak

Begindatum Einddatum Tarief

Afspraak 1

7 Juni 2016

6 Dec 2017

20 Euro

Afspraak 2

7 Juli 2016

6 Mei 2017

30 Euro

Factuurvoorstel pagina

Factuur vervaldatum: 6 Sept 2016

Berekeningen

Wanneer de factuur afspraken verschillende begindata hebben vergeleken met de periode van het contract, dienen de afpsraken afzonderlijk berekend te worden. Wanneer de vervaldatum in het volgende kwartaal valt, dan zal het systeem het gehele kwartaal meenemen in de berekening.

De volgende tabel toont de verdeling van elke kwartaal voor het jaar 2016 voor afspraak 1. Op basis van het voorgaande voorbeeld zal de factuur beginnen vanaf het tweede kwartaal.

Eerste kwartaal

10 Feb 2016

9 Mei 2016

 

Tweede kwartaal

10 Mei 2016

9 Aug 2016

20 Euro

Derde kwartaal

10 Aug 2016

9 Nov 2016

20 Euro

Het systeem zal de resterende dagen van het tweede kwartaal berekenen.

Bijvoorbeeld: 7 Juni 2016 - 9 Aug 2016

Formule

(FactuurDag/ TotaalDagenInPeriode)* TotaalBedragInPeriode

Afspraak 1: (63/91)*20Euro = 13.84 euro

Aangezien de vervaldatum “6 Sept 2016” is, valt de factuur in het derde kwartaal. Daarom zal het systeem het gehele derde kwartaal berekenen.

Derde kwartaal

10 Aug 2016

9 Nov 2016

20 Euro

Afspraak totaal te factureren: 13.84 Euro + 20 Euro = 33.84 Euro

De volgende tabel toont de verdeling van elk kwartaal voor het jaar 2016 voor Afspraak 2. Op basis van het voorgaande voorbeeld zal de factuur beginnen vanaf het tweede kwartaal.

Afspraak

Begindatum Einddatum Tarief

Afspraak 2

7 Juli 2016

6 Mei 2017

30 Euro

Eerste kwartaal

10 Feb 2016

9 Mei 2016

 

Tweede kwartaal

10 Mei 2016

9 Aug 2016

30 Euro

Derde kwartaal

10 Aug 2016

9 Nov 2016

30 Euro

Vierde kwartaal

10 Nov 2016

9 Feb 2017

30 Euro

Het systeem zal de resterende dagen van het tweede kwartaal berekenen.

Bijvoorbeeld: 7 Juli 2016 - 9 Aug 2016

Formule

(FactuurDag/ TotaalDagenInPeriode)* TotaalBedragInPeriode

Afspraak 1: (33/91)*30Euro = 10.88 euro

Aangezien de vervaldatum “6 Sept 2016” is, valt de factuur in het derde kwartaal. Daarom zal het systeem het gehele derde kwartaal berekenen.

Derde kwartaal

10 Aug 2016

9 Nov 2016

30 Euro

Afspraak totaal te factureren: 10.88 Euro + 30 Euro = 40.88 Euro

Resultaten

Afspraak 1

33.84 Euro

Afspraak 2

40.88 Euro

Totaal

74.72 Euro

Scenario 3 (Half jaarlijks factureren) – Factuur afspraken hebben dezelfde begindatum als het contract

Contract

Contract ID

Begindatum

Einddatum Factuur frequentie Factuur maand

77166:0001

7 Mei 2016

6 Mei 2017

Half jaarlijks

Maand 2 Dag 10

Afspraken

Afspraak

Begindatum Einddatum Tarief

Afspraak 1

7 Mei 2016

6 Mei 2017

20 Euro

Afspraak 2

7 Mei 2016

6 Mei 2017

30 Euro

Factuurvoorstel pagina

Factuur vervaldatum: 31 Mei 2016

Berekeningen

Wanneer de factuur afspraken dezelfde begindatum hebben als het contract en de factuur vervaldatum valt in het eerste half jaar, dan zal het systeem alleen de resterende dagen van het eerste half jaar berekenen.

De volgende tabel toont de verdelen van elk half jaar van het jaar 2016

Eerste half jaar

10 Feb 2016

9 Aug 2016

20 Euro of 30 Euro voor elke afspraak

Tweede half jaar

10 Aug 2016

9 Feb 2017

20 Euro of 30 Euro voor elke afspraak

Aangezien de vervaldatum in het eerste half jaar valt, zal het systeem alleen de resterende dagen voor het eerste half jaar van dat jaar berekenen.

Bijvoorbeeld: 7 Mei 2016 - 9 Aug 2016

Formule

(FactuurDag/ TotaalDagenInPeriode)* TotaalBedragInPeriode

Afspraak 1: (94/181)*20Euro = 10.39euro
Afspraak 2: (94/181)*30Euro = 15.58 euro

Resultaten

Afspraak 1

10.39 Euro

Afspraak 2

15.58 Euro

Totaal

25.97 Euro

Scenario 4 (Half jaarlijks factureren) – De factuur afspraken hebben verschillende begindata in vergelijking met het contract

Contract

Contract ID

Begindatum

Einddatum Factuur frequentie Factuur maand

77166:0001

7 Mei 2016

6 Mei 2017

Half jaarlijks

Maand 3 Dag 2

Agreements

Afspraak

Begindatum Einddatum Tarief

Afspraak 1

7 Mei 2016

6 Mei 2017

20 Euro

Afspraak 2

2 Sept 2016

6 Mei 2017

30 Euro

Factuurvoorstel pagina

Factuur vervaldatum: 15 Sept 2016

Berekeningen

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van half jaarlijks factureren en de factuur afspraken hebben verschillende begindata in vergelijking met het contract, dan dienen de afspraken afzonderlijk berekend te worden. Wanneer de vervaldatum in de tweede helft van het jaar valt, dan zal het systeem eerst de resterende dagen van het eerste half jaar berekenen en het tarief van de eerste factuur afspraak gebruiken voor de rest van het eerste half jaar.

In dit voorbeeld wordt de berekening gedaan voor één factuur afspraak per keer.

Afspraak 1

De volgende tabel toont de verdeling voor elk half jaar van het jaar 2016

Eerste half jaar

2 Maart 2016

1 Sept 2016

20 Euro

Tweede half jaar

2 Sept 2016

1 Maart 2017

20 Euro

Aangezien de vervaldatum alleen in de tweede helft van het jaar valt, zal het systeem eerst de resterende dagen van het eerste half jaar berekenen.

Bijvoorbeeld: 7 Mei 2016 - 1 Sept 2016

Formule

(FactuurDag/ TotaalDagenInPeriode)* TotaalBedragInPeriode

Afspraak 1: (117/183)*20Euro = 12.79euro

Aangezien de vervaldatum "15 Sept 2016" is, wat in de tweede helft van het jaar valt, zal het systeem 20 euro toevoegen aan de resterende dagen van het eerste half jaar.

12.79 Euro + 20 Euro = 32.79 Euro

Afspraak 2

De volgende tabel toont de verdelen van elk half jaar van het jaar 2016.

Eerste half jaar

2 Maart 2016

1 Sept 2016

30 Euro

Tweede half jaar

2 Sept 2016

1 Maart 2017

30 Euro

Aangezien de vervaldatum "15 Sept 2016"is en dit alleen in de tweede helft van het jaar valt, komt dit ook overeen met de begindatum van het tweede half jaar. In deze situatie zal het systeem gewoon voor 30 euro factureren.

Opmerking: Om op de juiste manier halfjaarlijks of per kwartaal te factureren selecteer dan bij de dag altijd "1". Bijvoorbeeld, wanneer u een factuur wilt genereren voor het tweede kwartaal van het jaar, selecteer dan 1 April.

Resultaten

Afspraak 1

32.79 Euro

Afspraak 2

30.00 Euro

Totaal

62.79 Euro

Opmerking: Om op de juiste manier halfjaarlijks of per kwartaal te factureren selecteer dan bij de dag altijd "1". Bijvoorbeeld, wanneer u een factuur wilt genereren voor het tweede kwartaal van het jaar, selecteer dan 1 April.

Gerelateerde documenten