One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

De verschillende scenario's met betrekking tot het functierecht 'Verwerkte kasboekingen wijzigen'

Introductie

Met het functierecht Verwerkte kasboekingen wijzigen kan een gebruiker de volgende boekingen wijzigen:

 • Verwerkte boekingen in een dagboek van het type Kas.
 • Verwerkte boekingen in een dagboek van het type Memoriaal waarbij geboekt is op een grootboekrekening van het type Kas.

Het functierecht is alleen van toepassing wanneer de gebruiker tevens over het functierecht Gebruik maken van de 'wijzig' functie om bestaande mutaties aan te passen beschikt.

In onderstaande tabel kunt u de verschillende scenario's zien met betrekking tot het functierecht Verwerkte kasboekingen wijzigen.

Scenario Functierecht Verwerkte kasboekingen wijzigen aanwezig Functierecht Verwerkte kasboekingen wijzigen niet aanwezig

Kasboekingen wijzigen.

 • De verwerkte kasboekingen kunnen worden gewijzigd.
 • De kasboeking is na het wijzigen nog steeds verwerkt.

 

 • De knop Bewerken is niet actief.

 

Het wijzigen van cash flow boekingen die zijn aangemaakt voor betaalmiddelen waaraan een dagboek van het type Kas is gekoppeld.

 • De verwerkte kasboekingen kunnen  worden gewijzigd.
 • De kasboeking is na het wijzigen nog steeds verwerkt.
 • De knop Bewaren is niet aanwezig.
 • De velden in het scherm kunnen niet worden aangepast.

Het wijzigen van cash flow boekingen die zijn aangemaakt voor betaalmiddelen waaraan een dagboek van het type Kas is gekoppeld en waarbij de Boek als kosten functie is gebruikt.

 • De verwerkte kasboekingen en Boek als kosten boeking kunnen worden gewijzigd.
 • De boekingen zijn na het wijzigen nog steeds verwerkt.
 • De knop Bewaren is niet aanwezig en de knop Boek als kosten is niet actief.
 • De velden in het scherm kunnen niet worden aangepast.

Het wijzigen van voorschot boekingen die zijn aangemaakt voor betaalmiddelen waaraan een dagboek van het type Kas is gekoppeld.

 • De verwerkte kasboekingen en voorschot boekingen kunnen worden gewijzigd.
 • De boekingen zijn na het wijzigen nog steeds verwerkt.
 • De knop Bewaren is niet aanwezig en de knop Voorschot is niet actief.
 • De velden in het scherm kunnen niet worden aangepast.

 

Het wijzigen van voorschot boekingen die zijn aangemaakt voor betaalmiddelen waaraan een dagboek van het type Kas is gekoppeld  en waarbij de Voorschot functie is gebruikt.

 • De verwerkte kasboekingen en voorschot boekingen kunnen worden gewijzigd.
 • De boekingen zijn na het wijzigen nog steeds verwerkt.
 • De knop Bewaren is niet aanwezig en de knop Voorschot is niet actief.
 • De velden in het scherm kunnen niet worden aangepast.

Het wijzigen van memoriaalboekingen waarin een grootboekrekening van het type Kas is gebruikt en die het type Normaal of Correctie heeft.

 • De verwerkte memoriaalboekingen kunnen worden gewijzigd.
 • De boekingen zijn na het wijzigen nog steeds verwerkt.

 

 • De knop Bewerken is niet actief.

De beschikbaarheid van de knop Wijzigen bij analytisch boekhouden wanneer kasboekingen zijn geselecteerd.

 • De knop Wijzigen is actief en de verwerkte boekingen kunnen worden gewijzigd.
 • De boekingen zijn na het wijzigen nog steeds verwerkt.

 

 • De knop Wijzigen is niet actief. Ook niet na het doorzoomen.

De beschikbaarheid van de knop Wijzigen bij analytisch boekhouden wanneer memoriaalboekingen met een grootboekrekening van het type Kas zijn geselecteerd.

 • De knop Wijzigen is actief en de verwerkte boekingen kunnen worden gewijzigd.
 • De boekingen zijn na het wijzigen nog steeds verwerkt.

 

 • De knop Wijzigen is niet actief. Ook niet na het doorzoomen.

De beschikbaarheid van de knop Wijzigen bij het zoeken naar transacties wanneer kasboekingen zijn geselecteerd.

 

 • De knop Wijzigen is actief en de verwerkte boekingen kunnen worden gewijzigd.
 • De boekingen zijn na het wijzigen nog steeds verwerkt.

 

 • De knop Wijzigen is niet aanwezig wanneer de gebruiker niet over het functierecht Gebruik maken van de 'wijzig' functie om bestaande mutaties aan te passen beschikt.
 • De knop Wijzigen is niet actief wanneer de gebruiker over het functierecht Gebruik maken van de 'wijzig' functie om bestaande mutaties aan te passen beschikt, maar niet over het functierecht Verwerkte kasboekingen wijzigen.  

De beschikbaarheid van de knop Wijzigen bij het zoeken naar transacties wanneer memoriaalboekingen met een grootboekrekening van het type Kas zijn geselecteerd.

 • De knop Wijzigen is actief en de verwerkte boekingen kunnen worden gewijzigd.
 • De boekingen zijn na het wijzigen nog steeds verwerkt.

 

 • De knop Wijzigen is niet aanwezig wanneer de gebruiker niet over het functierecht Gebruik maken van de 'wijzig' functie om bestaande mutaties aan te passen beschikt.
 • De knop Wijzigen is niet actief wanneer de gebruiker over het functierecht Gebruik maken van de 'wijzig' functie om bestaande mutaties aan te passen beschikt, maar niet over het functierecht Verwerkte kasboekingen wijzigen

De beschikbaarheid van de knoppen Wijzigen of Details bij het selecteren van kasboekingen (op de debiteuren/crediteurenkaart).

 • De knop Wijzigen is actief en de verwerkte boekingen kunnen worden gewijzigd.
 • De boekingen zijn na het wijzigen nog steeds verwerkt.

 

 • De knop Wijzigen is niet aanwezig wanneer de gebruiker niet over het functierecht Gebruik maken van de 'wijzig' functie om bestaande mutaties aan te passen beschikt.
 • De knop Wijzigen is niet actief wanneer de gebruiker over het functierecht Gebruik maken van de 'wijzig' functie om bestaande mutaties aan te passen beschikt, maar niet over het functierecht Verwerkte kasboekingen wijzigen
 • De knop Details opent het cash flow invoerscherm waarin de knop Bewaren niet aanwezig is. Tevens kunnen de velden in dit scherm niet worden gewijzigd.

 

De beschikbaarheid van de knop Wijzigen in het transactiescherm (na het klikken op Onze ref.) bij het selecteren van kasboekingen.

 • De knop Wijzigen is actief en de verwerkte boekingen kunnen worden gewijzigd.
 • De boekingen zijn na het wijzigen nog steeds verwerkt.

 

 • De knop Wijzigen is niet actief.

 

De beschikbaarheid van de knop Wijzigen in het transactiescherm (na het klikken op Uw ref.) bij het selecteren van kasboekingen.

 • De knop Wijzigen is actief en de verwerkte boekingen kunnen worden gewijzigd.
 • De boekingen zijn na het wijzigen nog steeds verwerkt.

 

 • De knop Wijzigen is niet aanwezig wanneer de gebruiker niet over het functierecht Gebruik maken van de 'wijzig' functie om bestaande mutaties aan te passen beschikt.
 • De knop Wijzigen is niet actief wanneer de gebruiker over het functierecht Gebruik maken van de 'wijzig' functie om bestaande mutaties aan te passen beschikt, maar niet over het functierecht Verwerkte kasboekingen wijzigen

 

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 28.818.580
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 417  Attachment:
 Disclaimer