One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Statistieken in orders

Introductie

U kunt via [Factuur, Verslagen, Statistieken], [Order, Verslagen, Statistieken] of [Inkoop, Verslagen, Inkoopstatistieken] een overzicht opvragen van uw verkoopstatistieken of inkoopstatistieken per artikel of assortiment. Tevens kunt u vanuit dit overzicht doorzoomen naar de artikel mutatiekaart en het onderhoud artikelen. Ook kunt u het complete overzicht exporteren naar MS Excel. Daar kunt u verdere analyses maken en eventueel het overzicht afdrukken.

 

Uitleg

Bovenin het scherm ziet u het overzicht:


De getoonde gegevens zijn afhankelijk van de selectiecriteria die u in het selectiescherm heeft opgegeven. Daarnaast hebben de gegevens betrekking op de datum die u bij het veld 'Peildatum' in het selectiescherm heeft opgegeven.

Magazijn
Deze kolom is alleen aanwezig bij de order- en factuurstatistieken en wanneer in het selectiescherm de optie 'Magazijn' is geselecteerd. In deze kolom wordt het magazijn getoond.

Artikel
In deze kolom ziet u de artikelcode staan.

Grootboekrekening
Deze kolom is alleen aanwezig bij de order- en factuurstatistieken en wanneer in het selectiescherm de optie 'Grootboekrekening' is geselecteerd. In deze kolom wordt de grootboekrekening getoond. De gegevens worden dan uitgesplitst per grootboekrekening.

Artikelomschrijving
In deze kolom wordt de omschrijving van het artikel getoond.

Artikelgroep
In deze kolom wordt de artikelgroep getoond die aan het artikel is gekoppeld.

Artikelprijs
Deze kolom is alleen aanwezig bij de order- en factuurstatistieken. In deze kolom staat de artikelverkoopprijs vermeld, zoals die is gedefinieerd in het onderhoud artikelen.

Status
In deze kolom wordt de status van het artikel getoond.

Aantal Budget / Omzet budget
Deze kolommen zijn alleen aanwezig bij de orderstatistieken. In deze kolommen worden de gebudgetteerde aantallen en bedragen getoond.

Aantal / Omzet
Deze kolommen zijn alleen aanwezig bij de order- en factuurstatistieken. In deze kolommen staan de werkelijke aantallen en bedragen omzet (nettoprijs * aantal) in de geselecteerde periode.

Nettoprijs
Deze kolom is alleen aanwezig bij de order- en factuurstatistieken. Deze kolom toont de nettoprijs. Dit betreft de prijs van het artikel verminderd met de korting.

Kortings-%
In deze kolom ziet u het gemiddelde kortingspercentage staan, berekent op basis van de hoeveelheid korting die u heeft gegeven bij de verkoop van dit artikel in de geselecteerde periode, of voor de inkoopstatistieken: de hoeveelheid korting die u heeft gekregen bij de inkoop van dit artikel in de betreffende periode

Kostprijs
In deze kolom wordt de kostprijs weergegeven die u per artikel heeft gedefinieerd in het onderhoud artikelen. Deze kostprijs is een geschatte kostprijs en zal na herwaardering volgens uw waarderingsysteem worden aangepast. Als u met het waarderingsysteem VVP werkt, zal deze geschatte kostprijs altijd overeenkomen met de VVP.

Gemiddelde kosten
Deze kolom is alleen aanwezig bij de order- en factuurstatistieken. Deze kolom worden de gemiddelde kosten getoond. Als u bijvoorbeeld in de loop van de geselecteerde periode de kostprijs wordt aangepast, ontstaat er in deze kolom een gemiddelde kostprijs die afwijkt van de standaardkostprijs.

Kosten
Deze kolom is alleen aanwezig bij de order- en factuurstatistieken. In de kolom kosten wordt het totaal getoond van de som (Aantal geleverd (geleverd vanuit verkooporder + geleverd vanuit productieorder) * gemiddelde kostprijs).

Marge % / Opslag%
Deze kolommen zijn alleen aanwezig bij de order- en factuurstatistieken. De getoonde kolom is afhankelijk van de optie die u heeft geselecteerd bij 'Winstberekening' in de orderinstellingen. De kolom 'Marge' toont de behaalde marge per artikel. De marge wordt als volgt berekend: (Netto prijs - Kostprijs) / Kostprijs * 100. De kolom 'Opslag %' toont het opslag percentage. Deze wordt al volgt berekend: (Netto prijs - Kostprijs) / Nettoprijs * 100.

Inkoopprijs
Deze kolom is alleen aanwezig bij de inkoopstatistieken. Deze kolom toont de inkoopprijs van het artikel.

Aant.bst.
Deze kolom is alleen aanwezig bij de inkoopstatistieken. Deze kolom toont het bestelde aantal binnen het opgegeven traject.

Aant ontv.
Deze kolom is alleen aanwezig bij de inkoopstatistieken. Deze kolom toont het ontvangen aantal binnen het opgegeven traject.

Aantal te ontv.
Deze kolom is alleen aanwezig bij de inkoopstatistieken. Deze kolom toont het te ontvangen aantal binnen het opgegeven traject.

Aant. Fac.
Deze kolom is alleen aanwezig bij de inkoopstatistieken. Deze kolom toont het gefactureerde aantal binnen het opgegeven traject. Dit betreft de aantallen uit inkoopfacturen die zijn ingevoerd voor (afgestemd met) ontvangsten of bestellingen, en inkoopfacturen die zijn geboekt op de nog te ontvangen facturen rekening. Inkoopfacturen die op een andere rekening zijn geboekt worden niet meegenomen. 

Bedrag gefactureerd
Deze kolom is alleen aanwezig bij de inkoopstatistieken. Deze kolom toont het gefactureerde bedrag binnen het opgegeven traject. Dit betreft het bedrag uit inkoopfacturen die zijn ingevoerd voor (afgestemd met) ontvangsten of bestellingen.

 

Onder deze regels wordt de totale omzet en de totale kosten getoond:

Onderin het scherm heeft u de volgende knoppen:


Voorraadposities/Alleen totalen
Met deze knop kunt u het overzicht wijzigen, waarna alleen de mutaties per artikel in aantallen getoond worden in plaats van bedragen.

Magazijnlocatie
Wanneer u gebruik maakt van magazijnlocaties kunt u door op deze button te klikken een scherm zien waarin aangegeven is op welke locaties de goederen zich bevinden in het magazijn.

Kaart
Als u een regel selecteert en op deze knop klikt, gaat u naar de betreffende artikelmutatiekaart.

Artikel
Als u een regel selecteert en op deze knop klikt, gaat u naar het onderhoud van het betreffende artikel.

Exporteren
Met deze knop kunt u het gehele overzicht exporteren naar Microsoft Excel.

Sluiten
Als u op deze knop klikt, keert u terug naar het vorige scherm.

 

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.348.754
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer