One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Het eenvoudig up to date houden van uw Exact Globe Next licentie

Introductie

Op basis van een licentie wordt bepaald welke functionaliteit in uw administratie aanwezig is en hoeveel gebruikers de administratie mogen benaderen. Bij het aanmaken van de administratie is de licentie in de administratie gezet. Wanneer er tussentijds wijzigingen zijn in de licentie zoals bij een bijbestelling of de prolongatie van de licentie dient deze bijgewerkt te worden in de administratie. Dit kunt u doen door het licentiebestand te downloaden van het klantenportaal, en vervolgens in de administratie te importeren. Het is echter ook mogelijk om de licentie automatisch bij te laten werken. Exact Globe Next controleert dan automatisch of er een update van de licentie beschikbaar is, en werkt deze meteen bij in de administratie.

Daarnaast is het ook mogelijk om bij het aanmaken van een administratie deze vanuit het administratie aanmaken scherm direct van het klantenportaal te downloaden. In dit document kunt u meer lezen over deze functionaliteit.

Instellingen

In de algemene-instellingen kunt u de inloggegevens van het klantenportaal opgeven. Deze inloggegevens worden gebruikt voor het controleren op licentie-updates.


Op het klantenportaal van Exact kunt u aangeven welke contactpersonen van uw bedrijf de licentie van het klantenportaal mogen downloaden bij het aanmaken van een database, het bijwerken van de licentie, en het automatisch bijwerken van de licentie.
Dit kunt u doen door bij de betreffende contactpersoon de instelling Alle klantdocumenten bekijken aan te vinken.

De hoofdcontactpersoon kan deze instelling voor de andere contactpersonen aanvinken.

Automatische controle op de licentie

Wanneer de instellingen zijn gedefinieerd wordt er in Exact Globe iedere maand automatisch een controle uitgevoerd of er een licentie-update beschikbaar is op het klantenportaal van Exact. Bij de automatische licentiecontrole wordt de oude licentie met de nieuwe licentie vergeleken. Er wordt gecontroleerd of er licentiemodules zijn toegevoegd, verwijderd, of aangepast. Deze wijzigingen worden vervolgens in het scherm getoond. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de licentie bij te werken, of om dit uit te stellen. De optie Ik ga akkoord en zal doorgaan met de beschreven update van de licentie voor de Exact software dient aangevinkt te worden voordat de knoppen Bijwerken en Uitstellen actief zijn.

Wanneer er wijzigingen zijn in de licentie zoals modules toegevoegd (), verwijderd (), aantallen zijn aangepast (), of er een prolongatie is uitgevoerd, wordt de volgende melding getoond:

"Een nieuwe licentie-update is beschikbaar. Wilt u deze nu downloaden en installeren?"

De gebruiker heeft de mogelijkheid om de licentie bij te werken, of om dit uit te stellen. Wanneer er voor wordt gekozen om de licentie-update uit te stellen wordt Exact Compact geopend. Na zeven dagen wordt echter weer het licentie-bijwerken scherm getoond bij het openen van Exact Compact. Het bijwerken van de licentie kan maximaal vier keer worden uitgesteld, tot een maximum van 28 dagen. Wanneer de 28 dagen zijn verstreken, wordt de licentie automatisch bijgewerkt.

Zodra de licentie succesvol is bijgewerkt wordt de melding "Het bijwerken van uw licentie is gelukt." getoond.

Wanneer de licentie automatisch wordt bijgewerkt, wordt eerst een back-up gemaakt van de licentie voordat deze wordt bijgewerkt. De back-up van het licentiebestand wordt opgeslagen in C:\ProgramData\Exact Software\Exact Globe Next\Backup License\. De bestandsnaam van het back-upbestand is als volgt opgebouwd: “jjjjmmdd-contractnummer-license.elcx” Bijvoorbeeld: 20190402-8000069-172-004-License.elcx.
Wanneer de licentie meerdere malen wordt bijgewerkt op dezelfde dag, is er slechts één licentiebestand aanwezig in de back-updirectory. Wanneer de naam van het licentiebestand hetzelfde is als die van het bestand dat reeds in de directory aanwezig is, wordt het bestaande bestand overschreven.
Wanneer het niet lukt om een back-up te maken van de licentie, wordt het bijwerken van de licentie geannuleerd en wordt de melding “Bijwerken licentie mislukt. Het is niet mogelijk om een back-up te maken van de licentie.” getoond.

Handmatig bijwerken licentie

De licentie kan ook handmatig worden bijgewerkt via menupad ☰ ➔ Systeem ➔ Licentie bijwerken vanaf klantenportaal. Hierbij dienen de inloggegevens van het klantenportaal te worden opgegeven.

Wanneer u de licentie van het portaal download, wordt de oude licentie met de nieuwe licentie vergeleken. De wijzigingen worden vervolgens in het scherm getoond. De optie Ik ga akkoord en zal doorgaan met de beschreven update van de licentie voor de Exact software dient aangevinkt te worden voordat de knop Bijwerken actief is.

Licentie downloaden bij het aanmaken van een nieuwe administratie

Bij het aanmaken van een nieuwe administratie wordt in het Administratie aanmaken scherm de optie Downloaden van klantenportaal getoond.

Wanneer Downloaden van het klantenportaal is geselecteerd dienen de inloggegevens opgegeven te worden.

Wanneer u vervolgens verder gaat wordt de licentie gedownload van het klantenportaal en gebruikt bij het aanmaken van de nieuwe administratie.

Wanneer u over meerdere actieve contracten beschikt wordt na het klikken op Volgende eerst een lijst met actieve contracten getoond. Dit scherm wordt alleen getoond wanneer er meer dan één actief contract is. In het scherm kunt u het contract selecteren waarvan de licentie wordt gebruikt om de administratie aan te maken.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 28.999.242
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer