One moment please...
 
Exact Financials   
 

Assets - Onderhoud: Afschrijvingsformules

[Assets: Stamgegevens, Onderhoud, Algemeen, Afschrijvingsformules]

Introductie

Elk activum kan afgeschreven worden volgens diverse afschrijvingsmethodes. Elke methode is gebaseerd op een afschrijvingsformule of op een afschrijvingstabel. De afschrijvingsformule bepaalt de wijze waarop u uw activum wilt afschrijven. U kunt de afschrijvingsformules zelf aanmaken of wijzigen via [Fixed Assets: Stamgegevens, Activa, Onderhoud, Afschrijvingsformules]. Het resultaat van de formule (de teruggegeven waarde) is altijd het "Afgeschreven bedrag van een periode". De hier gedefinieerde afschrijvingsformules worden aan de Activumstam gekoppeld.

Voorbeeld

Afgeschreven bedrag van periode = (Basisbedrag - Restwaarde) /Verwachte levensduur in periodes

Hier wordt de aanschaf verminderd met de restwaarde, gedeeld door het totaal aan perioden van de gehele geschatte levensduur van een activum. Stel de aanschaf was 100.000,-, de restwaarde is 10.000,- en de geschatte levensduur is 4 jaar van 12 perioden (48 perioden) dan wordt 1875,- ((100.000-10.000)/48) afgeschreven. NB: De bedragen zijn altijd in de valuta zoals deze is gedefinieerd in het activumboek dat gekoppeld is aan het activum. Voor de journaalposten dient dit de standaard valuta van de administratie te zijn.

Uitleg van de velden

Type lay-out
Kies de entiteit waarop u een formule wenst aan te maken. Activaformules vindt u terug onder de entiteitcode 'Afschrijvingsgegevens' (Type 900313).

Formulecode
Wanneer u gebruik wilt maken van één van de onderstaande standaard afschrijvingsformules, selecteert u de betreffende code. U kunt eventueel ook zelf een formule aanmaken, voer in dit geval een nog niet bestaande formulecode in.

Standaard worden de volgende afschrijvingformules meegeleverd:

Formulecode   Naam  (Vertaling) Formule
600001 Declining Balance 150%
 (1.50 / 'Verwachte_levensduur_in_periodes') * ('Basisbedrag_SV' - 'Restwaarde_SV' - 'Reeds_afgeschreven_bedrag')
600002   Declining Balance 200%
 (2.00 / 'Verwachte_levensduur_in_periodes') * ('Basisbedrag_SV' - 'Restwaarde_SV' - 'Reeds_afgeschreven_bedrag')
600003 Degressief (afhankelijk index)
(((('Basisbedrag_SV' - 'Afgeschreven_bedrag_SV_(Oorspronk.)') - 'Reeds_afgeschreven_bedrag') * ('Percentage_per_jaar' / 100)) / 'Verwachte_levensduur_in_periodes')
600004 Degressive (index table used) ('Basisbedrag_SV' - 'Afgeschreven_bedrag_SV_(Oorspronk.)') * ('Percentage_per_jaar' / 100) / 'Aantal_perioden_in_kalender'
600005 Lineaire afschrijving België
((('Basisbedrag_SV' - 'Restwaarde_SV') - 'Reeds_afgeschreven_bedrag') / ('Verwachte_levensduur_in_periodes' - 'Aantal_afgeschreven_perioden'))
600006    Lineaire afschrijving ((('Basisbedrag_SV' - 'Afgeschreven_bedrag_SV_(Oorspronk.)') - 'Restwaarde_SV') / 'Verwachte_levensduur_in_periodes')
600007 Null 0
600010 Sum of year's digits (('Verwachte_levensduur_in_periodes' - 'Aantal_afgeschreven_perioden') / (('Verwachte_levensduur_in_periodes' * ('Verwachte_levensduur_in_periodes' + 1)) / 2)) * ('Basisbedrag_SV' - 'Restwaarde_SV' - 'Afgeschreven_bedrag_SV_(Oorspronk.)')

Tabblad - Algemeen

Wanneer u bij 'Formulecode' kiest voor een bestaande formule, worden de velden op het tabblad 'Algemeen' voor u gevuld. U kunt indien gewenst de velden wijzigen. Tevens is het mogelijk om zelf een formule aan te maken, u dient de velden op het tabblad 'Algemeen' in dit geval zelf te vullen. Voor uitleg over deze velden zie [Systeem: Applicatie, Overzichtenlay-outs, Formules, Onderhoud].

Tabblad - Documenten

Koppel de gewenste documentatie. Om een document te koppelen kiest u voor de knop 'Toevoegen'. Zie ook: [Documenten Koppelen].

Overzichten

Een overzicht van uw afschrijvingsformules vraagt u op via [Assets: Stamgegevens, Overzichten, Algemeen, Afschrijvingsformules].


Exact Financials Enterprise > AssetsStamgegevens algemeen > Onderhouden afschrijvingsformules

   

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 18.728.804
 Assortment:  Date: 22-07-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer