One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Release Notes Exact Synergy Enterprise Product Update 262

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 262 ten opzichte van voorgaande release. Voor dat u een update uitvoert is het belangrijk dat u back-ups maakt van de Exact databases en dat u de release notes en systeemeisen voor de betreffende product update doorneemt. 

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Synergy Enterprise 262 7
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d
Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen Systeemeisen Ondersteuning Microsoft Office 2019 en nieuwe versie Microsoft Office 365 ProPlus Vanaf deze product update worden Microsoft Office 2019 en de meest recente versie van Microsoft Office 365 ProPlus ondersteund in Exact Synergy Enterprise. DocView.aspx?DocumentID=%7bbb1bfa13-17d6-49c5-9935-eeef74a5b023%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen Systeemeisen Ondersteuning Microsoft Exchange 2019 in Exact Synergy Enterprise Vanaf deze product update worden Microsoft Exchange 2019 en de meest recente versie van Exchange Online ondersteund in Exact Synergy Enterprise. DocView.aspx?DocumentID=%7b1f18928f-fec0-4951-bafb-523d8e967ade%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen Gebruikersinterface Relatiekaart widget geïntroduceerd Vanaf deze product update is het Relatiekaart widget beschikbaar, waarmee u een eenvoudige relatiekaart van een relatie kunt bekijken. DocView.aspx?DocumentID=%7b90cca620-5c37-4477-a6a2-1dc2442e8686%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen Gebruikersinterface Verbetering in het foutenlog bij het genereren van miniatuurafbeeldingen voor workspaces Fouten bij het genereren van miniatuurafbeeldingen voor workspaces worden nu gegroepeerd in het log zodat ze eenvoudig doorzicht kunnen worden. DocView.aspx?DocumentID=%7b25d2827f-a96c-4b5f-9406-872ea0952d47%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen Gebruikersinterface Verbetering met betrekking tot de opstartinstelling Er zijn verbeteringen doorgevoerd op de Voorkeuren pagina in Exact Synergy Enterprise. DocView.aspx?DocumentID=%7bbc5bbb68-8447-4a4b-90bf-bdc29e23a8ac%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen Gebruikersinterface Whitelist voor websites voor het Insluiten widget Het is nu mogelijk om HTML of javascript codes die u heeft toegevoegd in het Insluiten widget te tonen wanneer de instelling Scripting toestaan is uitgevinkt. DocView.aspx?DocumentID={f64be13d-1172-4950-85de-e380b5a79f05}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen Algemeen Verbeteringen met betrekking tot de AVG functionaliteit Er zijn verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de persoonsgegevens classificaties en de persoonsgegevens selecties/acties. DocView.aspx?DocumentID=%7bfe7687fc-6322-4a97-a737-192537c67c0d%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen Algemeen Verbeteringen met betrekking tot de templating tool Vanaf deze product update is de Exact Synergy Enterprise templating tool verbeterd en kunnen best practice templates worden geïmporteerd. https://employees.exact.com/docs/DocView.aspx?DocumentID={0e785c39-cfdd-4635-8e32-ac881c330eb5}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen Gebruikersinterface Mogelijk om op naam te zoeken bij het veld Medewerker zonder de instelling te definiëren Vanaf deze product update kan bij het veld Medewerker ook worden gezocht op de naam, ook al is de instelling Toon suggestie uitgevinkt. DocView.aspx?DocumentID=%7bcc35ef67-9650-4ad6-ae08-8632b63fae6e%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen Gebruikersinterface Pictogram van het verzoektype wordt getoond in de zoekresultaten van verzoeken en in de tijdlijn Het pictogram dat u heeft gedefinieerd bij het verzoektype, wordt vanaf deze product update getoond op de Werkstroom: Zoeken - Verzoeken pagina in de uitgeklapte en verdichte weergave. DocView.aspx?DocumentID=%7b4882d002-ac8f-4b92-8410-a2a6ac3d0cc3%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen Gebruikersinterface Niet-hoofdcontactpersonen van klanten kunnen het contract bekijken via het Contracten widget De niet-hoofdcontactpersonen van klanten, waarbij de optie Alle klantdocumenten bekijken op de contactpersonenkaart is aangevinkt, kunnen nu ook de contractdetails bekijken via het Contracten widget. DocView.aspx?DocumentID=%7b43fc119f-2023-4339-9094-625414b66a11%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen Gebruikersinterface Nieuwe weergaven voor de zoekresultaten van activa en facturen De weergaven Uitgeklapt en Verdicht zijn toegevoegd aan de Activa: Zoeken pagina en Financieel: Zoeken pagina. DocView.aspx?DocumentID=%7b3ecd1a37-be5e-4d05-91d0-c50ecbcc656f%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen Gebruikersinterface Verzoekenlijst widget beschikbaar Het is nu mogelijk om via een widget op de workspace een lijst met verzoeken te bekijken. Hiervoor is het Verzoekenlijst widget geïntroduceerd. DocView.aspx?DocumentID=%7b44d919fd-7b03-4f18-b3e6-a35a45dd6e3f%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen Gebruikersinterface Gebruikersinterface van de Exact Synergy Enterprise Templating Tool verbeterd Vanaf deze product update is de gebruikersinterface van Exact Synergy Enterprise Templating Tool verbeterd.   DocView.aspx?DocumentID=%7b93020dae-e9ce-4376-af51-31349d99271e%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen Gebruikersinterface Verbeteringen met betrekking tot de widgets Vanaf deze product update zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de widgets op de workspace. DocView.aspx?DocumentID=%7bbf51b9e4-ff61-4ca4-9e80-fd925a3d0680%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen Gebruikersinterface Verbeteringen met betrekking tot de Spilanalyse widget Vanaf deze product update zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de Spilanlayse widget. https://employees.exact.com/docs/DocView.aspx?DocumentID={07404fd5-b3f0-4b74-bf5d-a5aca920e817}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen Algemeen Feed widget ondersteunt ATOM feed formaat In verband met het ondersteunen van ATOM feeds is het RSS nieuws widget hernoemd naar Feed widget, en kan het nu feeds in het RSS formaat en ATOM formaat lezen en weergeven. DocView.aspx?DocumentID=%7b5afd82c4-13df-4beb-87ab-f922d2b0573a%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen Algemeen Webadres voor D&B Rapport services aangepast Voor het verbeteren van de beveiliging van de communicatie tussen Exact Synergy Enterprise en D&B, is de URL die wordt gebruikt voor de D&B Rapport services van de Risk Management oplossing aangepast DocView.aspx?DocumentID={1c0e2eab-1649-4b0a-b52b-250a4a648f2b}&NoHeader=1&NoSubject=1
Documenten Instellingen Extra beveiligingscontrole voor documenten voor klantenlogin Er is een extra beveiligingscontrole toegevoegd voor de documenten op het klantenportaal. DocView.aspx?DocumentID=%7b80d55336-d95e-45de-8b34-4a573631a636%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Documenten Algemeen Verbeteringen met betrekking tot de weergave van documenten Er zijn verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de weergave van de documenten. DocView.aspx?DocumentID=%7b27457688-010b-4cf1-ab4a-c0c2d1d4205c%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
ELIS Algemeen Integratie oplossingen worden alléén ondersteund in ELIS Een aantal integratie oplossingen worden vanaf deze product update alléén ondersteund in Exact Lightweight Integration Server (ELIS), en niet meer als MSI versie. DocView.aspx?DocumentID=%7bb03b7552-8696-448a-a31c-5e1dcde651f8%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
ELIS Algemeen Inlog benodigd in de Send To Queue tool wanneer Exact Lightweight Integration Server (ELIS) is geconfigureerd met federated identity authentication Wanneer Exact Lightweight Integration Server (ELIS) is geconfigureerd voor federated identity authentication, zijn vanaf deze product update de velden ELIS Username en ELIS Password beschikbaar in de Send To Queue tool. DocView.aspx?DocumentID=%7bb9b591e6-47c3-43b3-9259-3365fa9f85b3%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
ELIS Algemeen Inlog benodigd in de ELIS migration tool wanneer Exact Lightweight Integration Server (ELIS) is geconfigureerd met federated identity authentication Wanneer Exact Lightweight Integration Server (ELIS) is geconfigureerd voor federated identity authentication, wordt vanaf deze product update het ELIS Migration Tool – Login scherm getoond wanneer de Remember password functie niet is geactiveerd in het ELIS console. DocView.aspx?DocumentID=%7bbcfade66-3f85-4b50-b0db-a088f359e8d1%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
ELIS Algemeen Username en password velden toegevoegd in de ELIS Repair Tool Vanaf deze product update zijn de velden ELIS Username en ELIS Password op het tabblad Repair van de ELIS Repair Tool. DocView.aspx?DocumentID=%7b6d74605c-54c9-469e-a375-bb648faa6c2d%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Salaris Plus Algemeen Verbeterde integratie met Exact Salaris Plus Voor het verbeteren van de integratie met Exact Salaris Plus zijn er verschillende technisch verbeteringen doorgevoerd,. DocView.aspx?DocumentID={0757eb8d-9750-4d24-940b-305177b610db}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Salaris Plus   Ondersteuning beëindigen dienstverband in Exact Salaris Plus Vanaf deze product update zijn de volgende verbeteringen beschikbaar in Exact Salaris Plus. DocView.aspx?DocumentID={d826052f-fb09-4e6d-8b74-9fc671cfdfd9}&NoHeader=1&NoSubject=1
HRM Algemeen Functierecht benodigd voor het op leeftijd groeperen van het overzicht Aantal personeel Het overzicht met de aantallen personeel kan nu alleen op leeftijd gegroepeerd worden wanneer de gebruiker over functierecht 158 — View resources report beschikt DocView.aspx?DocumentID=%7b3602281e-7639-460d-a46e-9cf7aa722dc0%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
HRM Algemeen Toegangspunt voor bekijken medewerkerkaart wordt in log getoond Het gelezen log van de medewerkerkaart is verbeterd en geeft nu de locatie aan van waaruit de medewerkerkaart is bekeken. DocView.aspx?DocumentID=%7bbb15ae4a-8fea-49bc-9281-5b30ac896eb5%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
HRM Salaris Aanpassing veld Nummer Inkomstenverhouding In de salarisgegevens van de medewerker is het nu mogelijk om bij het veld Nummer Inkomstenverhouding de waarde 0 in te voeren. DocView.aspx?DocumentID={2576e1ef-296c-4958-919d-89d6c422b3d5}&NoHeader=1&NoSubject=1
HRM Exact Salaris Plus Ondersteuning beëindigen dienstverband in Exact Salaris Plus Vanaf deze product update zijn verschillende verbeteringen beschikbaar in Exact Salaris Plus. DocView.aspx?DocumentID={d826052f-fb09-4e6d-8b74-9fc671cfdfd9}&NoHeader=1&NoSubject=1
Logistiek Algemeen Mogelijkheid om artikelen te kopiëren Het is nu mogelijk om een artikel aan te maken door de gegevens van een bestaand artikel te kopiëren. DocView.aspx?DocumentID=%7ba4464dbf-00aa-4da6-9fc7-b4dc0749e290%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Mobile Algemeen Release notes mobile Exact heeft verschillende apps ontwikkeld die zich kenmerken door een intuïtieve interface. Deze is niet alleen gebruikersvriendelijk, maar tevens mooi vormgegeven. De apps zijn beschikbaar voor Android, iOS en Windows. Via deze link kunt u de release notes van deze apps raadplegen. DocView.aspx?DocumentID={3644db78-6213-41e5-81be-bcdd201f8ef4}&NoHeader=1&NoSubject=1
Mobile Algemeen Sneller inloggen in de Exact Synergy app via een QR code U kunt nu eenvoudig inloggen in de Exact Synergy app op uw mobiele telefoon door gebruik te maken van een QR code. DocView.aspx?DocumentID={3f8c9ff0-74b5-46c9-99d1-4eb6baf4c15d}&NoHeader=1&NoSubject=1
Mobile Algemeen Nieuwe webservices toegevoegd voor het uitvoeren van projectgerelateerde acties via de mobiele app Vanaf deze product update zijn de volgende webservices toegevoegd op de Web services: Instellingen pagina. DocView.aspx?DocumentID={370d1a77-a62c-42e2-8a65-62c05b136291}&NoHeader=1&NoSubject=1
Projecten Algemeen Verbeteringen met betrekking tot de projectkaarten Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de projectkaarten. DocView.aspx?DocumentID={9fd0e09c-9cbe-4818-b629-60097e2f31dc}&NoHeader=1&NoSubject=1
Service management Algemeen Negatieve kortingen toegestaan voor service activiteiten en factuurvoorstellen Vanaf deze product update kunnen service activiteiten met een negatieve korting worden aangemaakt (op basis van de prijslijst en prijsafspraak in Exact Globe Next voor het Onderdelen of Uren afspraak type) DocView.aspx?DocumentID=%7ba27a7b24-bea1-41a9-9456-db985d1c759f%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Service management Algemeen Controle condities voor magazijnen op basis van de rechten van de monteur Vanaf deze product update zijn er bij het automatisch toevoegen van een additioneel artikel, controlecondities toegevoegd om het magazijn te vinden op basis van de rechten van de monteur op de magazijnen (in Exact Globe Next). DocView.aspx?DocumentID=%7b65b643ad-a7cb-4b41-9fd8-fba1bcdc4ffc%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Service management Algemeen Serviceconfiguratie automatisch geselecteerd voor enkelvoudig serviceverzoek Vanaf deze product update wordt de serviceconfiguratie automatisch geselecteerd wanneer de relatie slechts één serviceconfiguratie heeft, en de velden Benodigde uren en Uren artikel van de activiteitensoort zijn gedefinieerd. DocView.aspx?DocumentID={7ed2c10a-dfca-4437-9b91-3fad039d5a8c}&NoHeader=1&NoSubject=1
Social collaboration Algemeen Nieuwe functies voor social collaboration In deze product update zijn verschillende verbeteringen toegevoegd in Social collaboration DocView.aspx?DocumentID=%7b3466bce6-37e1-4d82-b660-ea48a189e2c2%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Werkstroom Algemeen Verzoeken filteren op basis van de divisie van de relatie Het is nu mogelijk om de verzoeken in de werkstroom te filteren op de divisie van de relatie. DocView.aspx?DocumentID=%7bd2e971e1-9533-4180-86f6-0ff464fa8804%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Systeem Algemeen Exact Synergy Enterprise ondersteunt OAuth 2.0 Authenticatie Protocol Vanaf deze product update wordt het OAuth 2.0 Authenticatie Protocol ondersteund door Exact Synergy Enterprise. DocView.aspx?DocumentID=%7b93d6fc43-e1c6-47c8-8672-50ebb35f6db5%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Systeem Webservice Beveiligingsinstellingen van de medewerkerkaart worden toegepast op de Person webservice De beveiligingsinstellingen van de medewerkerkaartworden nu toegepast op de Person webservice. DocView.aspx?DocumentID=%7bda575195-6bcf-4422-b774-ee6409126098%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Systeem SOI Hoge dots per inch (DPI) weergave wordt ondersteund voor Synergy Office Integration (SOI) De schermen in Synergy Office Integration (SOI) zijn verbeterd in verband met het ondersteunen van hoge DPI weergave.
 
DocView.aspx?DocumentID=%7b3f97db68-bdb7-45e7-81d1-c1927762c90e%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Systeem SOI Multi-factor authenticatie wordt ondersteund in SOI Vanaf deze product update wordt  multi-factor authentication ondersteund in Synergy Office Integration (SOI) voor WAAD en Auth0. DocView.aspx?DocumentID=%7bff95f50b-53d0-4bfb-8840-80e1822991fa%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Systeem SOI Synergy Office Integration (SOI) beschikbaar wanneer de oudere beveiligingsprotocollen zijn uitgeschakeld Vanaf deze product update kan Synergy Office Integration (SOI) werken wanneer de oudere beveiligingsprotocollen SSL 3.0 en TLS 1.0 zijn uitgeschakeld. DocView.aspx?DocumentID=%7b96499f66-467b-4863-927d-df97f98d5776%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Systeem SOI Hyperlink voor Synergy Office Integration (SOI) installatie hernoemd De hyperlink voor Synergy Office Integration (SOI) is hernoemd. DocView.aspx?DocumentID=%7bda8793b8-ea15-4faa-b513-9f9ce71e8c48%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Systeem SOI Microsoft Office 2019 en Exchange Server 2019 ondersteund De 32-bits en 64-bits versies van Microsoft Office 2019, evenals Exchange Server 2019, worden nu ondersteund in Exact Synergy Enterprise (ESE), Exact Exchange Migration Tool en Exact Lightweight Integration Server (ELIS). DocView.aspx?DocumentID={50f7b990-e885-426e-8489-76d3e05581d3}&NoHeader=1&NoSubject=1
Systeem Back-office Verbetering met betrekking tot de back-office connectie voor HRM divisies De informatie van de back office connectie wordt vanaf nu opgehaald uit de systeeminrichting in plaats van uit de HRM divisiekaarten. DocView.aspx?DocumentID=%7b929c4219-3a9d-407a-872e-e38cbbac0903%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Systeem Algemeen Federated Identity Configurator verbeterd voor de ondersteuning van OAuth 2.0 In verband met de ondersteuning van OAuth 2.0 zijn nieuwe velden toegevoegd in de Federated Identity Configurator. DocView.aspx?DocumentID=%7b55a00437-b40d-4748-b41b-0286d9c4daa9%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Systeem Webservice Beveiligingsinstellingen van de projectkaart worden toegepast op de Project webservice De beveiligingsinstellingen van de projectkaart worden toegepast op de Project webservice. DocView.aspx?DocumentID={83682cdd-71c4-45ef-87ab-a1d3f6323ef4}&NoHeader=1&NoSubject=1
Verbeteringen in eerdere product updates Algemeen Nieuwe functies voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Vanaf deze product update zijn er een nieuwe functies toegevoegd voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).   DocView.aspx?DocumentID=%7bfe6fe795-4c9e-4de7-92d8-13ffa2d2592d%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Systeemeisen Exact Synergy Enterprise Een overzicht van de systeemeisen voor de verschillende product updates van Exact Synergy Enterprise. DocView.aspx?DocumentID={764f570a-83aa-445a-8519-ffbdf0224bf0}&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Overzicht release notes per release Een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact Synergy Enterprise. http://www.exactsoftware.com/docs/SysHelp.aspx?Language=NL&TopicFilter=Synergy.NET&Action=1&Release=0
Gerelateerde onderwerpen   Het updaten van Exact Synergy Enterprise Meer informatie over het uitvoeren van een update van Exact Synergy Enterprise. DocView.aspx?DocumentID={e5d02b10-1d25-4e34-8076-c5750f8a05eb}&NoHeader=1&NoSubject=1

De release notes voor deze product update zijn ook beschikbaar in de volgende taal:

 
 
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 28.735.238
 Assortment:  Date: 10-01-2020
 Release: 262  Attachment:
 Disclaimer