One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Instellingen - Inkoop

Systeem

De module Inkoop kent de volgende systeeminstelingen:

Algemeen

Locaties - Sjabloonmap
Vanaf de offerteaanvraagkaart, de kruisjeslijst of de lijst met projectinkoopcodes kunt u documenten voor leveranciers aanmaken met behulp van sjablonen met samenvoegvelden. Selecteer hier de map waarin deze sjablonen staan.

Locaties - Offerteaanvraag
Vanuit de kruisjeslijst kunt u documenten voor offerteaanvragen aanmaken met behulp van sjablonen met samenvoegvelden. Hier kunt u een default sjabloon selecteren.

Locaties - Nota van wijzigingen
Vanuit de kruisjeslijst kunt u documenten voor nota's van wijzigingen aanmaken met behulp van sjablonen met samenvoegvelden. Hier kunt u een default sjabloon selecteren.

Locaties - Overige documenten
Vanaf de offerteaanvraagkaart of vanaf de lijst met projectinkoopcodes kunt u documenten voor leveranciers aanmaken met behulp van sjablonen met samenvoegvelden. Hier kunt u een default sjabloon selecteren.

Documenten samenvoegen in één document
Bij het aanmaken van offerteaanvraagbrieven vanuit de kruisjeslijst wordt per inkoopcode/leverancier een document aangemaakt. Als bij een leverancier aangegeven is dat offertes voor inkoopcodes gecombineerd aangevraagd moeten worden, wordt er één document per leverancier aangemaakt. U kunt hier echter ook instellen dat alle brieven voor alle leveranciers bij aanmaken verzameld moeten worden in één document.

Pakbonnen gebruiken
Met deze instelling wordt in de Inkoopmodule in het menu Inkoop de optie Pakbonnen zichtbaar.

Alleen pakbonnen selecteren bij boeken inkoopfactuur
Met deze instelling geeft u aan of u bij het boeken van inkoopfacturen alleen pakbonnen wilt selecteren, of als u in sommige gevallen i.p.v. pakbonnen inkoopcontracten wilt selecteren.

Verdichten budgetregels - Ook verdichten bij afwijkend middel of eenheid
Met deze instelling geeft u aan of bij het aanmaken van een inkoopregel op basis geselecteerde budgetregels de budgetregels ook verdicht moeten worden indien de middelencode of eenheidscode niet gelijk is. In dat geval wordt het aantal van de inkoopregel 1 en wordt de hierbij ingestelde eenheidscode overgenomen naar de inkoopregel i.p.v. de eenheidscode van budgetregels.

In te kopen budget
In de werkbegroting wordt met de het vinkje in de kolom Inkoop aangeven of een budgetregel ook ingekocht moet worden. Hier kunt u aanvinken van welke hoofdgroepen bij aanmaken van een werkbegroting de kolom Inkoop aangevinkt moet worden.

Rapport

Op het tabblad Rapport kunt u standaard rapporten selecteren voor Offeraanvragen, Geaccepteerde inkoopoffertes, Afgewezen inkoopoffertes en inkoopcontracten. De ingestelde standaard rapport wordt overgenomen naar de kaart bij het aanmaken van een nieuwe invoer.

Relaties

Leverancierselectie offerteaanvragen
Hiermee geeft u aan of op de offerteaanvraagkaart in het selectievenster alleen relaties uit de projectparticipanten getoond moeten worden, of dat alle relaties getoond moeten worden en dat deze indien nodig toegevoegd worden aan de participantenlijst van het project.

Leverancierselectie inkoopcontracten
Hiermee geeft u aan of op de inkoopcontractkaart in het selectievenster alleen relaties uit de projectparticipanten getoond moeten worden, of dat alle relaties getoond moeten worden en dat deze indien nodig toegevoegd worden aan de participantenlijst van het project.

Rol aanspreekpunt
Bij een inkoopcontract kan naast de inkoper een aanspreekpunt voor de uitvoering vastgelegd worden. In de instellingen kan een rol geselecteerd worde voor het aanspreekpunt. Indien bij het project een participant met deze rol aangemaakt is, zal bij elk inkoopcontract dat vervolgens voor dit project aanmaakt wordt deze participant automatisch als aanspreekpunt ingevuld worden.

Afboeken

Voor informatie over het onderwerp afboeken inkoopcontracten zie Inkoop - Afhandelen inkoopcontracten.

Gebruiker

Per gebruiker kan voor de module inkoop voor tabellen van subregels kleuren ingesteld worden voor niet-wijzigbare en wijzibare velden.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 26.056.755
 Assortment:  Date: 22-01-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer