One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

E-WMS - Toewijzingen

Introductie

Dit document beschrijft de functionaliteit E-WMS Toewijzingen die vanaf product update 411 beschikbaar is.

Uitleg

Dit document bevat de volgende secties

Algemeen

E-WMS Toewijzingen is beschikbaar vanaf product update 410 en biedt u de mogelijkheid om voorraad op SKU nummer niveau of serie/batch niveau toe te wijzen aan een specifieke verkooporder bij het ontvangen van geproduceerde/bestelde voorraad voor die verkooporder. E-WMS past zijn eigen toewijzingstabel toe naast de bestaande Exact Globe Next toewijzingen. Omdat E-WMS toewijst op SKU nummer niveau of serie/batch niveau kunt u een nauwkeurigere toewijzing toepassen. 

Wanneer u gebruik maakt van WMS toewijzingen en u in Exact Globe Next een bestelling of productieorder toewijst aan een verkooporder, wijst E-WMS automatisch de ontvangen voorraad toe aan die verkooporder bij het verwerken van de ontvangst.

Daarnaast kunt u projectcodes gebruiken in WMS Inventarisatie en E-WMS Voorraadtransacties, om voorraad toe te wijzen aan verkooporders waarin dezelfde projectcode is gebruikt in de kopregel. Vanaf product update 411, is het gebruik van projectcodes voor WMS Toewijzingen optioneel. In product update 410 werd bij het genereren van een pickadvies, voor een order met een project gekoppeld, dit altijd gezien als voorraadtoewijzing op project.

Bij het genereren van een pickadvies voor verkooporders terwijl u gebruik maakt van WMS toewijzingen, adviseert E-WMS de toegewezen voorraad. In andere processen is toegewezen voorraad niet beschikbaar voor andere orders dan de order die is gekoppeld aan de toewijzing. Het adviseren van specifiek toegewezen voorraad wordt alleen ondersteund in E-WMS verkooporder pickadvies.
 

Functionele toepassing

U kunt voordeel behalen van WMS toewijzingen in de volgende scenario's:

 • u scant productieontvangsten voor een productieorder die is aangemaakt vanuit een verkooporder (make to order)
 • u bestelt voorraad voor een verkooporder die is toegewezen aan die bestelling
 • u ontvangt voorraad in WMS Voorraadtransacties en wilt deze toewijzen aan een specifieke klant of verkooporder
 • u voert tellingen uit via WMS Inventarisatie en wilt deze toewijzen aan een specifieke klant of verkooporder

Voor alle scenario's geldt tevens: alle ontvangsten moeten een SKU- of serie/batch ontvangst zijn.

Vereisten

Voor het gebruik van E-WMS Toewijzingen is het volgende vereist:

 • Licentie SE1380 E-WMS
 • Licentie SE1400 E-Project, wanneer u projectcodes wilt gebruiken voor WMS toewijzingen
 • Gebruik van de communicatie methode 'Scanner - ASP'
 • Gebruik van E-WMS voor ontvangsten

Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden toegepast in WMS Toewijzingen:

 • Een WMS order toewijzing kan alléén bestaan wanneer Exact Globe Next order toewijzingen toestaat. De enige uitzondering is WMS toewijzing middels een projectcode.
  • Bijvoorbeeld, WMS toewijzingen worden niet ondersteund voor artikelen waarbij het attribuut 'Exploderen - Levering' is aangevinkt
 • Een WMS toewijzing wordt toegewezen aan de verkooporder en niet aan een specifieke verkooporder regel
 • Een WMS toewijzing kan alleen worden aangemaakt via een WMS ontvangstproces (ontvangen nieuwe voorraad, en in WMS inventarisatie tellingen of WMS Voorraad transacties
 • Toewijzingen vinden plaats op het SKU nummer en/of serie/batchnummer en niet op aantal. Dit betekent dat een specifiek serie/batchnummer alléén kan worden toegewezen aan één verkooporder (of projectcode)
 • WMS toewijzingen zijn zichtbaar in het menu [WMS, Te verwerken, WMS toewijzingen] (alle toewijzingen) en in menu [WMS, Verslagen, Artikel / Voorraad overzicht] (per artikel)
 • WMS toewijzingen ondersteunen (op dit moment) alléén 1:1 order toewijzingen. Dit betekent dat het niet wordt ondersteund om twee verkooporders aan dezelfde bestelling of productieorder toe te wijzen. Alle ontvangsten voor de bestelling of productieorder worden toegewezen aan de eerste toegewezen verkooporder, ook wanneer er meer is ontvangen dan besteld.
 • Bij het ontvangen en toewijzen van meer dan benodigd voor de verkooporder, wordt het extra deel toch toegewezen en is alleen beschikbaar voor andere verkooporders wanneer de toewijzing wordt verwijderd (door het leveren van de verkooporder of door de toewijzing handmatig te verwijderen)
 • Wanneer u gebruik maakt van WMS toewijzingen en u ontvangt SKU- of serie/batch voorraad voor een bestelling of productieorder die is gekoppeld (toegewezen) aan een verkooporder, wordt een WMS toewijzing automatisch aangemaakt bij het verwerken van de ontvangst
 • Een WMS toewijzing wordt automatisch verwijderd bij het verwerken of verwijderen van de verkooporder
 • Een WMS toewijzing wordt niet automatisch verwijderd bij het ongedaan maken van de toewijzing (vrijgeven) van een order in Exact Globe Next. In dat geval dient u gebruik te maken van het control center WMS toewijzingen om de toewijzing handmatig te verwijderen
 • Het verwijderen van een WMS toewijzing heeft geen invloed op de toewijzingen in Exact Globe Next of de plankvoorraad, het maakt de voorraad alleen meer algemeen beschikbaar bij het genereren van een E-WMS pickadvies.
 • Wanneer een deel van de geadviseerde voorraad voor een verkooporder is toegewezen en een deel niet is toegewezen, wordt de verzamelde order gesplitst per toegewezen/niet-toegewezen deel wanneer u gebruik maakt van 'Verzameladvies per artikel'.
 • Wanneer u gebruik maakt van Projectcodes om WMS toewijzingen aan te maken: een projectcode dient aan één of meerdere verkooporders gekoppeld te zijn op het moment van het verwerken van de ontvangen toegewezen voorraad, voor het aanmaken van de WMS toewijzing.
 • Wanneer de orderinstelling 'Project genereren' is aangevinkt is er altijd een projectcode gekoppeld aan de verkooporder. Wanneer de instelling 'WMS toewijzingen: Projecten' is aangevinkt, en de WMS advies instelling 'Alleen toegewezen adviseren' is aangevinkt, dan wordt voor deze orders alléén de voorraad die is toegewezen aan dat project geadviseerd, en wordt de algemene vrije voorraad genegeerd.
 • Het toewijzen van een projectcode is optioneel bij het gebruik van WMS Inventarisatie (middels de optie 'Toewijzen' bij het aanmaken van een nieuwe telreeks) en verplicht in WMS Voorraadtransacties bij het ontvangen van voorraad en het toewijzen van een projectcode (en wanneer de instelling 'Genereren: WMS toewijzingen' is aangevinkt)
 • Bij het toewijzen van voorraad in WMS Inventarisatie, worden toewijzingen aangemaakt tijdens de stap 'Vergelijken' voor artikelen waarvoor geen te verwerken voorraadverschillen zijn. Voor artikelen met voorraadverschillen, worden de toewijzingen aangemaakt bij het verwerken van de verschillen. 

Functionele wijzigingen en instellingen

In product update 410 is het volgende aangepast in verband met E-WMS Toewijzingen.

 • Nieuwe instellingen in menu [Systeem, Algemeen, Instellingen, WMS Algemeen], sectie 'Algemeen
  • WMS toewijzingen: bepaalt of u gebruik maakt van WMS toewijzingen
  • WMS toewijzingen: Projecten: bepaalt het gebruik van projectcodes voor WMS toewijzingen (beschikbaar vanaf product update 411)
  • Toewijzingsniveau: configureert toewijzingen op SKU niveau en/of serie/batch niveau 
    
 • Nieuwe instelling 'Alleen toegewezen adviseren' in menu [Systeem, Algemeen, Instellingen, WMS Leveringen advies]
   
 • Nieuwe instelling 'Genereren: WMS toewijzingen' in de sectie 'Verwerken' van de volgende WMS instellingen:
 • Een nieuw menupad [WMS, Te verwerken, WMS toewijzingen] waar u het control center WMS toewijzingen kunt openen.
   
 • Het scherm [WMS, Verslagen, Artikel / Voorraad overzicht] is aangepast zodat het toegewezen ordernummer of de toegewezen projectcode wordt getoond.
Configuratie

Via de algemene WMS instelling 'WMS toewijzingen' kunt u E-WMS toewijzingen activeren. De instelling 'Toewijzingsniveau' bepaalt op welk voorraad niveau de toewijzingen dienen te worden onderhouden. Voor ieder ontvangstproces waarbij u toegewezen voorraad ontvangt, dient de instelling 'Genereer WMS toewijzingen' in de sectie 'Verwerken' aangevinkt te zijn.

Wanneer u gebruik wilt maken van projectcodes voor het toewijzen van voorraad:

Gebruik

Het gebruik van WMS toewijzingen is eenvoudig en bestaat uit de volgende basis stappen:

Order toewijzing

 1. Maak in Exact Globe Next een ordertoewijzing aan voor een SKU of serie/batch artikel:
  • Maak vanuit een verkooporder een bestelling of productieorder aan, of
  • wijs een bestaande productieorder of bestelling toe aan een verkooporder (doe dit alléén wanneer het aantal overeenkomt)
 2. Scan de ontvangst van de productieorder of bestelling en verwerk de ontvangst in E-WMS
 3. Bekijk de toewijzing in het control center WMS toewijzingen
 4. Genereer een pickadvies voor de verkooporder

Project toewijzing

 1. Maak een project aan voor het koppelen van de specifieke voorraad en de verkooporder(s)
 2. Wijs de projectcode toe aan één of meerdere verkooporders (via de knop 'Condities' in de verkooporder).
 3. Scan de voorraad ontvangst waarbij u dit project gebruikt en verwerk de ontvangst in E-WMS:
  • in WMS Voorraadtransacties: gebruik de projectcode of de voorraad transactie code die aan dit project is gekoppeld, of
  • in WMS Inventarisatie: maak een telreeks aan met deze projectcode, vink de optie 'Toewijzen' (vanaf product update 411) aan, en tel de voorraad
 4. Bekijk de toewijzing in het control center WMS toewijzingen
 5. Genereer een pickadvies voor de verkooporder(s)

Dit document bevat voorbeeld scenario's voor de WMS Toewijzingen.  

Control center WMS toewijzingen

Het control center WMS toewijzingen kunt u bekijken via [WMS, Te verwerken, WMS toewijzingen]. Via dit control center kunt u alle open WMS toewijzingen bekijken en indien nodig de WMS toewijzingen verwijderen.Het control center toont informatie over de voorraad en de verkooporder. De zichtbaarheid van de SKU nummers en serie-/batchnummers zijn afhankelijk van de instelling 'Toewijzingsniveau' in de algemene WMS instellingen. Wanneer het toewijzingsniveau is ingesteld op 'SKU' en u heeft een SKU met een batchartikel toegewezen, dan wordt het batchnummer niet getoond in dit scherm omdat het batchnummer niet is toegewezen.

U kunt toewijzingen verwijderen door de betreffende regels te selecteren en op 'Verwijderen' te klikken. Dit heeft geen invloed op de toewijzingen in Exact Globe Next, en ook niet op de plankvoorraad van die voorraadpositie. Door het verwijderen van de toewijzingen, komt de voorraad beschikbaar voor iedere verkooporder. 

Hou er rekening mee dat WMS toewijzingen alléén kunnen worden aangemaakt door voorraad te ontvangen via een E-WMS proces.

Artikel / Voorraad overzicht

In het menupad  [WMS, Verslagen, Artikel / Voorraad overzicht], zijn twee nieuwe kolommen toegevoegd aan het overzicht:

Toegewezen: Order: toont het verkoopnummer waaraan de voorraadpositie is toegewezen.
Toegewezen: Project: toont de projectcode waaraan de voorraadpositie is toegewezen.

Omdat het WMS toewijzingen wordt uitgevoerd op SKU- of serie/batchnummer en niet op aantal, wordt in plaats van het aantal het verkoopordernummer of de projectcode getoond.

Het aantal '-Toegewezen' in de voorraadinformatie op magazijn niveau, is niet aangepast en toont nog steeds het totaal van de Exact Globe Next toewijzingen. Dit kan hetzelfde zijn als de WMS toewijzingen op verkooporder niveau. WMS toewijzingen op projectniveau in plaats van verkooporder niveau, worden niet getoond in de voorraadposities op magazijn niveau. 

Project toewijzingen in WMS Inventarisatie

In product update 410 werd de getelde voorraad altijd toegewezen aan het project dat was gekoppeld aan de telling - maar alléén wanneer de voorraadverschillen werden verwerkt.
In product update 411 is het toewijzen op project optioneel via de optie 'Toewijzen' bij het aanmaken van een nieuwe telreeks. Verder wordt het toewijzen nu uitgevoerd bij het 'vergelijken' in plaats van bij het 'verwerken'.

Bij het aanmaken van een nieuwe telreeks toont het Control Center Inventarisatie (Voorraadtellingen) het volgende scherm:

De optie 'Toewijzen' (achter het veld 'Project') is toegevoegd in product update 411.

Wanneer deze optie is aangevinkt, wordt de getelde voorraad, bij het 'Vergelijken' na het terugmelden van de tellingen, toegewezen aan het project.
Wanneer deze optie is uitgevinkt, wordt het project alleen voor rapportage doeleinden opgeslagen, na het verwerken van de telling.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 26.503.049
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 410  Attachment:
 Disclaimer