One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Service - Uitgangspunten

De module service is bedoeld voor het administreren van objecten en het (correctieve en preventieve) onderhoud op deze objecten. Onderhoud kan wordt uitgevoerd aan de hand van de werkbonnen, welke geïnitialiseerd kunnen worden door meldingen. Het uitgevoerde onderhoud (afgehandelde werkbonnen) kan geboekt en gefactureerd worden met behulp van de boekingen en facturen modules.

Voor een juiste administratieve en financiële afhandeling (boeken en factureren) moeten objecten gekoppeld worden aan relaties (via werkadressen) en projecten. Deze objecten kunnen gebruikt worden bij het aanmaken van meldingen en werkbonnen, echter is dit niet verplicht waardoor het mogelijk blijft om meldingen en bonnen voor ‘niet’-geregistreerde objecten of meldingen en bonnen die geen betrekking hebben op een object aan te maken.

De module service is op te starten vanuit de navigatie balk aan de linkerzijde van het scherm en is te herkennen aan onderstaande icoontje.

Door het menu de optie "Bonnen" te selecteren;

Opent het grid "Bonnen"  

Van hier uit vinden de diverse acties plaats.

zie ook

 

 

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.244.018
 Assortment:  Date: 26-06-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer