One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Standaard toegestaan verlof vastleggen

 

Toegestaan verlof is het recht op vakantie-, ATV-  en andersoortige verlof-dagen of -uren dat een medewerker per jaar heeft. Toegestaan verlof kan in Exact Synergy Enterprise op divisieniveau of op medewerkerniveau worden gedefinieerd. Om het aantal dagen of uren toegestaan verlof in te voeren, hebben gebruikers functierecht ‘90 – Maintain division’ of ‘145 – View resourcecard’ nodig. Standaard zijn deze functierechten gekoppeld aan rol ‘11 – HR’ en ‘12 – HR Assistent’. Functierecht 90 is tevens standaard gekoppeld aan rol ‘1 – General manager’.

Toegestaan verlof kan voor een divisie worden gespecificeerd vanuit menu [HRM, Inrichten, Roosters, Standaard werkrooster]. Nadat een divisie geselecteerd is, kan de button ‘Verlofrecht’ gebruikt worden om toegestaan verlof voor een verlofsoort in te voeren. Het verlofrecht wordt in dagen of in uren ingevoerd afhankelijk van de verzoekdefinitie van de betreffende verlofsoort.

 

 

Per medewerker kan desgewenst van het toegestaan verlof op divisieniveau worden afgeweken door verlofrecht op medewerkerniveau te definiëren. Dit gebeurt vanuit de link ‘Verlofrecht’ op de medewerkerkaart. Het is overigens niet verplicht om verlofrecht op divisieniveau te specificeren.

 Indien voor een medewerker geen verlofrecht wordt ingevuld, wordt automatisch het toegestaan verlof op divisieniveau voor deze medewerker gebruikt bij het genereren van toegestaan verlof, mits dit gespecificeerd is.

 

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.625.416
 Assortment:  Date: 25-07-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer