One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Onderhoud presets

Introductie

Introductie

Om met het kasregister te kunnen werken, dient u aan de toetsen op uw toetsenbord verschillende functies toe te kennen. Dit is mogelijk in [POS, Onderhouden, Presets]. Een reeks van presets noemt men een presetdefinitie. Per kassa kunt u een andere presetdefinitie gebruiken. Dit is bijvoorbeeld handig als de verschillende kassa's een verschillend toetsenbord hebben.

 

Uitleg van de velden

Standaard is altijd alleen de standaardpreset aanwezig. Deze presetdefinitie is niet te wijzigen of te verwijderen.

Als u naar [POS, Onderhouden, Presets] gaat, verschijnt het volgende scherm:

In dit scherm zijn de reeds aanwezige presetdefinities te zien.

Onder aan het scherm staan de volgende knoppen:

Als er geen presetdefinitie is geselecteerd, zijn alleen de knoppen 'Nieuw' en 'Sluiten' actief. Als er wel een presetdefinitie is geselecteerd, kunt u alle knoppen gebruiken.

Sorteren
Met deze knop kunt u de presets per presetgroep sorteren. Met deze knop opent u het sorteerscherm.

Aan de linkerzijde van het scherm ziet u de verschillende preset groepen. De presetgroepen waar presets aan zijn gekoppeld worden getoond als een groen vinkje. Bij de presetgroepen waar geen presets aan zijn gekoppeld wordt een rood kruis getoond. Aan de rechterzijde worden de presets van de geselecteerde presetgroep getoond. Met de knoppen met de blauwe pijlen kunt u de volgorde aanpassen. Tevens kunt u de presets in dit scherm verslepen naar een andere presetgroep.

Openen
Met deze knop opent u het onderhoud voor de geselecteerde presetdefinitie. Het onderhoudsscherm voor presetdefinities wordt geopend.

Nieuw
Met deze knop opent u het onderhoud voor een nieuwe presetdefinitie. Ook nu verschijnt hetzelfde onderhoudsscherm.

Verwijderen
Met deze knop kunt u een presetdefinitie verwijderen. Een presetdefinitie is alleen te verwijderen als deze niet aan een kassa is gekoppeld in het onderhoud kassa's.

Sluiten
Met deze knop sluit u het onderhoud presetdefinities.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.344.975
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer