One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Minimale lokale rechten voor Exact Globe+

Om gebruik te kunnen maken van Exact Globe+ dient de gebruiker minimaal over de volgende rechten te beschikken:
  • Volledig beheer op de gebruikersfolder (C:\Documents and Settings\<GEBRUIKER> of C:\Users\<GEBRUIKER>)
  • Volledig beheer op de registersleutel HKEY_Current_User
  • Leesrechten op de andere register sleutels (zoals standaard door Windows toegekend voor de groep 'Users' of 'Everyone')
  • Schrijfrechten op het bestand DBBackup in de Exact Globe+ map (standaard betreft dit C:\Program files (x86)\Exact Globe+\ of C:\Documents and Settings\<GEBRUIKER>\Local Settings\Application Data\Exact Software of C:\Users\<GEBRUIKER>\Local Settings\Application Data\Exact Globe+)
  • SELECT rechten op de SQL tabel BEDRYF om de administraties te tonen onder de knop 'Geavanceerd' in het 'Administratie openen' scherm.
  • Om bepaalde handelingen te kunnen uitvoeren dient u tevens over extra rechten op de SQL server te beschikken. Voor meer informatie, zie How to setup security in SQL when working with Exact Globe+.
  • Gebruikers dienen ook VOLLEDIG BEHEER te hebben op de Docs map van de Exact installatie (standaard betreft dit C:\Program Files (x86)\Exact Globe+\docs).

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 19.443.956
 Assortment:  Date: 12-09-2023
 Release:  Attachment:
 Disclaimer