One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Service - Bonnen genereren vanuit meldingen

Vanuit het menu kan de optie "Service / Genereer bonnen" worden geselecteerd.

Deze optie kiest u na 1 of meer meldingen te hebben geselecteerd in het lijstscherm,
welke de status "Open" hebben.

Door deze keuze opent een schermpje waar een Werkbonsoort moet worden gekozen. (voor
aanmaken werkbonsoorten zie "Systeembeheer/Stamgegevens/Service/Werkbonsoorten"

Na bevestiging van de keuze via OK wordt teruggekeerd naar de hoofdlijst met Bonnen
waar de nieuw gegenereerde bon(nen) is/zijn toegevoegd.
De status van de betreffende melding(en) worden hierdoor op "Afgehandeld" gezet,
en kunnen niet meer gewijzigd worden

Voor elke geselecteerde melding wordt een bon aangemaakt

Zie ook Bonnen muteren

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.243.992
 Assortment:  Date: 26-06-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer