One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Project - Genereren werknemerplanningbudget: Projectstamkaart

[Project: Projecten, Budgetten, Onderhoud, Genereren werknemer-budgetplanning]

Introductie

Projectbudgetten genereren

U kunt werknemer planning budgetten genereren of materieel planning budgetten. U kunt kiezen of u het gegenereerde wilt bijwerken of dat u de projectbudgetten opnieuw wilt genereren. 'Bijwerken' betekent dat alle budgetten die nog niet gegenereerd zijn, gegenereerd worden en worden verwerkt met alle budgetten die al eerder gegenereerd waren. Opnieuw genereren van werknemer planning budgetten betekent dat alle kostenbudgetten die u hebt ingevoerd op de tabbladen 'Werknemer' en (werknemer) 'Periode' worden verwijderd, evenals de al eerder gegenereerde werknemerbudgetten en dat het project volgens zijn planning opnieuw wordt gegenereerd. Als u materieel planning budgetten opnieuw genereert, worden alle kostenbudgetten die u hebt ingevoerd op de tabbladen 'Materieel' en (materieel) 'Periode' verwijderd, evenals de al eerder gegenereerde materieelbudgetten. Ook wordt nu het project volgens zijn planning opnieuw gegenereerd. U kunt werknemer planning budgetten genereren met [ Projecten, Budgetten, Onderhoud, Genereren werknemer-planningbudgetten ] en materieel planning budgetten met [Projecten, Budgetten, Onderhoud, Genereren materieel-planningbudgetten]. Het genereren van werknemer planning budgetten en van materieel planning budgetten gaat hetzelfde, dus hier wordt alleen het genereren van werknemer planning budgetten beschreven.

De velden

Tabblad criteria

Selectie

Locatie

Selecteer een locatie of een reeks van locaties.

Zoekcode

Selecteer een zoekcode of een reeks van zoekcodes.

Projectgroep

Selecteer een projectgroep of een reeks van projectgroepen

Status

Selecteer een status of enkele statussen van projecten

Voorkeuren

Toon selectie

Wanneer u deze optie niet aangevinkt heeft zullen alle planningbudgetten van de projecten die in de selectie vallen direct gegenereerd worden. Als de optie is aangevinkt zal de selectie van projecten getoond worden en dient u de projecten waarvoor u een budget wilt genereren gemarkeerd te worden.

Tabblad selectie

Hier wordt de selectie van projecten getoond. U dient de projecten te markeren waarvoor u de budgetten wilt genereren.


Exact Financials Enterprise > Project > Projecten budgetteren > Genereren werknemer-budgetplanning

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.850
 Assortment:  Date: 06-05-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer