One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Toegang - gegevens muteren

Gebruikersgegevens aanmaken of wijzigen
Om aan een gebruiker toegang te verlenen tot Exact AEC gaat u als volgt te werk:

  • Selecteer in de modulebalk Systeembeheer.
  • Dubbelklik op de icoon voor toegang. U ziet daarna het hoofdscherm van deze module.
  • Selecteer in de menubalk Bestand, Nieuw om dit scherm te openen
  • Hier vult u de gegevens in van de personen die u toegang wilt verlenen tot Exact AEC.

Er zijn 3 tabs:

Gebruikersgegevens verwijderen

U kunt een gebruiker de toegang tot Exact AEC ontnemen door de gegevens van de betreffende gebruiker te verwijderen:

  • Start de module Toegang.
  • Klik in het hoofdscherm van de module Toegang met de rechtermuisknop op de naam van deze gebruiker.
  • Kies in het snelmenu dat nu verschijnt: Verwijderen.

U kunt natuurlijk ook de menubalk gebruiken. Selecteer de naam van de gebruiker en kies in de menubalk: Bewerken, Verwijderen.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.244.448
 Assortment:  Date: 24-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer