One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Instellingen - Bonnen

De instellingen van de Service module vindt u op het tabblad Bonnen en op tabblad Service.

In het instellingenvenster vindt u op tabblad Bonnen de volgende systeeminstelingen:

Meldingen

De volgende 2 instellingen hebben betrekking op het aanmaken van nieuwe meldingen.

Standaard prioriteit
Selecteer hier een prioriteit die als standaard ingevuld wordt bij het aanmaken van een nieuwe melding.

Standaard meldingsoort
Selecteer hier een meldingsoort die als standaard ingevuld wordt bij het aanmaken van een nieuwe melding.

Bonnen

De onderstaande instellingen hebben betrekkingen op het onderdeel (Werk)Bonnen.

Uitvoerdatum is altijd gelijk aan geplande datum
Met deze instelling geeft u aan of u handmatig de uitvoerdatum van een werkbon kunt aanpassen.

Handmatig af te handelen t/m status
Met deze instelling kunt u aangeven tot en met welke status de werkbonstatus handmatig teruggezet mag worden. Er kan gekozen worden uit de volgende statussen: Gepland, Afgehandeld, Geboekt.

Werkbonnummers later wijzigbaar
Hiermee geeft u aan of de werkboncode nog wijzigbaar is nadat de werkbon aangemaakt is.

Artikelmemo overnemen
De instelling 'Artikelmemo overnemen' zorgt ervoor dat bij het aanmaken van een nieuwe verbruiksregel het notitieveld van het artikel overgenomen naar het memoveld van de verbruiksregel.

Prijsgroep voor normprijscodes
Met behulp van normprijscodes kaningesteld worden dat de verbruiksregels van servicebonnen standaard niet gefactureerd worden. Voor bewerkingen die wel doorbelast mogen worden aan de opdrachtgever kunnen artikelen gekoppeld worden aan een prijsgroep voor normprijscodes die hier ingesteld kan worden. Voor meer informatie over dit onderwerp zie Normprijscodes factureren in de Service module.

Bonnen boeken

Arbeidsverbruiksregels ook bij status Gepland boeken
Met deze instelling kunt u aangeven dat arbeidsverbruikregels ook al geboekt mogen worden als de status van de werkbon Gepland is. Deze instelling heeft alleen betrekking op de rechter muismenu-optie Bonnen boeken vanuit het lijstscherm van Bonnen. Voor meer informatie over dit onderwerp zie Service - Werkbonnen boeken.

Memo verbruiksregel overnemen naar boeking
In de service module wordt bij aanmaken boekingen voor verbruiksregels de meldingstekst van werkbon overgenomen in de memo van de boekingen. In Exact AEC 1.47 is de instelling 'Memo verbruiksregel overnemen naar boeking' toegevoegd om hiervan te kunnen afwijken. Als deze optie aangevinkt is, wordt in de boekingen de memo van de verbruiksregel (kolom 'Omschrijving') overgenomen in plaats van de werkbon meldingstekst.;

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 26.057.194
 Assortment:  Date: 03-06-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer