One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC-releasenotes 1.42

 

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in Exact AEC release 1.42 ten opzichte van voorgaande release.

Exact AEC release 1.42 is algemeen beschikbaar sinds 7 oktober 2014.

Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende modules. Klik op een module om een samenvatting van de functionele veranderingen te bekijken. Volg de hyperlinks om de gedetailleerde uitleg te lezen.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact AEC 1.42 10
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue navy lightgrey black darkgray white gold black
.
Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen Algemeen User interfase Het uiterlijk van Exact AEC is in release 1.42 opgefrist met nieuwe basiskleuren, nieuwe icoontjes voor de modules en verschillende kleuren voor even en oneven rijen in lijstschermen en selectievensters. DocView.aspx?DocumentID={294f2655-283d-4333-be21-f87b462de25d}
Algemeen Algemeen Interbase Exact AEC 1.42 ondersteunt de nieuwste 64-bits Interbase versie XE3. Interbase 2009 blijft ondersteund en is de standaard database voor Exact AEC 1.42.
Algemeen Algemeen Performance Er zijn in een tiental onderdelen performanceverbeteringen aangebracht. DocView.aspx?DocumentID={c65cf331-0871-4d92-b9f7-de06d46e04f8}
Algemeen Globe koppeling IBAN De Globe koppeling ondersteunt de Globe IBAN Conversie tool. Wanneer het nieuwe banktype gevonden wordt zal deze worden gebruikt voor het overzetten van IBAN's. DocView.aspx?DocumentID={0f2583d2-adb3-4d99-b187-150481dd2230}&NoSubject=1&NoHeader=1
Facturering Facturering Facturen mailen via Exchange Voor het e-mailen van verkoopfacturen via Exchange kunnen standaardteksten met samenvoegvelden gebruikt worden. Ook kan er een BCC e-mailadres en een verzend e-mailadres ingesteld worden. DocView.aspx?DocumentID={d3bd43dc-0dcd-4740-b016-e497ba54a65c}
Facturering Facturering Afdrukken facturen Het factuurregelmemo is naast RTF-formaat nu ook beschikbaar in tekstformaat.
Facturering Facturering Facturen Factuurregels van conceptfacturen van het factuurtype Werkbon voor objectwerkbonnen kunnen in dezelfde mate gemuteerd worden als factuurregels voor regieprojecten of projectwerkbonnen.
Boekingen Financieel Boekingen Financieel Boeken inkoopfacturen Als er een document gekoppeld wordt aan een inkoopfactuur dan wordt dit document automatisch gekoppeld aan de crediteur en aan de projecten en werkbonnen van de boekingsregels.
Boekingen Financieel Boekingen Financieel Boeken inkoopfacturen In het boekingsvenster van inkoopfacturen kan via menu Beeld aan de linkerzijde van het venster het PDF factuurdocument zichtbaar gemaakt worden. DocView.aspx?DocumentID={861edea4-5a1f-4a33-a903-d0bb5761fa14}
Boekingen Financieel Boekingen Financieel Accorderen inkoopfacturen Het accorderingsvenster van inkoopfacturen is uitgebreid met een optie om een e-mail te versturen naar de leverancier en/of werknemer. De kolommen van de boekingsregels zijn uitgebreid met administratienummer. Dubbelklik in het lijstscherm opent nu het accorderingsvenster i.p.v. het boekingsvenster.
Boekingen Financieel Boekingen Financieel Inlezen factuurberichten Meerdere factuurberichten per e-mail worden ondersteund mits de bestandsnamen beginnen met de GLN en de bestandsnaam van de bijbehorende PDF gelijk is aan die van de XML. Verder zijn er diverse verbeteringen aangebracht waaronder berekening BTW verlegd, tonen default factuurregister bij werkboncodes en TU facturen. Bij koppelen aan werkbon worden nu objectwerkbonnen ondersteund. Ook zijn er diverse performanceverbeteringen aangebracht.
Boekingen Financieel Boekingen Financieel Integratie Scansys Inlezen factuurberichten ondersteunt extra functionaliteit in ImageCapture versie 5.7: Selectie van grootboek, kostenplaats en kostendrager bij A.K. facturen, Factuurregister en BTW-code. Er zijn verder diverse verbeteringen aangebracht in de integratie met ImageCapture waaronder ondersteuning van hoofgroep 4 bij onderaannemers, volledige eenheidscodetabel en projectbewakingscodes.
Projecten Projecten Projectstatus Financieel afgesloten Bij het aanmaken van credit verkoopfacturen worden er creditverkoopboekingen aangemaakt die qua kosten leeg zijn en niet gejournaliseerd worden. Deze boekingen konden bij het wijzigen van de projectstatus naar Financieel afgesloten een beletsel vormen. In Exact AEC 1.42 worden deze kostenboekingen genegeerd in de controle.
Projecten Projecten Factuurregister in lijstscherm In het lijstscherm van projecten kan het factuurregister, dat is gekoppeld is aan het project, getoond worden.
Service Werkbonnen Wijzigen werkbonstatus Bij het aanmaken van credit verkoopfacturen worden er creditverkoopboekingen aangemaakt die qua kosten leeg zijn en niet gejournaliseerd worden. Deze boekingen konden bij het wijzigen van de werkbonstatus naar Gereed een beletsel vormen. In Exact AEC 1.42 worden deze kostenboekingen genegeerd in de controle.
Service Werkbonnen Afdrukken lijstscherm Bonnen De afdrukopties zijn uitgebreid met een vanaf en t/m datum waarop de datakanalen van boekingen en verbruik gefilterd worden.
Service Werkbonnen Verbruik boeken Het is mogelijk om (vanuit het lijstscherm Bonnen) arbeid te boeken van werkbonnen in status 'gepland' na het wijzigen van de nieuwe instelling (Extra\Instellingen\Bonnen\Systeem\Bonnen) 'Arbeidsverbruiksregels ook bij status Gepland boeken'. DocView.aspx?DocumentID={f1b60c0e-c6ce-4070-bcd9-6a747b3db547}
Service Werkbonnen Verbruik Op de verbruiksregels van een werkbon is de opbrengstomschrijving t.b.v. van de facturering nu zichtbaar en wijzigbaar.
Documenten Documenten Importeren documenten Om documenten te importeren is het mogelijk om bestanden te slepen naar Exact AEC. Klik op details voor de handleiding. DocView.aspx?DocumentID={d1814cfa-a062-44c2-8635-dc8d7ada79b7}
Calculatie Calculaties Plus/Pro Import CUF Bij importen van een CUF calculatie is het nu mogelijk om de 1ste bundeling als subcalculatie in te lezen. Verder is het nu mogelijk om de van de laagste bundeling de code op de calculatieregel in te lezen. DocView.aspx?DocumentID={699b5845-de48-4d00-82ae-986f64e3ab81}&NoSubject=1&NoHeader=1
Middelen Middelen Inlezen artikelberichten GS1 Bij het inlezen van artikelberichten in het formaat van S@les in de Bouw/ETIM/GS1 worden nu kortingsgroepen ingelezen in de kolommen HGSA en Conditiegroep. Ook kan de artikelgroep van de leverancier vertaald worden naar een prijsgroep in Exact AEC.
Toegang Toegang Rapportage Er is een standaard rapport toegevoegd met een overzicht van de toegangsrechten per gebruiken.
Patches Patch 01: 7-11-2014 Middelen Inlezen artikelbericten GS1 en Inlezen leverancierscondities ondersteunt nu kortingsgroepscodes van 35 karakters. Ook Inlezen PAB-bestanden ondersteunt deze langere kortingsgroepen, al moet voor het gebruik ervan in de meeste gevallen wel de importlay-out aangepast worden.
Patches Patch 02: 2-12-2014 Inkoop In het invoervenster van inkoopcontracten is op tabblad Algemeen de performance van selectie van leverancier en inkoper verbeterd.
Patches Patch 02: 2-12-2014 Boekingen Financieel De performance van het vastleggen van inkoopfacturen waarop inkoopcontracten afgeboekt zijn, is sterk verbeterd.
Patches Patch 02: 2-12-2014 Boekingen In het boekingsvenster is de peformance van kopieren van arbeidsboekingen verbeterd.
Patches Patch 03: 9-1-2015 HRM De performance van het openen van de werknemerkaart, het openen van tabblad Verlofregistratie en het uitvoeren van salderen is verbeterd.
Patches Patch 03: 9-1-2015 Boekingen Financieel Bij het inlezen van factuurberichten waarin geen vervaldatum is opgenomen, wordt bij koppeling aan inkoopcontracten de betaaltermijn overgenomen van het inkoopcontract.
Patches Patch 03: 9-1-2015 Documenten De performance van het openen van het selectievenster van inkoopfactuurbijlagen is verbeterd. Dit selectievenster wordt o.m. gebruikt bij het accorderen van inkoopfacturen.
Patches Patch 03: 9-1-2015 Projecten Op de de projectkaart is op het tabblad Documenten in het filter een gerelateerde tabel Relaties toegevoegd. Deze tabel is uitsluitend bedoeld voor het maken van filters, van deze tabel kunnen geen kolommen toegevoegd worden.
Patches Patch 03: 9-1-2015 Materieel Het alloceren van materieelbonnen wordt nu als één transactie afgehandeld waardoor er een betere bescherming tegen systeemuitval is.
Patches Patch 04: 8-2-2015 Boekingen Financieel In het lijstscherm van een inkoopdagboek is een filterkolom genaamd JrnlPostID toegevoegd. Hiermee kan bijvoorbeeld het filter Openstaand versneld worden door bij de filter definitie Runnummer is leeg te vervangen door JrnlPostID is leeg. DocView.aspx?DocumentID={80f71e82-55d8-4f18-aa92-66db1b1b0c53}&NoSubject=1&NoHeader=1
Patches Patch 04: 8-2-2015 Boekingen Financieel In de boekingsvensters van inkoopfacturen en kas/bank/giro/memo is de performance van handmatige invoer van grootboekrekeningen verbeterd.
Patches Patch 04: 8-2-2015 Boekingen In het boekingsvenster is de performance na handmatige invoer van een werkboncode verbeterd.
Patches Patch 04: 8-2-2015 Projecten Bij het aanmaken van een deelproject wordt het factuurregister van het hoofdproject overgenomen.
Patches Patch 04: 8-2-2015 Projecten Op de de projectkaart is op het tabblad Service, Werkbonnen een kolom voor de opdrachtnummer van de werkbon toegevoegd.
Patches Patch 04: 8-2-2015 Projecten Op het tabblad Termijnen van de projectkaart is de performance van het aanmaken van een conceptfactuur verbeterd.
Patches Patch 04: 8-2-2015 Facturering Het openen en afdrukken van facturen voor objectwerkbonnen is versneld. Deze versnelling is vooral merkbaar indien op het contractproject waaraan de objectwerkbon is gekoppeld veel boekingen en termijnen aanwezig zijn.
Patches Patch 04: 8-2-2015 Inkoop In het venster van inkoopcontracten zijn de inkoopregels niet meer wijzigbaar bij status Afgehandeld, zoals dit ook al het geval was bij status Definitief.
Patches Patch 04: 8-2-2015 HRM In de rapportage van het lijstscherm van HRM wordt de rapportoptie periode van en t/m nu ook toegepast op het datakanaal Boekingenperrelatie. Dit datakanaal wordt o.m. gebruikt in het standaard rapport ~ATVOverzichtMedewerker.
Patches Patch 05: 26-2-2015 Boekingen In de invoervensters in de modules Boekingen en Financiële boekingen is de performance na handmatige invoer van een projectcode verbeterd.
Patches Patch 05: 26-2-2015 Boekingen Financieel In het boekingsvenster van inkoopfacturen is de performance van het vastleggen van mutaties in de boekingsregels van reeds eerder ingevoerde of ingelezen inkoopfacturen aanzienlijk verbeterd.
Patches Patch 05: 26-2-2015 Boekingen Financieel De performance van de rapportage van het lijstscherm van inkoopfacturen is verbeterd.
Patches Patch 05: 26-2-2015 Boekingen Financieel In het dialoogvenster van Verwerken Financieel staat de optie 'Geblokkeerde boekingen verwerken' bij Memoriale dagboeken standaard uitgevinkt.
Patches Patch 05: 26-2-2015 Boekingen Financieel In de Exact Online integratie verscheen bij Exporteren journaalposten een fout in het koppelingslog als bij boekingsregels een leveringsdatum ingevuld was die afweek van de periode van de factuur. Om deze fouten te voorkomen wordt nu de boekingsdatum van de kopregel in de journaalpostregels gezet voor Exact Online.
Patches Patch 06: 1-4-2015 Boekingen Financieel In het invoervenster van inkoopfacturen is de performance na handmatige invoer van de code van de crediteur verbeterd.
Patches Patch 06: 1-4-2015 Boekingen Financieel Het is nu mogelijk om bijlages aan een inkoopfactuurdocument te koppelen door deze te slepen naar het invoervenster van inkoopfacturen.
Patches Patch 06: 1-4-2015 Boekingen Financieel Bij het inlezen van factuurberichten wordt een melding getoond als bij een crediteur de datum van de WKA-documenten verstreken is.
Patches Patch 06: 1-4-2015 Facturering Bij het verzenden van digitale facturen is nu mogelijk om het printdialoogvenster te tonen om bijvoorbeeld een factuurlay-out te kiezen.
Patches Patch 06: 1-4-2015 Facturering De performance van het openen van een termijnfacturen voor aanneemsomprojecten is verbeterd. Deze verbetering is vooral merkbaar bij projecten met veel boekingen.
Patches Patch 06: 1-4-2015 Administratie beheer Het is nu mogelijk om een factuurregister op inactief te zetten. Inactieve factuurregisters kunnen niet meer geselecteerd worden bij inkoopfacturen en projecten. DocView.aspx?DocumentID={88693814-5301-4dd5-ba38-451f6d068242}
Patches Patch 06: 1-4-2015 Relaties Bij binnenlandse IBANs is het niet meer verplicht om een BIC in te vullen.
Patches Patch 07: 24-4-2015 Boekingen Financieel Inlezen factuurberichten ondersteunt nu ook verzamelfactuurberichten in het S@les in Bouw INSBOU003 formaat.
Patches Patch 07: 24-4-2015 Boekingen Financieel Bij inlezen factuurberichten afkomstig uit ImageCapture worden nu het bankrekeningnummer en de klantcode ingevuld op de inkoopfactuur.
Patches Patch 08: 10-6-2015 Boekingen Financieel Acrobat reader DC wordt nu ondersteund voor het tonen van de PDF van een inkoopfactuur in het venster van inkoopfactuurstatus aanpassen, inkoopfactuurboekingsvenster en digitale brievenbus.
Patches Patch 08: 10-6-2015 Boekingen De performance van het lijstscherm van de boekingenmodule kan versneld worden door in het filter de gerelateerde tabel voor de kolom BoekingenMemo uit te vinken.
Patches Patch 08: 10-6-2015 Inkoop De performance van het lijstscherm van de inkoopcontracten kan versneld worden door in het filter de gerelateerde tabel Totalen inkoopcontract uit te vinken. De kolommen Budget, Totaal, Geboekt, Openstaand, Reservering, Resultaat en Geleverd zijn in dat geval niet beschikbaar.
Patches Patch 09: 23-7-2015 Exact Online integratie en Digitale brievenbus Per 1 augustus 2015 wordt door Exact Online een aanpassing in de beveiliging doorgevoerd voor de communicatie met andere pakketten. Dit betekent dat niet meer de gebruikersnamen en wachtwoorden voor Exact Online vastgelegd zijn in de AEC database. In plaats hiervan moet gebruik van Exact Online aangemeld worden vanuit Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={d524ab14-0807-435c-b277-e543789606f7}&NoSubject=1&NoHeader=1
Patches Patch 10: 16-9-2015 Mailboxen Voor het aanvragen van een nieuwe Exact Online account voor een digitale brievenbus is de button 'Account aanvragen' toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={535434c9-5000-4ddf-bf8b-0dfd1ae8675f}&NoSubject=1&NoHeader=1
Patches Patch 11: 1-10-2015 Boeken inkoopfacturen Bij het aanmaken van boekingsregels op basis van geselecteerde inkoopcontracten werd soms een bewakingscode, boekingscode en grootboekrekening van een andere hoofdgroep ingevuld.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes main
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 26.018.250
 Assortment:  Date: 01-10-2015
 Release: 1.42  Attachment:
 Disclaimer