One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Service - Bonnen

Werkbonnen worden gebruikt binnen de module Service om werkzaamheden te registreren en deze kosten door te factureren. Werkbonnen kunnen aangemaakt worden voor projecten en op objecten. Bij projecten worden deze op basis van regie gefactureerd. Bij objecten wordt gefactureerd conform het contract wat voor het object is afgesloten. Op het moment van facturering van de werkbon zal de contractdebiteur worden overgenomen op de factuur. Hierbij wordt rekening gehouden met de contractvoorwaarden.

n.b.: Binnen de module Service worden zowel de termen bonnen als werkbonnen gebruikt. In beide gevallen wordt hiermee de werkbon bedoeld.

Werkwijze afhandeling van de werkbonnen

1 - Aanmaken van een werkbon (eventueel aangemaakt vanuit een melding of een beurt)
     U voert hier de benodigde gegevens voor de werkbon in, als werkadres, uitvoerder, uitvoerdatum, werkinstructie. De status staat standaard al op 'Nieuw'.

2 - Eventueel kunnen op tabblad 'Bewerkingen-Voorcalculaties' verwachte kostenregels worden ingevoerd.
     De werkbon kan afgedrukt worden en aan de uitvoerder worden gegeven. 

3 - Verbruik van de werkbon: zodra het werk is uitgevoerd, en de bon terug is op kantoor, kunt u de kosten en/of verkoopprijzen bij Verbruik op de bon invoeren.

4 - Werkbon boeken: u kunt de werkbon ineens boeken, of in gedeelten (bijvoorbeeld eerst de uren, en later de materialen).

5 - Werkbon factureren: u maakt een of meerdere conceptfacturen van de werkbon. Deze kunt u nog definitief afdrukken.

Uitleg

U kunt Werkbonnen aanmaken en onderhouden via module Service, menu [Service, Bonnen].

U komt dan in het lijstscherm van de bonnen. Hier kan gefilterd worden op bijvoorbeeld status, datum, uitvoerder etc. Ook kunnen zelf filters gemaakt worden volgens de standaard functionaliteit van Exact AEC.

Nieuwe bonnen kunnen aangemaakt worden door klikken op .

Er wordt nu een scherm geopend met de mogelijkheid een werkbonsoort toe te kennen aan de bon.

Na de keuze gemaakt te hebben en op 'OK' te hebben geklikt, is dit niet meer te wijzigen op de werkbon.

De werkbon heeft 4 tabbladen welke ieder apart zal worden beschreven. Het betreft de tabbladen:

  • Algemeen
  • Bewerkingen
  • Controlelijst
    Een controlelijst bevat een overzicht van de controlepunten met de waarden waarop per punt moet worden voldaan.De ingevoerde waarden verschijnen ook op het tabblad Controlelijst van het object, per werkbon.Controlepunten kunnen aangemaakt en onderhouden worden via [Systeembeheer, Stamgegevens, Service, Controlepunten]
  • Documenten
    Op dit tabblad is het mogelijk een document te koppelen aan een werkbon. Tevens is dit en overzicht van reeds gekoppelde documenten.

Opties rechtermuisknopmenu

Gerelateerde onderwerpen

 

 

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 26.111.202
 Assortment:  Date: 06-03-2018
 Release:  Attachment:
 Disclaimer