One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

CV management in Exact Synergy Enterprise

Introductie

De HR afdelingen maken gebruik van een set gegevens voor het vastleggen van de van de historie van een medewerker. Deze set met gegevens is een CV of curriculum vitae. Het doel van deze informatie is het voorzien van historische gegevens voor het matchen van vaardigheden of competenties van medewerkers of sollicitanten met de functie eisen.

In Exact Synergy Enterprise bestaat een CV uit een aantal CV onderdelen. Deze CV onderdelen worden aan de medewerker of sollicitant gekoppeld in de sectie CV op de kaart van de medewerker of sollicitant. Een CV onderdeel bestaat uit een aantal vaste gegevens zoals het CV type, omschrijving, begindatum, einddatum, gerelateerd document en notities. Het CV type bepaalt welke additionele informatie dient te worden geregistreerd voor de medewerkers of sollicitanten met verschillende achtergronden.

Voor een medewerker met een Sales en marketing achtergrond wilt u bijvoorbeeld informatie vastleggen over de klanten die hij/zijn eerder heeft behandeld, terwijl u voor een software engineer bijvoorbeeld informatie wilt vastleggen over de programmeertalen die hij/zij kent. Wanneer een CV onderdeel wordt aangemaakt het CV type Work Experience, zijn de bijbehorende velden zoals Bedrijfsnaam, Adres, Functienaam en Jaren in dienst beschikbaar. Het is ook mogelijk om meer dan één CV type te koppelen aan een sollicitant of medewerker. Een medewerker of sollicitant kan immers meer dan één carrière geschiedenis hebben.

U dient CV types aan te maken alvorens u CV onderdelen kunt toevoegen aan een medewerker of sollicitant. De informatie die wordt geregistreerd in iedere CV onderdeel is afhankelijk van het CV type. Een CV type bevat een aantal vaste velden zoals Omschrijving, Document en Notities. Wanneer u additionele informatie wilt registreren kunt u extra velden toevoegen. Na het toevoegen van de CV onderdelen kunt u deze bekijken via de kaart van de medewerker/sollicitant.

Het proces:

Aanmaken CV types

à

CV onderdelen toevoegen aan de kaarten van de medewerkers/sollicitanten

à

CV onderdelen opvragen van de kaarten van de medewerkers/sollicitanten

Exact Synergy Enterprise beidt de volgende menupaden om de gerelateerde processen af te handelen:

  1. Om CV types te bekijken, aan te maken en te onderhouden gaat u naar HRM à Inrichting à Competentie management à CV types

  2. Om CV types als CV onderdelen toe te voegen aan een medewerker/sollicitant gaat u naar de sectie CV op de kaart van de medewerker/sollicitant. De kaarten kunt u opvragen via HRM à Overzichten à Medewerkers à Sollicitanten of HRM à Overzichten à Medewerkers à Medewerkers

  3. Om de lijst met CV onderdelen te raadplegen gaat u naar HRM à Overzichten à Medewerkers à Sollicitanten of HRM à Overzichten à Medewerkers à Medewerkers, en kijkt in de sectie CV

Voor meer informatie over deze menupaden kunt u de documenten bij Gerelateerde documenten onderin dit document raadplegen.

Hieronder ziet u een lijst van de begrippen die worden gebruikt in de genoemde menupaden:

Medewerker

Een medewerker is een persoon die een relatie heeft met het bedrijf. In Exact Synergy Enterprise zijn de volgende typen medewerkers mogelijk:

  • Gedetacheerde — Een gedetacheerde wordt tegen een vergoeding van een ander bedrijf ingehuurd. De medewerker blijft dus onder leiding en toezicht staan van een derde.
  • Medewerker — Een medewerker is bij u in dienst.
  • Student — Een student kan bij u tijdelijk in dienst om in de vorm van een stage kennis en ervaring op te doen.
  • Tijdelijk — Een tijdelijke medewerker kan door uw bedrijf worden ingehuurd. Het gaat in deze dan om uitzendkrachten welke onder uw leiding en toezicht te werk worden gesteld.

Sollicitant

Een sollicitant is een persoon die heeft gesolliciteerd op een vacature in het bedrijf.

CV

Een CV is een document met persoonlijke gegevens en werkervaring. Een CV wordt vaak naar een bedrijf gestuurd wanneer iemand op zoek is naar een dienstverband bij dat bedrijf. Het betreft een set van verschillende CV onderdelen.

CV onderdeel

Een CV onderdeel bestaat uit een aantal vaste gegevens zoals het CV type, omschrijving, begindatum, einddatum, gerelateerd document en notities. Maar ook andere gegevens zoals Aantal jaren ervaring. De gegevens die niet vast zijn worden bepaald aan de hand van het geselecteerde CV type. 

CV type

Een CV type bepaalt welke informatie vastgelegd kan worden in een CV onderdeel. Een CV type bevat een aantal vaste velden zoals Omschrijving, Document en Notities.

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 24.880.194
 Assortment:  Date: 17-06-2013
 Release:  Attachment:
 Disclaimer