One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Betekenis van de WMS iconen (ERF client)

Introductie

WMS maakt gebruik van iconen die als knoppen dienen. In dit document worden de verschillende iconen van de WMS ASP ERF client beschreven. 
 

Uitleg

Pick scherm

   
Bewerken
  Beschikbaar in gestuurde pick transacties: toont een scherm met eerder gepickte regels, voor het bewerken of verwijderen van een eerder gescande regel:
    

 

   
    open geselecteerde regel om te bewerken
  verwijder geselecteerde pick regel (geen verdere bevestiging)
   
  Bij het verwijderen van een gepickte regel wordt de adviesregel die aan de gepickte regel is gekoppeld, heropend en dient opnieuw gepickt te worden.
  Het gebruik van deze knop om een het selecteren van een regel om te bewerken, zet de scanner in 'edit mode' (dit wordt aangeven middels de tekst 'edit' in het scherm.
  De 'Edit' mode wordt automatisch afgesloten na het bevestigen van alle waarden van de gepickte regel.
   
   
   
Instructie
  Toont de instructie van de orderregel (nogmaals). Niet actief wanneer er geen instructie is.
  In WMS Voorraadaanvullen wordt de instructie gebruikt om de voorraadaanvul doellocatie te tonen.
  In WMS Ontvangsten met Cross Docking wordt de instructie tekst gebruikt om de verkooporder te tonen.
   
   
  Toevoegen
  Voeg een extra (ongeplande) regel to aan gestuurde ontvangsten of gestuurde uitgiftes.
  Zet de scanner in 'add mode' en opent een nieuw ontvangst of uitgifte scherm.
  Door op de 'Gereed' knop te drukken sluit u de 'add' mode en keert terug naar de normale flow.
   
 
   
   
   
   
Terug
  Terug naar het vorige scherm.
  Hou er rekening mee dat de huidige pick regel niet wordt bewaard bij het gebruik van 'Terug'.
   
Regel gereed
  Geeft aan dat u klaar bent met de huidige adviesregel.
  Wanneer nog niet alles gepickt is ziet u de vraag "Minder gescand dan besteld. Wilt u deze regel afsluiten?" met de keuzes 'Ja', 'Nee' of 'Annuleren'.
   
 
  Ja:     Sluit de regel, ga er van uit dat het restant niet meer gepickt wordt (status van de regel = Gereed)
  Nee:       Sluit de regel niet. Het restant wordt nog steeds gepickt (wellicht van een andere locatie of batch), status van de regel = niet gereed.
   Annuleren: terug naar vorige veld (geen wijzigingen).
   
  Opmerking: voor serie-artikelen, wordt de 'Regel gereed' knop toegepast per serienummer en niet per artikel.
   
   
Gereed
  geeft aan dat u klaar bent met het de gehele order en niet alleen de huidige orderregel.
  Niet in alle WMS processen beschikbaar.
  Opmerking: Het gebruik van deze knop resulteert niet altijd in het "Minder gescand dan besteld." bevestigingsscsherm wanneer er nog steeds regels dienen te worden gepickt, zoals bijvoorbeeld bij order packing.
   
   
Doorgaan or Volgende
  Deze knop is hetzelfde als ENTER na een scan: Ga verder naar het volgende scherm.
   
   

 

Gegenereerde SSCC

Wanneer u werkt met WMS SSCC heeft u de mogelijkheid om tijdens het picken etiketten voor dozen en pallets af te drukken via de handterminal.

Door het activeren van deze functionaliteit beschikt u over extra knoppen in het pick scherm.

   
 
   
SSCC knop: Open het  SSCC genereer en afdruk scherm om nieuwe etiketten af te drukken
   
afdrukken verzend etiket.
   
afdrukken pallet etiket (alleen wanneer eerst een SSCC nummer is gegenereerd)
   
afdrukken doos etiket (alleen wanneer er eerst een inner SSCC nummer is gegenereerd)
   
genereer nieuw SSCC (pallet) nummer
   
genereer nieuwe inner SSCC (doos) nummer
   
sluit het etiket scherm
   

Meer informatie

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 20.177.526
 Assortment:  Date: 26-01-2012
 Release:  Attachment:
 Disclaimer