One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Ondersteunde entiteiten voor de Exact Integration

Onderstaand vindt u een overzicht van de entiteiten welke beschikbaar zijn in Exact Globe Next en Exact Synergy Enterprise. Deze entiteiten worden ondersteund door de Exact Integration welke zorgt voor de synchronisatie van de data tussen Exact Globe Next en Exact Synergy Enterprise. Onderstaande lijst is van toepassing op product update 250 en hoger van Exact Synergy Enterprise en product update 405 en hoger van Exact Globe Next. 

 • Account (Wijzigingen in de status van relaties worden niet gesynchroniseerd wanneer de CRM module actief is in Exact Globe Next. Vernummeren wordt ondersteund)
 • Address
 • Asset
 • BankAccount
 • CashInstrument
 • Classification
 • ContactPerson
 • CostCenter
 • CostUnit
 • Currency
 • Document (De inhoud van een document wordt niet gesynchroniseerd. Er wordt een documentregel aangemaakt met een eventuele bijlage.)
 • DocumentTypes*
 • ExchangeRate
 • GeneralLedgerAccount
 • Item (vernummeren wordt ondersteund)
 • ItemAccount
 • ItemAssortment (ItemGroup)
 • ItemCategory
 • ItemNumber (vernummeren wordt niet ondersteund)
 • ItemUnit
 • JobActivity
 • JobGroup
 • JobTitle
 • NLResourceContract
 • NLResourceReferenceNumber
 • Project
 • Resource
 • Request
 • RequestField
 • RequestType (voor Exact Synergy Enterprise wordt alleen gesynchroniseerd wanneer het verzoektype met de back-office optie is geselecteerd)
 • RequestTypeCategory
 • ResourceContract (Contracten van medewerkers welke vallen onder Nederlandse wetgeving worden niet gesynchroniseerd.)
 • ResourceReferenceNumber
 • Sector
 • Size (met Exact Integration voor Exact Lightweight Integration Server, en van toepassing op product update 255 en hoger)
 • Source (met Exact Integration voor Exact Lightweight Integration Server, en van toepassing op product update 255 en hoger)
 • Subsector
 • Title
 • VAT
 • Warehouse

* Opmerking: Om ervoor te zorgen dat de synchronisatie van documenten tussen Exact Synergy Enterprise en Exact Globe Next succesvol uitgevoerd kan worden dient de optie Ja (Optioneel) of Ja (Verplicht) geselecteerd te zijn bij het veld Divisie op het tabblad Synergy links van het documenttype. Verder is het voor de synchronisatie van belang dat er ook daadwerkelijk een divisie aan het document is gekoppeld.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 20.933.194
 Assortment:  Date: 03-07-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer