One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Overzicht "Geschillen" Intrum koppeling

Introductie

Wanneer er een factuur wordt verzonden naar Intrum Justitia, kunnen er altijd nog geschillen blijven bestaan. Het overdragen van een openstaande aan Intrum Justitia, hoeft niet per se te betekenen dat zo'n openstaande post ook direct wordt betaald. Geschillen kunnen blijven bestaan. Deze geschillen kunnen via een importbestand, met voorloopcode "COM", worden geïmporteerd in Exact.

Het overzichtsscherm "Geschillen" toont alle geïmporteerde geschillen op detailniveau. Aan de hand van de omschrijvingen van de geschillen kan de gebruiker bepalen wat de vervolgstap is. Een factuur kan geblokkeerd worden voor verdere aanmaning of een factuur kan worden worden afgehandeld.

Uitleg van de velden

 

Open 
Wanneer deze checkbox is aangevinkt, worden alle openstaande geschillen getoond.

Afgehandeld
Wanneer deze checkbox is aangevinkt, worden alle afgehandelde geschillen getoond.

Onder aan het scherm zijn de volgende knoppen aanwezig.

Actualiseren 
Met deze knop kunt u het scherm verversen.

(De) blokkeren
Deze functie stelt de gebruiker in staat om naar aanleiding van het geïmporteerde geschil te bepalen of een factuur moet worden geblokkeerd of van geblokkeerd moet worden afgehaald. Na het uitvoeren van deze functie wordt de vraag gesteld of u alle uitgaande activiteiten voor deze factuur wilt (de)blokkeren. De vraag kan beantwoord worden met "ja" of "nee"

Afhandelen
Deze functie stelt de gebruiker in staat om een geschil af te handelen. Na het uitvoeren van deze functie wordt de vraag gesteld of u het geschil wilt afhandelen. De vraag kan met "ja" of "nee" worden beantwoord.

Sluiten
Met deze knop sluit u het scherm.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 14.746.136
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 363  Attachment:
 Disclaimer