One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Het automatisch genereren van OHW via een Scheduled task

Introductie

Voor projecten met de onderhanden werk methode 'OHW kosten en opbrengsten overboeken' en de onderhanden werk methode 'OHW kosten en opbrengsten' kunt u het genereren van het onderhanden werk automatiseren. Hiervoor kunt u gebruik maken van de scheduled tasks in Windows.

Opmerkingen:

 • Alleen projecten met de status Actief worden meegenomen.
 • De grootboekrekeningen in de sectie OHW kosten en opbrengsten overboeken van de projectinstellingen dienen gevuld te zijn.
 • Het onderhanden werk wordt gegeneerd voor alle kosten en omzet boekingen ongeacht de mutatiedatum en rapportagedatum. 

Uitleg

Om een scheduled task aan te maken dient u gebruik te maken van het bestand exact.project.workinprogress.exe dat u kunt vinden in de bin directory van uw Exact Globe+ installatie.

Voor het aanmaken van de scheduled task kunt u het volgende commando gebruiken: exact.project.workinprogress.exe -rsqlservernaam -Ddatabasenaam -u -~ -GENERATEWIPCR -JOURNALdagboeknummer

Parameter Omschrijving

-r

De SQL Server waarop de administratie aanwezig is

-D

De naam van de database van de administratie

-u -~

Systeemparameters

GENERATEWIPCR

Voor het genereren van onderhanden werk voor de OHW-methoden 'OHW kosten en opbrengsten overboeken' en  'OHW kosten en opbrengsten'

-JOURNAL

Het memoriaaldagboek waarin de onderhanden werk boekingen aangemaakt dienen te worden.

Bijvoorbeeld: -rMySQLServer -D955 -u -~ -GENERATEWIPCR -JOURNAL90

Middels de volgende stappen kunt u een scheduled task aanmaken:

 1. Open de taakplanner in Windows door Taakplanner te typen in het zoekveld in Windows.
 2. Klik aan de rechterzijde van het scherm op Basistaak maken.
 3. Geef bij het veld Naam een naam op voor de taak en klik op Volgende.
 4. In het volgende scherm geeft u aan hoe vaak de taak uitgevoerd dient te worden. Klik vervolgens op Volgende.
 5. Geef aan op welke dag en tijd de taak uitgevoerd dient te worden en klik op Volgende.
 6. Selecteer Een programma starten en het bestand exact.project.workinprogress.exe in C:\Program Files\Exact Software\bin. Bij Parameters toevoegen (optioneel), geeft u het commando op voor de geplande taak. bijvoorbeeld: -rMySQLServer -D955 -u -~ -GENERATEWIPCR -JOURNAL90
 7. Klik op Volgende.
 8. Klik op Voltooien om de taak aan te maken.

De taak wordt standaard uitgevoerd onder de gebruikersnaam van de gebruiker die de taak heeft aangemaakt. Wanneer u deze onder een andere gebruikersnaam wilt laten uitvoeren en/of wanneer u wilt dat de taak tevens wordt uitgevoerd wanneer er niemand is ingelogd op de PC, dan dient u een aantal extra stappen uit te voeren.

 • Klik met de rechter muisknop op de zojuist aangemaakte taak en kies Eigenschappen.
 • Met de knop Wijzigen kunt u aangeven onder welke gebruikersnaam de taak uitgevoerd dient te worden.
 • Tevens kunt u daaronder de optie Uitvoeren ongeacht of de gebruiker wel of niet is aangemeld selecteren zodat de taak ook wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker niet is ingelogd op de PC. De PC dient uiteraard wel aan te staan om de taak te laten uitvoeren.


Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 20.357.547
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 397  Attachment:
 Disclaimer