One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Release Notes Exact Synergy Enterprise Product Update 264

Release notes

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 264 ten opzichte van voorgaande release. Voor dat u een update uitvoert is het belangrijk dat u back-ups maakt van de Exact databases en dat u de release notes en systeemeisen voor de betreffende product update doorneemt.

Product update 264 is vanaf 3 januari 2020 algemeen beschikbaar.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Synergy Enterprise 264 7
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d
Module Segment Title Summary Hyperlink
CMDM   Automatische selectie van contact en address bij het selecteren van de Account entiteit in de CMDM conversie wizard Wanneer u vanaf deze product update de Account entiteit selecteert in de Central Master Data Management (CMDM) conversion wizard, worden de Contact en Address onderdelen automatisch geselecteerd. DocView.aspx?DocumentID={80ac4dc9-7b3d-49bd-8316-5dcc65e1c8f0}&NoHeader=1&NoSubject=1
CMDM   Mogelijk om crediteuren van het type Medewerker te vernummeren in Exact Synergy Enterprise Crediteuren van het type medewerker kunnen nu worden vernummerd in Exact Synergy Enterprise in Exact Integrator en Central Master Data Management (CMDM) omgevingen. DocView.aspx?DocumentID={4e6ef2dc-660f-42d1-9d48-dbeffba4c0a8}&NoHeader=1&NoSubject=1
CRM   Sectie Additionele opmerkingen toegevoegd aan de verkoopkanskaart In deze product update is de sectie Additionele opmerkingen toegevoegd aan de pagina Verkoopkanskaart. DocView.aspx?DocumentID={e4c011e2-c747-4b0a-8c60-72ba8ca41058}&NoHeader=1&NoSubject=1
Documenten   Virtuele inhoudfunctionaliteit ondersteund voor documenten U kunt nu de documenten uit de Microsoft OneDrive-mappen in Exact Synergy Enterprise (ESE) weergeven via de virtuele inhoudfunctionaliteit. DocView.aspx?DocumentID={76e6afa8-a88a-4c1c-9920-be0b58ec2e38}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Salaris Plus   Verbetering bij de synchronisatie van dienstverbanden tussen Exact Synergy Enterprise en Exact Salaris Plus De synchronisatie van dienstverbanden tussen Exact Synergy Enterprise (ESE) en Exact Salaris Plus is verbeterd. DocView.aspx?DocumentID={26ae7ebb-d067-4332-b896-75617a303e7d}&NoHeader=1&NoSubject=1
HRM   Nieuw veld Datum van overlijden toegevoegd Vanaf deze product update is het veld Datum van overlijden toegevoegd op de medewerkerkaart. DocView.aspx?DocumentID={f622ff39-20db-4340-b47b-5265c8c54a4c}&NoHeader=1&NoSubject=1
HRM   Aanpassing veld Nummer Inkomstenverhouding In de salarisgegevens van de medewerker is het nu mogelijk om bij het veld Nummer Inkomstenverhouding de waarde 0 in te voeren. DocView.aspx?DocumentID={2576e1ef-296c-4958-919d-89d6c422b3d5}&NoHeader=1&NoSubject=1
Mobile Algemeen Release notes mobile Exact heeft verschillende apps ontwikkeld die zich kenmerken door een intuïtieve interface. Deze is niet alleen gebruikersvriendelijk, maar tevens mooi vormgegeven. De apps zijn beschikbaar voor Android, iOS en Windows. Via deze link kunt u de release notes van deze apps raadplegen. DocView.aspx?DocumentID={3644db78-6213-41e5-81be-bcdd201f8ef4}&NoHeader=1&NoSubject=1
Mobile Algemeen Push-notificatie voor chat toegevoegd in de mobiele applicatie-instellingen In deze productupdate is de sectie Push notificaties voor chat (Herstart services na update) toegevoegd aan de pagina Mobiele apps. DocView.aspx?DocumentID={e50587db-ce3c-43ca-8ddf-4b33cdbc75f1}&NoHeader=1&NoSubject=1
Projecten   Offertes via de projectkaart bekijken aangemaakt U kunt nu alle offertes voor een project bekijken door op Offertes te klikken in de monitorsectie op de projectkaart. DocView.aspx?DocumentID={e9a92ee4-2b10-47e9-96dc-2ea084e1a2c6}&NoHeader=1&NoSubject=1
Service management   Filter beschikbaar voor kostenplaats op de pagina Planbordrooster in Service Management In deze product update is een filter beschikbaar gemaakt voor de kostenplaats op de pagina Planbordrooster. DocView.aspx?DocumentID=%7bfd73fcff-d61e-4553-bc97-17f2f7ca1cb0%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Social collaboration   Nieuwe functies toegevoegd voor social collaboration Vanaf deze product update zijn er verschillende verbeteringen beschikbaar in social collaboration.Vanaf deze product update zijn er verschillende verbeteringen beschikbaar in social collaboration: DocView.aspx?DocumentID={e5ae223e-bd60-4c64-a944-c20f1221d267}&NoHeader=1&NoSubject=1
Werkstroom   Verbeteringen met betrekking tot de Automatische Tijdstempel De Automatische tijdstempel functionaliteit is verbeterd. DocView.aspx?DocumentID={191d6cec-e2bc-4763-8e37-ac8c0c9676f7}&NoHeader=1&NoSubject=1
Systeem   Verbeterde herinnering voor het akkoord gaan met de wijzigingen bij het bijwerken van de licentie De herinnering voor het akkoord gaan met de wijzigingen bij het bijwerken van de licentie is verbeterd. DocView.aspx?DocumentID={0ed9f9d9-3838-4f8d-901f-d7ea8eaf25d3}&NoHeader=1&NoSubject=1
Systeem   Bijwerken licentie kan alleen worden uitgevoerd met de inloggegevens van de klant Vanaf deze product update is het niet meer mogelijk voor partners en Exact-medewerkers om de licentie bij te werken met hun eigen inloggegevens. Dit kan alleen nog maar worden uitgevoerd met de inloggegevens van de klant. DocView.aspx?DocumentID={fec5281b-3768-40dc-8283-f2efdb0a1b81}&NoHeader=1&NoSubject=1
Verbeteringen in eerdere product updates Project Gemaakt door en gewijzigd door pictogram geïntroduceerd in de project-, relatie-, en verkoopkanskaarten Vanaf deze product update is een pictogram (aangemaakt door en bewerkt door informatie) in de project-, relatie-, en verkoopkanskaarten geïntroduceerd DocView.aspx?DocumentID=%7b31ae96b4-88d7-4707-95c6-7cf4fe369f40%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Verbeteringen in eerdere product updates Project Nieuwe standaard lay-out voor relatie-, project-, en verkoopkanskaarten Vanaf deze product update bevat de standaard lay-out voor de relatie-, project- en verkoopkanskaart twee kolommen. DocView.aspx?DocumentID={7a915498-f0ee-4a84-9421-48d240a8c58d}&NoHeader=1&NoSubject=1
Verbeteringen in eerdere product updates Exact Salaris Plus Verbeterde integratie met Exact Salaris Plus Voor het verbeteren van de integratie met Exact Salaris Plus zijn er verschillende technisch verbeteringen doorgevoerd. DocView.aspx?DocumentID={0757eb8d-9750-4d24-940b-305177b610db}&NoHeader=1&NoSubject=1
Verbeteringen in eerdere product updates Algemeen Nieuwe link voor het aanvragen van portaaltoegang toegevoegd op de aangepaste inlogpagina
Vanaf deze product update hebben administrators de mogelijkheid om op de aangepaste inlogpagina een hyperlink toe te voegen voor het aanvragen van portaaltoegang. DocView.aspx?DocumentID={aee6f185-4a84-47dd-8e7f-8cae7163ad17}&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Systeemeisen Exact Synergy Enterprise Een overzicht van de systeemeisen voor de verschillende product updates van Exact Synergy Enterprise. DocView.aspx?DocumentID={764f570a-83aa-445a-8519-ffbdf0224bf0}&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Overzicht release notes per release Een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact Synergy Enterprise. http://www.exactsoftware.com/docs/SysHelp.aspx?Language=NL&TopicFilter=Synergy.NET&Action=1&Release=0
Gerelateerde onderwerpen   Het updaten van Exact Synergy Enterprise Meer informatie over het uitvoeren van een update van Exact Synergy Enterprise. DocView.aspx?DocumentID={e5d02b10-1d25-4e34-8076-c5750f8a05eb}&NoHeader=1&NoSubject=1

De release notes voor deze product update zijn ook beschikbaar in de volgende taal:

 
 
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.183.392
 Assortment:  Date: 07-07-2020
 Release: 264  Attachment:
 Disclaimer