One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Overzicht van contractomzet

Introductie

Via Klanten à Overzichten à Contracten à Omzet kunt u een overzicht opvragen van relaties met contracten en de daarbij behorende omzet.

Rollen & rechten

Alle gebruikers kunnen dit overzicht benaderen.

Meer informatie:

  • Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Systeem à Inrichting à Beveiliging à Functierechten.
  • Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Systeem à Inrichting à Beveiliging à Rollen.  

Knoppen

Tonen

Klik hier om het overzicht te tonen op basis van de gedefinieerde criteria.

Opmerking: Als u eenmaal op deze knop heeft geklikt, dan wordt deze vervangen door de knop Actualiseren.

Actualiseren

Klik hier om het overzicht te actualiseren op basis van de gedefinieerde criteria.

Herstellen

Klik hier om de gedefinieerde criteria te wissen.

Sluiten

Klik hier om het scherm te sluiten.

Beschrijving van de velden

Sectie Criteria

Divisie

Typ of selecteer een divisie om relatie met contracten te tonen van deze divisie. Dit is een verplicht veld. Voor meer informatie omtrent divisies kunt u het document Overview of Divisions  raadplegen.

Classificatie

Typ of selecteer de classificatie om contracten van relaties te tonen met deze classificatie. U kunt het veld leeg laten om contracten te tonen ongeacht de classificatie. Voor meer informatie omtrent classificaties kunt u het document Overzicht van classificaties raadplegen.

Land

Typ of selecteer het land om contracten te tonen van relaties te tonen uit dit land. u kunt dit veld leeg laten om contracten te tonen ongeacht het land. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van landen raadplegen.

Assortiment

Typ of selecteer het assortiment om contracten te tonen met dit assortiment. U kunt dit veld leeg laten om contracten te tonen ongeacht het assortiment. Voor meer informatie kunt u het document Overview of Assortments raadplegen.

Artikel

Typ of selecteer een artikel om contracten te tonen met dit artikel. U kunt dit veld leeg laten om contracten te tonen ongeacht de artikelen welke het contract bevat. Voor meer informatie omtrent het aanmaken van artikelen kunt u het document Aanmaken en bewerken van artikelen raadplegen.

Type

Selecteer het relatietype om contracten te tonen met relaties van dit type. U kunt dit veld leeg laten om contracten te tonen ongeacht het type van de relatie. Voor meer informatie omtrent relatietypen kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties  raadplegen.

Relatie: Status

Selecteer de relatiestatus om contracten te tonen van relaties met deze status. U kunt dit veld leeg laten om contracten te tonen ongeacht de status van de relatie. Voor meer informatie omtrent relatiestatussen kunt u het document Zoeken naar relaties  raadplegen.

Begindatum, Van - T/m

Typ of selecteer het datumtraject om te zoeken naar contracten binnen deze periode. U kunt dit veld leeg laten om contracten te tonen ongeacht de datum

Opmerking: Door het invoeren van alleen het begin van een datumtraject worden contracten getoond met deze datum en later. Door het invoeren van alleen het eind van een datumtraject worden contracten getoond met deze datum en eerder. 

Einddatum

Typ of selecteer een datumtraject om te zoeken naar contracten met een einddatum binnen deze periode. Vink Niet gespecificeerd aan om contracten te tonen zonder einddatum. U kunt de velden leeg laten om contracten te tonen ongeacht de einddatum.

Opmerking: Door het invoeren van alleen het begin van een datumtraject worden contracten getoond met deze einddatum en later. Door het invoeren van alleen het eind van een datumtraject worden contracten getoond met deze einddatum en eerder. 

Datum: Prolongatie

Typ of selecteer een datumtraject om te zoeken naar contracten met een prolongatiedatum binnen deze periode. Vink Niet gespecificeerd aan om contracten te tonen zonder prolongatiedatum. U kunt de velden leeg laten om contracten te tonen ongeacht de prolongatiedatum.

Opmerking: Door het invoeren van alleen het begin van een datumtraject worden contracten getoond met deze prolongatiedatum en later. Door het invoeren van alleen het eind van een datumtraject worden contracten getoond met deze prolongatiedatum en eerder. 

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.862.621
 Assortment:  Date: 14-01-2016
 Release:  Attachment:
 Disclaimer