One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

INTRASTAT aangifte

Introductie

Tot 1992 werd statistische informatie verzameld door de douane. In 1993 ontstond de interne Europese-Uniemarkt (de EU) en de taken van de douane verschoven naar de externe grenzen van de EU. Als gevolg hiervan moet de statistische informatie nu op een andere manier worden verzameld. Als u zaken doet met bedrijven die zijn gevestigd in andere EU -lidstaten, moet u, afhankelijk van de omvang van uw inkopen en verkopen, uw exportgegevens bijhouden. De informatie moet elke maand aan het bureau voor de statistiek in uw land worden aangeleverd. In Nederland is dit het 'Centraal Bureau voor de Statistiek', in Duitsland het 'Statistische Bundesamt'. Aan de hand van de aangeleverde informatie zullen deze bureaus vervolgens betrouwbare en actuele statistieken van de goederenstroom tussen de diverse EU -landen opstellen.

Als u in de Exact-programmatuur een INTRASTAT-opgave opstelt, kunnen alle INTRASTAT-gegevens die in de programmatuur zijn vastgelegd, hierbij worden betrokken. In het artikelonderhoud kunt u op tabblad 'Extra' INTRASTAT-gegevens vastleggen. In het debiteur- en crediteuronderhoud kunt u ook INTRASTAT-gegevens vastleggen. Bij het invoeren van een bestelling, verkooporder of directe factuur krijgt u voor een buitenlandse relatie automatisch de popup van waar de INTRASTAT gegevens aangepast/ aangevuld kunnen worden.

Voordat u de INTRASTAT-opgave opstelt, kunt u de gegevens bekijken die in de opgave moeten worden opgenomen. Aan de hand van dit overzicht kunt u uw gegevens controleren op mogelijke fouten.  

De INTRASTAT -aangifte kunt u met Exact Globe Next doen via [Factuur, Statistieken, Intrastat].

In dit scherm worden de geregistreerde INTRASTAT regels getoond. Dit betreft een weergave van de regels zoals deze zijn geboekt tijdens de invoer. In dit overzicht worden de afzonderlijke regels getoond, deze worden niet gegroepeerd en gesaldeerd (zoals bijvoorbeeld bij een levering en een retour) getoond.

Let op: Om de Intrastat aangifte te kunnen uitvoeren dient uw licentie de volgende modules te bevatten: (E-Order of E-Voorraad) EN (E-Account of E-Factuur). 

Velden

Knoppen

Gerelateerde informatie

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 06.741.080
 Assortment:  Date: 09-02-2024
 Release:  Attachment:
 Disclaimer