One moment please...
 
 
Exact Globe   
 

Release notes Exact Globe Next - Product update 414 - Service packs

Naast de nieuwe product updates die twee keer per jaar beschikbaar komen, komt er iedere maand een service pack beschikbaar. Dit service pack bevat alle updates en verbeteringen van de afgelopen maand. Een service pack bevat tevens alle verbeteringen uit de voorgaande service packs voor deze product update.

Hieronder ziet u een overzicht van de verbeteringen gegroepeerd per service pack. Klik op een tabblad om de verbeteringen voor het betreffende service pack te bekijken.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de interne referentie van de verbetering.

Om te controleren welk service pack er is geïnstalleerd kunt u het bestand 'ReadMe.txt' in de bin map van de Exact Globe Next installatie raadplegen.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 413 6
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white grey White lightgrey black darkgray white grey black

SP Subject Description
414SP19 Algemene informatie Service pack 19 van product update 414 is beschikbaar vanaf 3-9-2018
414SP19 Algemene informatie Service pack 19 is het laatste service pack voor product update 414
414SP19 Salaris Pensioenaangifte aan Centric mogelijk voor de Betonproductenindustrie, Houthandel, Reiswerk en Meubelindustrie
414SP19 Salaris De verloonde uren voor componenten 03030130 en 03030222 'Tijdspaarfonds storting overige bronnen' werden niet meegenomen in de loonaangifte (HF 80.534.735 / 80.553.359)
414SP19 Salaris In de UPA aangifte werd het regelingloon voor part-timers die gebruik maken van de hybride regeling van cao 4202 Groothandel in Bloemen en Planten, niet correct weergegeven (HF 80.544.389)
414SP19 Inkoop Het kon voorkomen dat de bedragen in de kolommen 'Besteld' en 'Ontvangen' en 'Factuur aangemaakt' in de saldilijst bestellingen door afrondingsverschillen niet overeenkwamen (HF 80.551.124)
414SP19 Financieel In bepaalde situaties kon het voorkomen dat bij het systeem bij het invoeren van een memoriaalboeking niet meer reageerde (HF 80.553.872)
414SP18 Algemene informatie Service pack 18 van product update 414 is beschikbaar vanaf 7-8-2018
414SP18 Activa Activa-investeringswaarde werd weergegeven terwijl activa al was afgeschreven (HF 80.403.223)
414SP18 Voorraad Het bedrag dat werd weergegeven in 'Laatste aankoopprijs' op de artikelkaart en de artikelstamgegevens was onjuist (HF 80.398.739)
414SP18 Salaris Verbetering in het aantal maximum uren voor componenten van cao 6101 Primair Onderwijs (HF 80.376.785)
414SP18 HR Verbetering in de verzending van HTML salarisstroken en Word merge via e-mail (HF 80.379.168)
414SP18 Salaris Verbetering in de Aspirantregeling voor de TKP aangifte van cao 5301 Particuliere Beveiliging bij medewerkers jonger dan 21 jaar (HF 80.398.726)
414SP18 Salaris In de loonaangifte werden de Code Cao voor cao 1716 Schoendetailhandel, 1721 Tuincentra en 1724 Wonen niet correct meegenomen (HF 80.380.627)
414SP18 Voorraad Er werd geen melding getoond bij het afstemmen van een onjuist aantal (HF 80.432.077)
414SP18 Algemeen Wanneer de online monitor werd gegroepeerd op gebruiker, werden niet alle locks getoond (HF 80.446.145)
414SP18 Order Het kon voorkomen dat meerdere gebruikers dezelfde order tegelijkertijd konden openen (HF 80.503.863)
414SP17 Algemene informatie Service pack 17 van product update 414 is beschikbaar vanaf 2-7-2018
414SP17 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
414SP17 Salaris Verbetering in componenten 61610125 (AAOP werkgever) en 61610126 (AAOP werknemer) van cao 6101 'Primair onderwijs' (HF 80.347.832)
414SP17 Andere wetgevingen It could happen that a payment file was created with UTF8 encoding instead of ANSI in a Japanese environment (HF 80.266.703)
414SP17 Salaris Het componenttype van component 42420212 ‘Collectieve WIA-excedentregeling PRIMO’ was niet juist (HF 80.325.006)
414SP17 Andere wetgevingen When creating a new cash instrument it could happen that the existing bank accounts where updated with the cash instrument subtype (HF 80.338.323) - Romanian legislation
414SP17 Andere wetgevingen The bank transactions audit file showed incorrect information for a period with no transactions (HF 80.328.549) - Polish legislation
414SP17 Andere wetgevingen The supplier invoice number was missing in the generated bank file (HF 80.346.629) - Polish legislation / Romanian legislation
414SP17 Order Mogelijkheid om aan te geven of verzending gebruikt moet worden (HF 80.349.132)
414SP17 Financieel Het kon voorkomen dat niet de juiste prijs werd gebruikt bij het afstemmen van een inkoopfactuur met een ontvangst (HF 80.328.509)
414SP17 Excel add-in Bij het starten van Excel add-in kon een 'Compile error' melding verschijnen (HF 80.360.123)
414SP17 Salaris Bij het uitvoeren van een mailmerge in Exact Synergy kon een foutmelding optreden (HF 80.376.018)
414SP16 Algemene informatie Service pack 16 van product update 414 is beschikbaar vanaf 30-5-2018
414SP16 Salaris Minimumloon per 1-7-2018 - beschikbaar vanaf 18/6/2018
414SP16 SDK SDK Invoice – Not able to create or edit invoice line where amount is larger than 1,000,000,000.00 (HF 80.179.191)
414SP16 Excel add-in In de Excel add-in werd de melding insufficient rights getoond terwijl de gebruiker voldoende rechten had (HF 80.178.672)
414SP16 Andere wetgevingen It could happen that the slow moving stock report did not show the correct items (HF 80.138.073) - Belgian legislation
414SP16 Andere wetgevingen Due to rounding it could happen that a sales entry with a small VAT amount was not displayed in the GST overview (HF 80.142.708) - Malaysian legislation
414SP16 Salaris Melding bij het berekenen van een medewerker die gebruik maakt van de 30% vergoedingsregeling bruto bedragen uithollingsvergoeding en vakantiegeld krijgt uitbetaald, is opgelost (HF 80.195.805)
414SP16 Salaris Als een medewerker een eindafrekening kreeg na uitdiensttreding, werd de UPA aangifte verkeerd aangemaakt (HF 80.192.660)
414SP16 Salaris Melding 'Het loontijdvak bevat niet alle inkomstenperioden' in de APG Bouw en Schoonmaak aangifte bij het gebruik van weekverloning, is opgelost (HF 80.137.329)
414SP16 Salaris Bij het gebruik van een componenttype 'Bruto toeslag voor formule functionaliteit', waarbij als grondslag een component van type 'Bruto uren vergoeding' werd gebruikt, ging de berekening van componenten 'Bijtelling TSF vakantietoeslag' en 'Bijtelling TSF overige bronnen' niet meer correct (HF 80.135.554)
414SP16 Salaris De berekening van een bruto uren vergoeding volgens het bijzonder tarief, in combinatie met de 30% vergoedings regeling bruto bedragen (incl vergoeding), ging niet correct (HF 80.127.337)
414SP16 Andere wetgevingen New values Unemployment insurance contributions as of 1-7-2018 (HF 79.869.561) - Austrian legislation
414SP16 Salaris Bij het genereren van een salarisboeking kon onterecht de melding ''Maximum werknemers overschreden'' verschijnen (HF 80.206.455)
414SP16 Financieel Bij het afletteren naar bankkosten werd de validatie op de kostenplaatsen niet correct uitgevoerd (HF 80.137.811)
414SP15 Algemene informatie Service pack 15 van product update 414 is beschikbaar vanaf 16-5-2018
414SP15 Algemene informatie Service pack 5 bevat geen wijzigingen ten opzichte van service pack 4. Bekijk de andere tabbladen voor de wijzigingen in de andere service packs.
414SP14 Algemene informatie Service pack 14 van product update 414 is beschikbaar vanaf 7-5-2018
414SP14 Productie Wanneer gewerkt wordt met rekenregels was de performance bij het exploderen tijdens het invoeren van productieorders niet optimaal (HF 79.927.627)
414SP14 Exact Extender Bij het sluiten van het Uitbreiding Info scherm via een toetscombinatie, kon een foutmelding verschijnen (HF 79.925.493)
414SP14 Bank Wanneer de eerste bankrekening uit het CAMT afschrift niet als betaalmiddel in de administratie aanwezig was, kon het bestand niet worden geïmporteerd (HF 79.925.621
414SP14 Inkoop Wanneer gebruik werd gemaakt van verzamellay-outs bij het mailen van bestellingen, kon een foutmelding verschijnen (HF 79.930.280)
414SP14 XML Bij het importeren van meerdere boeking kon het voorkomen dat de kortingstermijn niet correct werd aangemaakt (HF 79.922.632)
414SP14 Andere wetgevingen After importing an entry it could happen that the VAT reports did not show a correct VAT amount (80.063.473) - Polish legislation
414SP14 Bank Het kon voorkomen dat de betalingsreferentie in het binnenlands betaalbestand voor de Hongaarse CIB bank niet correct werd gevuld (HF 80.063.927)
414SP14 WMS Wanneer de instelling 'Pallet aantal van bulk' is geactiveerd kon het voorkomen dat er meer werd geadviseerd van de picklocatie, dan op de picklocatie aanwezig was (HF 79.772.597)
414SP14 Cash Flow De kolom 'Documentnummer' bij het fiatteren van betalingen had een onjuiste naam (HF 79.940.383)
414SP14 Productie In het overzicht structuur was de kolom 'Backflush' leeg voor bij-producten (HF 80.062.491)
414SP14 Productie Bij het openen van twee stuklijst schermen kon het voorkomen dat het programma onderdeel niet meer reageerde (HF 80.085.075)
414SP14 Algemeen Wanneer er geen kostenplaats in de factuurcondities was gekoppeld, kon het voorkomen dat het factuurscherm automatisch werd gesloten bij het aanpassen van een factuur (HF 80.039.990)
414SP14 Inkoop Bij het ontvangen van een RMA order kon een foutmelding verschijnen (HF 80.075.001)
414SP14 Order Bij het afhandelen van een verkooporder werd de sysmodified datum van de kopregel niet aangepast (HF 80.063.933
414SP14 Order Bij het leveren van een explosie artikel werd het leverscherm gesloten en werd de order niet geleverd (HF 80.075.083)
414SP14 Excel add-in De ListView items in de Excel add-in werden niet op alfabetische volgorde getoond (HF 79.965.867)
414SP14 Andere wetgevingen A runtime error appeared when entering an invalid date range in Spesometro (HF 80.088.895) - Italian legislation
414SP14 Andere wetgevingen Several improvements in Spesometro (HF 79.951.752) - Italian legislation
414SP14 Andere wetgevingen When transactions are created with same entry number but in different financial years, the VAT listing wasn't displayed correctly (HF 80.076.203) - German legislation
414SP14 Financieel Bij het genereren van een groot aantal vaste boekingen kon een foutmelding verschijnen (HF 79.941.153)
414SP14 Financieel Bij het afdrukken van grootboekkaarten kon het voorkomen dat de applicatie niet meer reageerde (HF 80.076.392)
414SP14 Salaris Melding 'subscript out of range' bij het verwerken van een correctie aangifte voor de UPA, is opgelost (HF 80.072.581)
414SP14 Salaris Er werd geen pensioen berekend over de uitbetaling van het vakantiegeld bij pensioencomponenten van het type 'Bruto premie werknemer of werkgever percentage over SV-loon' (HF 80.115.968)
414SP14 Salaris Componenten 33330101 + 33330102 en 33330210 + 33330211 berekenden geen pensioen over componenten van type 'Vakantiegeld reservering' of 'Vakantiegeld uitbetaling' (HF 80.078.474)
414SP13 Algemene informatie Service pack 13 van product update 414 is beschikbaar vanaf 16-4-2018
414SP13 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
414SP13 Factuur Bij het kopiëren van een factuur via de factuurhistorie kon er sprake zijn van afrondingsverschillen (HF 79.829.541)
414SP13 Andere wetgevingen CCD available in NACHA files for accounts payable payments (HF 79.863.171) - US legislation
414SP13 Andere wetgevingen VAT settlement report enhanced (HF 79.852.066) - Italian legislation
414SP13 Excel add-in Bij het actualiseren in de Excel add-in kon het voorkomen dat een ander venster op de voorgrond werd getoond (HF 79.798.173)
414SP13 Voorraad De kolominstellingen bij het toewijzen/doorverdelen van additionele kosten werden niet bewaard (HF 79.863.716)
414SP13 Algemeen Bij het afdrukken van de picklijst werd de verkeerde printer voorgesteld (HF 79.894.757)
414SP13 Cash Flow In het toewijsscherm was het niet mogelijk om te zoeken op een andere crediteur, nadat een eerdere termijn was afgeletterd (HF 79.821.530)
414SP13 Salaris Bij het aanmaken van een overzicht via de Excel Add-in met tabel NLHRPayroll, was het niet mogelijk om de velden van de loonkostenvoordelen te tonen (HF 79.825.468)
414SP13 Salaris De grondslagen van componenttypes 'Bruto premie werkgever en werknemer over SV-loon' werkten niet correct (HF 79.778.292)
414SP13 Salaris De kostenverdeling werd niet correct toegepast voor component 35351208 en voor componenten van type 'Budget uitbetaling' (HF 79.759.775)
414SP13 Salaris Bij het verwerken van de UPA aangifte voor PGB, is het nu mogelijk om bij 'Nummer leverancier' een relatienummer op te geven dat letters bevat, als u gebruik maakt van een aanlevering via een intermediair.
414SP12 Algemene informatie Service pack 12 van product update 414 is beschikbaar vanaf 2-4-2018
414SP12 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
414SP12 Andere wetgevingen An error could appear when opening the Rejestry VAT i Intrastat report (HF 79.329.012) - Polish legislation
414SP12 Algemeen In een database met een Poolse karakterset werden Poolse karakters niet correct getoond in bepaalde velden (HF 79.544.734)
414SP12 Andere wetgevingen When creating a new company with master data, the incorrect VAT boxes were linked to the VAT codes (HF 79.400.709) - Luxembourg legislation
414SP12 SDK Calculation of phantom was not called if it was from SDK dispatcher (HF 79.583.244)
414SP12 Cash Flow De waarde in tag :04: in het INT betaalbestand voor de Hongaarse ING bank was niet correct (HF 79.579.576)
414SP12 Prijsbeheer Wisselkoers werd niet toegepast bij het gebruik van 'Bijwerken prijslijst' (HF 79.532.329)
414SP12 Algemeen Development Test Acceptance Production (DTAP) installatie methode beschikbaar in de product updater (HF 79.617.858)
414SP12 Andere wetgevingen The Belföldi összesíto jelentés report created incorrect xml (HF 79.620.323) - Hungarian legislation
414SP12 Algemeen Voor bepaalde talen was de menuweergave in e4shell niet correct (HF 79.544.727)
414SP12 Financieel Wijzigingen in de correctie aangifte werden niet correct getoond bij het afdrukken van de aangifte (HF 79.558.159)
414SP12 Financieel Het wijzigen van een kostenplaats via analytisch boekhouden functioneerde niet correct (HF 79.630.803)
414SP12 Bank Een SEPA betaalbestand voor de ING bank bevatte de CtgyPurp tag, terwijl deze niet wordt ondersteund door de ING bank (HF 79.627.692)
414SP12 Cash Flow Door afrondingsverschillen kon het voorkomen dat er een bedrag open bleef staan bij het herwaarderen van bank/kas (HF 79.599.494)
414SP12 Andere wetgevingen GAF file was showing an incorrect account no. when there are more than one accounts in the list (HF 79.671.338) - Malaysian legislation
414SP12 SDK SDK extended custom fields were not copied over to the invoice table during sales order unplanned return with to be delivered/credit note (HF 79.661.245)
414SP12 Productie Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om een ploeg te selecteren voor een bewerking (HF 79.609.871)
414SP12 Algemeen Usability verbetering product updater (HF 79.617.865/79.617.834/79.617.832)
414SP12 Andere wetgevingen VAT box for total value of other supplies available in GST return form for year 2018 (HF 79.655.359) - Malaysian legislation
414SP12 Algemeen Bij het onderhoud van de prijslijsten werden Thaise karakters niet correct getoond (HF 79.621.939)
414SP12 Algemeen Bij het gebruik van Exchange online kon het voorkomen dat vanuit Exact Globe Next verzonden e-mails niet afgeleverd konden worden door de aanwezigheid van bare line feeds (HF 79.019.038)
414SP12 Andere wetgevingen The alignment and numbering of the lay-out of the VAT return was not correct (HF 79.630.826) - Luxembourg legislation
414SP12 CRM Bij het wijzigen van contactpersonen kon een onbekende fout verschijnen (HF 79.718.803)
414SP12 Factuur Bij het versturen van een factuur via e-mail kon de melding 'Kon geen mail versturen (De bewerking is mislukt.)' verschijnen wanneer Microsoft Outlook was gesloten (HF 79.736.448)
414SP12 Cash Flow Na het verzamelen van termijnen die op verschillende crediteurenrekeningen zijn geboekt, kon het voorkomen dat bij het verwerken van de betaling niet de juiste crediteurenrekening werd gebruikt (HF 79.741.724)
414SP12 Bank Het MT101 bank export bestand voor de Poolse BNP Paribas bank werd niet correct aangemaakt (HF 79.611.002)
414SP12 WMS De performance bij het het aanmaken van een nieuwe niet-gestuurde telling en bij het het terugmelden van een niet-gestuurde telling was niet optimaal. Vooral bij grotere databases kon dit leiden tot een time-out of dat de applicatie niet meer reageerde. Door het toevoegen van een nieuwe index om de CSPickITSkuMut is de performance aanzienlijk verbeterd. (HF 79.534.712)
414SP12 Exact Compact Bij het openen van een administratie kon het voorkomen dat een andere administratie werd geopend in plaats van de geselecteerde administratie (HF 79.665.503)
414SP12 Exact Integrator Wanneer tijdens het importeren van afschriften een document werd aangemaakt via SOI had dit een nadelig effect op de performance bij het importeren van bankafschriften (HF 79.534.603
414SP12 Salaris Het was niet mogelijk om een gebruikersnaam langer dan 10 tekens in te vullen voor het verzenden van de TKP aangifte (HF 79.622.593)
414SP12 Salaris De berekening van componenten 18180107, 18180108 en 18180109 waren niet correct als de medewerker 21 jaar werd in een periode (HF 79.633.697)
414SP12 Salaris Het BTER uurloon werd niet correct berekend bij een salarisverhoging gedurende een periode (HF 79.626.220)
414SP12 Salaris In de Salariscockpit werd de status van de verzonden loonaangifte niet goed bijgewerkt (HF 79.597.856)
414SP11 Algemene informatie Service pack 11 van product update 414 is beschikbaar vanaf 27-2-2018
414SP11 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
414SP11 Financieel Bij het exporteren van een auditfile kon de melding 'Run-time error 430' verschijnen (HF 79.378.775)
414SP11 Salaris Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om de kolommen aan te passen in bepaalde Salaris overzichten (HF 79.387.935)
414SP11 Order Bij het opvragen van de leveringlijst kon onterecht de melding verschijnen dat er geen gegevens zijn die aan de criteria voldoen (HF 79.378.217)
414SP11 Andere wetgevingen Accounts payable check number was not incrementing when processings payments (HF 79.383.392) - US legislation
414SP11 Inkoop Bij het wijzigen van de leverancier in een bestelling kon het voorkomen dat melding 'Alle betaaltermijngegevens zullen worden gewist. Doorgaan?' niet werd getoond (HF 79.395.179)
414SP11 Order Wanneer het valutacode veld aanwezig was in opslagenblok van de orderbevestiging layout kon het in bepaalde situaties voorkomen dat het systeem niet meer reageerde bij het afdrukken van een order (HF 79.400.850)
414SP11 Salaris Het exporteren van salarisgegevens via XML en naar Exact Synergy Enterprise, ging niet correct (HF 79.401.384)
414SP11 Andere wetgevingen Value '0' will be included into Position - 837,838 for Modelo 303 Spain (VAT Return) January 2018 (HF 79.405.121) - Spanish legislation
414SP11 Voorraad Het aanpassen van de kolombreedte in de geavanceerde instellingen van het MRP overzicht functioneerde niet (HF 79.306.263)
414SP11 Andere wetgevingen Enhancements to VAT return form for 2018 (HF 79.441.704) - Swiss legislation
414SP11 Andere wetgevingen Changes to 2018 VAT return form (HF 79.529.066) - Slovak legislation
414SP11 Andere wetgevingen Changes in model 303 for February 2018 (HF 79.529.058) - Spanish legislation
414SP11 Excel add-in Bij het actualiseren van de gegevens kon het voorkomen dat een leeg werkblad op de voorgrond werd getoond (HF 79.487.926)
414SP11 SDK Production order was not unallocated from the sales order when editing a production order via SDK (HF 79.343.909)
414SP11 Andere wetgevingen The Spesometro file will be split when the number of suppliers/customers exceeds 1000 (HF 79.482.834) - Italian legislation
414SP11 Algemeen Het kon voorkomen dat letters met diakritische tekens niet correct werden getoond in zoekvelden wanneer met e4shell werd gewerkt (HF 79.473.660)
414SP11 Salaris Bij componenttype 'Vakantiegeld reservering basis: vast bedrag' met de instelling 'Bij uitdiensttreding: Uitbetalen eerste periode uit dienst', vond er ook een reservering plaats in de eerste periode uit dienst (HF 79.402.741)
414SP11 Salaris Mogelijkheid om losse correctieberichten voor UPA te verzenden
414SP11 Salaris In de sectie 'Reserveringen' en 'Cumulatieven' op de salarisstrook werd er bij het gebruik van het 'PKB', het 'IKB' vermeld (HF 79.356.301)
414SP11 Salaris Bij het gebruik van salarisstrook lay-out 3 in PDF, kon het voorkomen dat de velden 'Datum' en 'Omschrijving' overlapten (HF 79.402.100)
414SP11 Salaris Het veld 'Pensioengevend loon' in de Syntrus (AZL) aangifte voor cao 2201 en 5301 was niet correct (HF 79.521.927)
414SP11 Salaris Verbetering in componenten 16160408 en 16160409 van cao 1604 Pluimveeverwerkende Industrie (HF 79.364.287)
414SP11 Financieel Het kon voorkomen dat het scherm voor het herwaarderen van facturen geen gegevens toonde (HF 79.518.576)
414SP11 SDK When creating a production order via SDK the gbkmut.status field was null (HF 79.474.029)
414SP11 Andere wetgevingen Manually entered values in an instance document were copied to a new generated instance document (HF 79.540.235) - German legislation
414SP11 CMDM Bij het gebruiken van de knoppen vorige record en volgende record bij het onderhoud van de medewerkers, kon het voorkomen dat niet het correcte bankrekeningnummer werd getoond (HF 79.386.857)
414SP10 Algemene informatie Service pack 10 van product update 414 is beschikbaar vanaf 12-2-2018
414SP10 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
414SP10 Cash Flow Wanneer de banknaam Japanse tekens bevat kon het voorkomen dat het bankbestand niet kon worden aangemaakt (HF 79.361.981)
414SP10 Algemeen Het kon voorkomen dat de lange omschrijving van een artikel onjuist werd afgebroken op de lay-out (HF 79.361.261)
414SP10 Salaris Bij een 4-wekelijkse verloning ging de pensioenberekening voor cao 3510 niet goed (HF 79.378.811)
414SP10 Activa Bij het wijzigen van de investeringsrekening van een activum kon het voorkomen dat additionele investeringen niet werden verplaatst naar de nieuwe rekening (HF 79.182.202)
414SP10 Salaris Een overbodige loonaangiftecontrole is verwijderd (HF 79.158.026)
414SP10 Salaris Melding 'Het bericht voldoet niet aan de xsd controles' bij het verwerken van de APG Bouw en Schoonmaak, is opgelost (HF 79.326.375)
414SP10 Salaris Het exporteren van salarisgegevens via XML en naar Exact Synergy Enterprise, ging niet correct (HF 79.401.384)
414SP10 Financieel Bij het wijzigen van de grootboekrekening via analytisch boekhouden kon het voorkomen dat de kostenplaats werd leeggemaakt (HF 79.309.328)
414SP10 Bank Een afschrift met een afschriftnummer dat een / bevat, werd niet correct geïmporteerd voor de Nederlandse ABN AMRO bank (HF 79.330.969)
414SP10 Andere wetgevingen Enhancement for SAF-T v1.04 (HF 79.342.465) - Portuguese legislation
414SP10 Toeslagen & Kortingen Het kon voorkomen dat de pro rata toeslag werd berekend over het totaal bedrag in plaats van de gefactureerde regels (HF 79.324.485)
414SP10 CRM Bij het openen van documenten kon een foutmelding verschijnen (HF 79.306.832)
414SP10 Andere wetgevingen An error could appear in the maintenance of the payment terms (HF 79.343.643) - Belgium legislation
414SP10 Verzuim Bij het verwijderen van verzuim verscheen de melding dat het verzuim niet was verwijderd terwijl dit wel het geval was (HF 79.249.944)
414SP10 Bank In SEPA betaal- en incasso bestanden voor Duitse betaalmiddelen werd ten onrechte de PstlAdr tag opgenomen (HF 79.343.513)
414SP10 Financieel De suppletie aangifte toonde geen bedrag voor een inkoop met btw-verlegd (HF 79.334.261)
414SP10 Salaris In de PFZW-berekening werd er gerekend met een parttime factor met 2 decimalen in plaats van 4 (HF 79.358.701)
414SP10 Salaris Het was niet mogelijk om een budget reserverings- of uitbetalingscomponent te selecteren als grondslag in een ander component (HF 79.353.016)
414SP10 Salaris Melding 'Debit and credit amounts must balance' bij het gebruik van de 30% regeling 'Vergoedingsregeling bruto bedragen uithollingsvergoeding' en componenten van type 'Netto premie werknemer percentage over heffingsloon of over SV-loon', is opgelost (HF 79.359.595)
414SP10 Andere wetgevingen New logic to create reversal entry for flexible VAT system (HF 79.342.461) - Romanian legislation
414SP10 Order Bij het leveren kon een 'Object variable' foutmelding verschijnen (HF 79.250.129)
414SP10 Andere wetgevingen Support Taxonomy 6.0 with additional reports for E-bilanz 2018 submission (HF 79.051.683) - German legislation
414SP10 Algemeen Bij het sluiten van de documentinstellingen kon een foutmelding verschijnen (HF 79.355.618)
414SP10 Algemeen Bij het versturen van een orderbevestiging of factuur via e-mail, kon het voorkomen dat het lettertype werd gewijzigd (HF 79.351.317)
414SP9 Algemene informatie Service pack 9 van product update 414 is beschikbaar vanaf 22-1-2018
414SP9 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
414SP9 Order Na een deellevering kon het voorkomen dat het resterende deel niet geleverd kon worden wanneer het aantal kleiner was dan 1 (HF 79.145.108)
414SP9 Bank Bij het importeren van een afschrift voor de BNP Paribas bank in Hongarije kon het voorkomen dat de omschrijvingen werden afgebroken (HF 79.166.265)
414SP9 CMDM Wanneer alleen Medewerkers zijn geactiveerd voor CMDM, kon het voorkomen dat er geen synchronisatie plaatsvond (HF 79.083.962)
414SP9 CMDM Wanneer een relatie werd aangemaakt via de webservice kon het voorkomen dat de adressen niet correct werden gesynchroniseerd (HF 79.163.025)
414SP9 Productie Bij het toevoegen van een bewerking aan een productieorder kon het voorkomen dat het artikel dat gekoppeld is aan de bewerking, niet standaard werd gevuld (HF 79.130.591
414SP9 Algemeen Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om Poolse karakters in te voeren (HF 79.192.658)
414SP9 Andere wetgevingen Fixes for changes for Spanish 190 & 390 models 2017 (HF 79.250.086) - Spanish legislation
414SP9 Andere wetgevingen SII - Handling for sales invoices when tax type exemption is "S2 - Inversion Sujeto Pasivo" (HF 79.240.305) - Spanish legislation
414SP9 Andere wetgevingen SII - Exlcude transactions with VAT code 0 (HF 79.240.312) - Spanish legislation
414SP9 Andere wetgevingen Possibility to decide which reference to use when reporting sales to SII (HF 79.240.309) - Spanish legislation
414SP9 MRP Bij het groepen van het MRP overzocht op leverancier was de kolom Bestel.: Niet toegewezen niet gevuld (HF 79.225.657)
414SP9 Andere wetgevingen It could happen that the address of the seller wasn't correctly filles in the JPK_FA (invoices) (HF 79.000.822) - Polish legislation
414SP9 Bank Bij het aanmaken van een SEPA betaalbestand voor een Duist betaalmiddel, kon het voorkomen dat het SvcLvl-element ontbrak (HF 79.219.696)
414SP9 Factuur Bij het importeren van een verzamelde eFactuur kon het voorkomen dat het bestelnummer niet correct werd gevuld in de inkoopboeking (HF 79.247.401)
414SP9 XML Het kon voorkomen dat bij de import via XML, Overige Import, XML integratie, slechts één entiteit werd geïmporteerd terwijl er meerdere waren geselecteerd (HF 79.128.475)
414SP9 Factuur Het kon voorkomen dat de lange omschrijving onjuist werd afgebroken op de factuur lay-out (HF 79.195.917)
414SP9 Andere wetgevingen New version for JPK_VAT for 2018 (HF 79.243.597) - Polish legislation
414SP9 Connectivity Layer Edit and Delete Sales Order will prompt message Not Found (79.190.238)
414SP9 Salaris Bedrag aan loonheffing onjuist voor bedragen tussen €995 en €2000 (HF 79.289.335)
414SP9 Salaris Het exporteren van salarisgegevens via XML en naar Exact Synergy Enterprise, ging niet correct (HF 79.401.384) 9/2/2018
414SP9 Salaris De velden 'Bedrag' en 'Percentage' werden niet correct weergegeven in componenten van het type 'Salaris' of 'Bruto uren vergoeding' (HF 79.253.516)
414SP9 Salaris Nieuwe O&O componenten voor de cao 1709 Kappersbedrijf beschikbaar (HF 79.250.885)
414SP9 Salaris Gewijzigd percentage voor de WIA werknemersverzekering verlaagd, voor sector 12 Metaal- en technische bedrijfstakken (HF 79.250.779)
414SP9 Salaris Verbetering in de rekenvoorschriften vanaf 01.07.2018 (HF 79.220.344)
414SP9 Salaris De spelling van cao 0109, 5801 en 5802 is aangepast (HF 79.170.089)
414SP9 Synergy Salaris ASP Melding bij het klikken op het Zoeken-icoontje van veld 'Loonheffing bijzonder tarief' (HF 79.182.115)
414SP8 Algemene informatie Service pack 8 van product update 414 is beschikbaar vanaf 2-1-2018
414SP8 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
414SP8 Salaris 99 CAO's beschikbaar
414SP8 Salaris Componenten beschikbaar voor het Persoonlijk Keuzebudget (PKB) in de sector Transport en Logistiek
414SP8 Andere wetgevingen CSV format supported for DATEV export (HF 78.905.635) - German legislation
414SP8 XML In bepaalde talen werd de onjuiste tekst weergegeven bij het decimaalscheidingsteken bij het importeren/exporteren van csv bestanden (HF 78.874.053)
414SP8 Order Wanneer bepaalde karakters werden gebruikt werd de tekst op de orderbevestiging ten onrechte op een volgende regel geplaatst (HF 78.917.688)
414SP8 SDK SDK(Interface - stock): CSSDKStock increments entry number on entry (HF 78.884.070)
414SP8 Andere wetgevingen Changes in form for VAT return 2018 (HF 79.012.934) - German legislation
414SP8 WMS Gewijzigd: het is niet meer noodzakelijk om de WMS Leveringen adviesinstelling 'Pickadvies' aan te vinken om 'Pick&Pack: Verplaatsen' te gebruiken. Bij dit type orderpicken kunnen gepickte orderregels worden verplaatst naar een opslag of verzendlocatie omdat de order op een later tijdstip wordt verzonden en definitief verwerkt. Het volgende is gewijzigd met betrekking tot het Pick& Pack type 'Verplaatsen: - de knop 'Verplaatsen' is nu beschikbaar wanneer Pickadvies is uitgevinkt - automatisch verplaatsen na het terugmelden is nu mogelijk wanneer Pickadvies is uitgevinkt Voor het Pick&Pack type 'Order' dient Pickadvies nog steeds aangevinkt te zijn. De instelling 'Verplaatsingen: Direct verwerken' in de WMS Leveringen instellingen is nu aangevinkt wanneer het Pick&Pack type is ingesteld op 'Order' en wanneer Pickadvies is uitgevinkt. Bij het wijzigen van de WMS Instelling 'Pickadvies' wordt nu een waarschuwingsmelding getoond dat de instelling ook invloed heeft op andere instellingen. (HF 79.024.892)
414SP8 WMS Gewijzigd: De WMS leveringen instelling 'Scenario' en de instellingen sectie 'Pick&Pack' zijn nu alleen zichtbaar wanneer de licentie E-WMS II of E-WMS Replenishment bevat (HF 79.024.892)
414SP8 WMS Gewijzigd: Wanneer de instelling 'Backflush Extra artikelen' was uitgevinkt werd backflush nog steeds uitgevoerd voor de eerste 'over' ontvangt op een productieorder (aantal van 12 ontvangen voor 10 gepland). Omdat onbekend is of deze 'functie' bewust werd gebruikt kon dit niet zomaar worden aangepast naar 'helemaal geen backflush'. Daarom is deze instelling aangepast naar een drop down lijst in product update 416. Voor de bestaande releases kan deze gewijzigde functionaliteit worden benaderd via een verborgen instelling, zoals beschreven in dit document. Wanneer backflush reeds geactiveerd was hoeft u geen actie uit te voeren. Wanneer backflush niet geactiveerd was, kunt u deze nieuwe functionaliteit gebruiken om backflush van de eerder ontvangst die ook een 'over' ontvangst is te voorkomen. (HF 79.024.977)
414SP8 Factuur Bij het aanmaken van een eFactuur in het UBL2.1 formaat voor een Belgische debiteur kon het voorkomen dat een tag in het bestand ontbrak (HF 78.910.453)
414SP8 Cash Flow Wanneer bij het afletteren een nieuwe bankrekening werd aangemaakt, kon het voorkomen dat deze niet met het juiste type werd aangemaakt (HF 78.890.371)
414SP8 Andere wetgevingen When using a VAT code with partially deductible VAT, the VAT basis was zero in the line with non deductible VAT (HF 79.002.726) - Italian legislation
414SP8 Financieel Het kon voorkomen dat een vaste boeking niet werd getoond in het btw-overzicht (HF 78.971.159)
414SP8 Financieel Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2018 wordt ondersteund (HF 79.078.896)
414SP8 Bank Nieuwe PAIN versies voor Duitse betaalmiddelen (HF 79.060.739)
414SP8 Financieel Het kon voorkomen dat bij het afletteren het project in het afschrift werd aangepast terwijl de instelling 'Behouden analytische waarden afschrift' was aangevinkt (HF 79.000.652)
414SP8 Cash Flow Het formaat voor tag 52A in het bankbestand voor de Hongaarse ING bank was niet correct (HF 79.058.331)
414SP8 Activa Het kon voorkomen dat de waarde van de kolommen Boekwaarde (Beginsaldo) en Boekwaarde (Eindsaldo) van de Eindejaarstotalen activum niet overeenkwamen met de waarde bij het onderhoud van het activum (HF 78.909.870)
414SP8 Salaris Melding bij het verwerken van een loonaangifte via de Salariscockpit is opgelost (HF 78.902.314)
414SP8 Salaris APG aangifte voor de Cao Architecten beschikbaar
414SP8 Salaris UPA aangifte voor de cao Kappersbedrijf (AGH) beschikbaar
414SP8 Salaris UPA aangifte voor de cao Slagersbedrijf (AGH) beschikbaar
414SP8 Salaris UPA aangifte voor Groothandel in Bloemen en Planten (PGB) beschikbaar
414SP8 Salaris Cao Primair onderwijs is beschikbaar
414SP8 Algemeen Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om bepaalde Poolse of Vietnamese karakters te gebruiken als omschrijving in een Poolse of Vietnamese database (HF 79.079.493)
414SP8 Andere wetgevingen Changes model 303 (VAT Return) 2017-2018 (HF 79.060.750) - Spanish legislation
414SP8 Activa Bij het berekenen van activa kon een Lock request time-out melding verschijnen (HF 79.068.140)
414SP8 Andere wetgevingen Het kon voorkomen dat het afschriftnummer en bankrekening werden aangepast na het afdrukken van het afschrift (HF 79.020.005)
414SP8 Andere wetgevingen It could happen that VAT amounts corrections were not shown in sales registry (HF 78.875.320) - Polish legislation
414SP8 Andere wetgevingen When sorting on reporting date it could happen that the sub totals in the VAT register weren't displayed correctly (HF 78.878.861) - Polish legislation
414SP8 Order Het kon voorkomen dat Num Lock werd uitgeschakeld bij het invoeren van een order (HF 79.068.511)
414SP8 Andere wetgevingen ERiC version 27.2.10.0 supported (HF 79.051.626) - German legislation
414SP8 Andere wetgevingen When processing a payment for a Rabobank cash instrument in a Belgian company an 'Object variable' error could appear (HF 79.129.415) - Belgian legislation
414SP8 Financieel De afronding voor vak 3B voor de traditionele en elektronische btw-aangifte en icp-aangifte werd niet op dezelfde wijze uitgevoerd (HF 79.127.168)
414SP8 Algemeen Bij het openen van de grootboekkaarten grafiek in Microsoft Excel 2016, kon een foutmelding verschijnen (HF 79.083.890)
414SP8 Andere wetgevingen Invoice base and VAT needs to be paid to separate bank/treasury accounts – Invoice system (HF 79.069.014) - Romanian legislation
414SP8 Salaris Bij het invullen van een percentage hoger dan 40% in veld 'Percentage vergoedingsregeling' van de Salarisgegevens van de medewerker, werd een melding getoond (HF 79.052.885)
414SP8 Salaris Bij het gebruik van de optie 'CAO uurloon' op tabblad 'Extra gegevens' in component type 'Bruto uren vergoeding' werd er met 1872 uren gerekend i.p.v 1878 uren (HF 79.004.461)
414SP8 Salaris Loonheffingsberekening 2018
414SP8 Salaris Loonaangifte 2018
414SP8 Salaris Syntrus aangifte 2018
414SP8 Salaris Extra wijzigingen in uitgeleverde CAO’s (HF 79.184.984) - 10/1/2018 (12.00)
414SP8 Salaris Wijzigingen in de loonaangifte, zoals de toevoeging van nieuwe rubrieken door de invoering van loonkostenvoordelen
414SP8 Salaris Minimumloon per 1-1-2018
414SP8 Salaris Bijzonder tarief 2018
414SP8 Salaris Diverse wijzigingen in overige pensioenaangiften
414SP7 Algemene informatie Service pack 7 van product update 414 is beschikbaar vanaf 4-12-2017
414SP7 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
414SP7 Andere wetgevingen Immediate submission of VAT information displayed a Runtime error (HF 79.008.231) - Spanish legislation 14/12/2017
414SP7 Activa Het kon voorkomen dat de kolomnamen in de activa saldilijst niet correct werden getoond (HF 78.754.357)
414SP7 Order Het kon voorkomen dat het leverscherm twee maal werd geopend wanneer een artikel in backorder werd gezet (HF 78.747.755)
414SP7 Voorraad Wanneer gebruik wordt gemaakt van een tussenmagazijn kon het voorkomen dat de vrije voorraad op het tabblad voorraad in het artikelonderhoud niet correct werd getoond voor een administrator (HF 78.791.100)
414SP7 Andere wetgevingen For imported entries, it could happen that the Rejestry VAT showed a different amount due to rounding (HF 78.774.910) - Polish legislation
414SP7 Andere wetgevingen When generating Modelo 349 it could happen that the period field was not filled correctly or that an error appeared (HF 78.813.083) - Spanish legislation
414SP7 WMS Opgelost: bij het terugmelden van een order met een toegevoegde gepickte regel terwijl de order in gebruik was (gelocked), toonde het foutenverslag "Orderregel bestaat niet meer. Gescande regels zijn verwijderd" (HF 78.790.309)
414SP7 Algemeen Bij het sluiten van het bijlage scherm nadat een ongeldig bestandenpad was opgegeven, kon het voorkomen dat het programma onderdeel niet meer reageerde (HF 77.285.067)
414SP7 Salaris De berekening van de 'Vergoedingsregeling bruto bedragen inclusief vergoeding' ging niet correct bij het handmatig uitbetalen van het vakantiegeld (HF 78.712.247)
414SP7 Salaris In sommige gevallen werd de code fase indeling FZ niet weergegeven in de loonaangifte (HF 78.764.050)
414SP7 Salaris In de APG aangifte werd de parttime factor op '0' gezet, bij het gebruik van ABP componenten, waarbij de 'Soort regeling' op optie 'IPAP volledige dekking' was gezet (HF 78.789.227)
414SP7 Order Bij het mailen van een order met begeleidend schrijven, kon het voorkomen dat er geen factuur werd gegenereerd (HF 78.807.407)
414SP7 Order Pakbonnen werden niet in één verslag getoond wanneer de lay-out die wordt gebruikt bij het afdrukken is gekoppeld aan een begeleidend schrijven (HF 78.788.391)
414SP7 Voorraad Het kon voorkomen dat bij de voorraadherwaardering het resultaat van een eerdere herwaardering werd genegeerd (HF 78.810.428)
414SP7 Inkoop Wanneer bij het wijzigen van de leverancier in een bestelling bij de bevestiging voor 'Nee' werd gekozen, kon het voorkomen dat de leverancier toch werd gewijzigd (HF 78.812.010)
414SP7 SDK When DeliveryDebtor property was set with a value the einddebnr field was not updated (HF 78.810.219)
414SP7 Voorraad In specifieke situaties kon het voorkomen dat alléén de aantallen van het laatste boekstuknummer van de eerste herwaardering werden meegenomen bij de voorraadherwaardering (HF 78.776.481)
414SP7 Bank Wanneer een MT940 afschrift voor de Chinese HSBC bank een lege tag bevatte kon het voorkomen dat er een foutmelding verscheen tijdens de import (HF 78.815.934)
414SP7 Andere wetgevingen It could happen that the EU sales list contained a duplicate line (HF 78.798.732) - UK legislation
414SP7 Productie Het kon voorkomen dat in het scherm bij het uitbesteden niet de juiste gegevens werden getoond (HF 78.810.783)
414SP7 Voorraad Het kon voorkomen dat de informatie op het Overzicht vervallen serie-/ batchnummers niet correct was (HF 78.803.058)
414SP7 Andere wetgevingen When creating a company with Chinese/Taiwan collation and Hong Kong legislation an error appeared (HF 78.766.753) - Hong Kong legislation
414SP7 Andere wetgevingen Modelo 340 didn't show Intra-community purchases (HF 78.813.070) - Spanish legislation
414SP7 Andere wetgevingen When retrieving the Historical journals, no results were shown when the selected period was smaller than a full calendar year (HF 78.789.666) - Belgium legislation
414SP7 Salaris Bij het toepassen van de 30%-regeling, was het niet mogelijk om een percentage hoger dan 30% in te vullen, in het geval van een eindafrekening (HF 78.800.699)
414SP7 Order Het kon voorkomen dat het aantal nog te ontvangen goederen niet correct was na het gebruiken van automatisch verrijken (HF 78.835.095)
414SP7 Andere wetgevingen SII: Possibility to submit transactions dated before July 1, 2017 (HF 78.809.007) - Spanish legislation
414SP7 Service Management Solution Bij het plannen van een serviceactiviteit werd voor het artikel het kortingspercentage van de debiteur in Globe overgenomen, ondanks dat er bij het artikel in Synergy 'Geen korting' was geselecteerd.(HF 78.801.461)
414SP7 Factuur Het kon voorkomen dat bij het verzamelen van facturen het BTW bedrag niet correct werd afgerond (HF 78.754.499).
414SP7 Andere wetgevingen SII: Enhancements regarding purchase and sale of fixed assets and payments in cash for amounts over €6,000 (HF 78.808.936) - Spanish legislation
414SP7 Andere wetgevingen Een onjuiste premiegrondslag voor WGABIT resulteerde in Signaalcode 170 in de APG bouw aangifte (HF 78.827.072)
414SP7 Andere wetgevingen In sommige gevallen werden componenten van type 'bruto premie werkgever / werknemer vast bedrag' behandeld als WGA of WIA componenten (HF 78.838.713)
414SP6 Algemene informatie Service pack 6 van product update 414 is beschikbaar vanaf 6-11-2017
414SP6 Salaris Melding 'SQL state 37000 db error 402' bij het aanmaken van een UPA aangifte is opgelost (HF 78.734.603)
414SP6 Financieel Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om een geïmporteerde eFactuur te verwerken (HF 78.536.384)
414SP6 Voorraad Bij de batch update van artikelen kon een btw-code gekoppeld worden waarvan de code uit kleine letters bestond (HF 78.558.160)
414SP6 Andere wetgevingen Invoice history: Functionality to request an QR code produced an error (HF 78.563.805) - Austrian legislation
414SP6 Inkoop Bij het verwerken van een bestelling werd de validatie ook uitgevoerd voor reeds ontvangen regels wat kan leiden tot een melding met betrekking tot de reeds ontvangen regels (HF 78.559.048)
414SP6 Inkoop Bij orderinkoop voor maakartikelen met verschillende leveranciers kon het voorkomen dat de toewijzing niet correct was (HF 78.558.533)
414SP6 Factuur Wanneer bij het afdrukken van facturen werd verdicht op artikel kon een foutmelding verschijnen (HF 78.538.093)
414SP6 Algemeen Wanneer Exact PDF als PDF generator werd gebruikt kon het voorkomen dat Chinese karakters niet correct werden getoond op de factuur (HF 78.365.259)
414SP6 Financieel Bij het importeren van een eFactuur kon het voorkomen dat het bedrag in de kopregel niet correct was (HF 78.553.795)
414SP6 Salaris Bij het uitvoeren van een TWK werd er ten onrechte een correctie gemaakt op de uitbetaling van de vakantiegeld reservering (HF 78.494.762)
414SP6 Service Management Solution Het kon voorkomen dat een service factuur met een jpg bijlage niet kon worden afgedrukt (HF 78.453.611)
414SP6 Andere wetgevingen Enhancements to GST audit file (GAF) (HF 78.577.964) - Malaysian legislation
414SP6 Factuur Het kon voorkomen dat het decimaal teken niet correct was in een eFactuur niet correct was (HF 78.561.541)
414SP6 Accountancy Bij het openen van menupad Accountancy ? Controle ? Audit file kon een foutmelding verschijnen (HF 78.493.296)
414SP6 Inkomend factuurregister Wanneer er sprake was van een creditfactuur werd de controle op het limietbedrag niet toegepast in de poll functie (HF 78.657.033)
414SP6 Financieel De melding die verschijnt wanneer een te groot traject wordt opgevraagd bij de spilanalyse, was niet duidelijk (HF 78.514.048)
414SP6 Andere wetgevingen When using a SQL Server version below SQL2012 an error could appear when opening the Stock Ageing report (HF 78.625.138) - Polish legislation
414SP6 Order Bij het genereren van een bestelling voor een verkooporder kon het voorkomen dat de kolom Toegewezen in de orderregel, niet was aangevinkt (HF 78.641.699)
414SP6 Financieel Het kon voorkomen dat het herwaarderingsbedrag niet correct was door afrondingsverschillen (HF 78.630.444)
414SP6 Algemeen Bij het uitvoeren van een werkstation update kon onterecht een melding verschijnen over Exact Globe Next met uitgebreide functionaliteit (HF 78.643.322)
414SP6 Bank Bij het importeren van een afschrift voor een Tsjechisch betaalmiddel kon de melding 'Invalid procedure call or argument' verschijnen (HF 78.665.200)
414SP6 Activa Bij het exporteren van de activa saldilijst naar Microsoft Excel kon het voorkomen dat de opmaak niet correct was (HF 78.723.496)
414SP6 Andere wetgevingen On the 'Raporty VAT& Faktury' in 'identyfikator zakresu' setting, there was no created idetificator available (HF 78.700.988) - Polish legislation
414SP6 Order Wanneer gewerkt wordt met orderinkoop in combinatie met drop ship kon het voorkomen dat niet de afleverdebiteur werd voorgesteld (HF 78.704.121)
414SP6 Productie Bij het openen van een sub stuklijst kon het voorkomen dat het programma onderdeel niet meer reageerde (HF 78.736.794)
414SP6 Salaris Bij het doorlopen van de CAO Wizard, was het niet mogelijk om de sector en de cao van elkaar af te laten wijken (HF 78.628.025)
414SP6 Andere wetgevingen It could happen that the Total cost tab in eFactura did not contain the correct value (HF 78.723.323) - Spanish legislation
414SP6 Factuur Wanneer een Nederlandse eFactuur tekstregels bevatte werd deze afgekeurd (HF 78.706.932)
414SP6 Order De instelling 'Regels met aantal 0' bij het afdrukken van orders werd genegeerd (HF 78.732.429)
414SP6 CMDM Het kon voorkomen dat het koppelen van een debiteur aan een prijslijst via prijzenbeheer niet werd gesynchroniseerd (HF 78.626.563)
414SP6 WMS Opgelost: de WMS artikelinstelling 'Order Pick&Pack' was niet beschikbaar wanneer het 'Pick&Pack' type was ingesteld op 'Verplaatsen'. De instelling is nu beschikbaar en heet dan 'Order Pick&Pack (verplaatsen)' (HF 78.652.016)
414SP6 WMS Opgelost: het kon voorkomen dat verkooporders in een ICL verkoopdatabase een incorrecte prijs toonden voor de automatisch aangemaakte backorderregel, na het verwerken van een deellevering in de ICL centrale database en na het exporten van de ICL pakbonnen (HF 78.722.324)
414SP6 WMS Opgelost: wanneer 'verzameladvies' is geactiveerd werden orderregel instructie teksten niet verzonden naar de scanners. Instructieregels worden nu, zoals bedoeld, onderdeel van de verzameling: er worden aparte pickregels gegenereerd voor verschillende instructieteksten per artikel (HF 78.657.727)
414SP6 WMS Opgelost: bij specifieke voorraad condities kon het voorkomen dat het E-WMS advies oude batchvoorraad op bulklocaties negeerde (HF 78.664.122)
414SP6 WMS Opgelost: in bepaalde omstandigheden kon het voorkomen dat de invoer van het ontvangen SKU nummer werd overgeslagen, of dat het pop-up scherm voor het selecteren van een SKU type niet werd getoond voor een tweede of volgend SKU artikel in een ontvangsttransactie. Houd er rekening mee dat bij het meerdere malen ontvangen van hetzelfde artikel in de zelfde ontvangsttransactie, E-WMS er vanuit gaan dat de zelfde SKU/artikel configuratie wordt gebruikt die eerder is toegepast. Dit betekent dat E-WMS op dit moment het ontvangen van verschillende SKU types voor hetzelfde artikel in dezelfde ontvangsttransactie niet ondersteunt; hiervoor zou een nieuwe instelling nodig zijn (HF 78.646.764)
414SP6 WMS Opgelost: In bepaalde omstandigheden (geen bestellingen in Exact Globe, of een bestelling van dezelfde leverancier met status 'pickfout'), kon het terugmelden van vrije ontvangsten resulteren in de melding "Order bestaat niet meer Gescande regels zijn verwijderd" (HF 78.647.651)
414SP6 Salaris Het handmatig uitbetalen van vakantiegeld in 2018 ging niet correct als er in het reserveringscomponent bij 'Bij uitdiensttreding' de waarde 'Uitbetalen 1e periode uit dienst' of 'Uitbetalen laatste periode in dienst' was geselecteerd (HF 78.657.118)
414SP6 Order Het kon voorkomen dat Num Lock werd gedeactiveerd bij het invoeren van een order (HF 78.738.828)
414SP6 Andere wetgevingen An error could appear in the Correction of VAT menu (HF 78.734.106) - Polish legislation
414SP6 Andere wetgevingen It could happen that the amount in foreign currency in the tag kwotamawaluta for JPK_KR was not correct (HF 78.624.259) - Polish legislation
414SP6 Andere wetgevingen It could happen that the VAT numbers in the exported EU sales list did not contain the country code (HF 78.630.906) - French legislation
414SP6 Andere wetgevingen For entries with non deductible VAT it could happen that the Spesometro information was not correct (HF 78.730.524) - Italian legislation
414SP6 Andere wetgevingen Some optional tags were removed from the spesometro file to comply with the requirements (HF 78.729.342) - Italian legislation
414SP6 Andere wetgevingen Several improvements in Spesometro regarding the value for creditnotes, transactions types and the selection date (HF 78.730.518) - Italian legislation
414SP5 Algemene informatie Service pack 5 van product update 414 is beschikbaar vanaf 5-10-20177
414SP5 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
414SP5 Andere wetgevingen An error could appear when updating the database (HF 78.541.935) - Chinese, Spanish and Italian legislation
414SP5 Andere wetgevingen It could happen that voided transactions were included in the Spesometro file (HF 78.542.302) - Italian legislation
414SP4 Algemene informatie Service pack 4 van product update 414 is beschikbaar vanaf 2-10-2017
414SP4 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
414SP4 Andere wetgevingen Various improvements regarding Spesometro (HF 78.520.399) - Italian legislation
414SP4 Salaris Mogelijkheid om het rooster te vullen op basis van een gemiddeld aantal uren per week (HF 78.457.481)
414SP4 Professional Services Automation Het aan de factuur gekoppelde verzoek ID werd niet correct getoond wanneer dit uit meer dan 8 getallen bestond (HF 77.987.851)
414SP4 MRP Bij het uitvoeren van de MRP-berekening kon het voorkomen dat dubbele MRP regels werden aangemaakt voor een bestelling (HF 78.034.015)
414SP4 Voorraad Het kon voorkomen dat het type en regeltype van de herwaarderingsregels niet correct werd gevuld (HF 78.279.531)
414SP4 Algemeen Bij het maken van een filter selectie kon het voorkomen dat bij verschillende overzichten en schermen onterecht de melding "Geen gegevens die aan de criteria voldoen" verscheen (HF 78.309.213)
414SP4 Exact Integrator Het kon voorkomen dat een serienummer niet succesvol werd gesynchroniseerd van Exact Globe Next naar Exact Synergy Enterprise (HF 78.316.791)
414SP4 Compact Bij bepaalde scherm resoluties was het veld 'Verzendmethode' bij het onderhoud van de debiteuren niet zichtbaar (HF 78.299.632)
414SP4 Salaris Verbetering in component 'WIA Werknemersverzekering' voor alle cao's in sector 12 (HF 45.848.612)
414SP4 Salaris De verloonde uren voor pensioen werden onjuist berekend bij het gebruik van vaste waarden voor de sv dagen en uren in de Salarisgegevens (HF 78.274.912)
414SP4 Algemeen De tooltip in de intrastat instellingen werd niet correct weergegeven (HF 78.309.187)
414SP4 Salaris Bij uitdiensttreding waren de verloonde uren in de loonaangifte niet correct, als er gebruik werd gemaakt van vaste waarden voor de SV-dagen in Salarisgegevens (HF 78.358.038)
414SP4 Cash Flow Bij het aanmaken van een iFile bankbestand kon het voorkomen dat Chinese karakters niet in het bestand werden opgenomen (HF 78.365.223)
414SP4 Order Bij het afdrukken van de picklist voor stuklijst artikelen kon het voorkomen dat de onderdelen niet correct werden getoond (HF 78.351.586)
414SP4 WMS Opgelost: Bij het afronden van een WMS scannertransactie kon een time-out voorkomen, wanneer op dat moment het 'Afhandelen dubbele gegevens tellingen' scherm (optie bij het terugmelden van WMS tellingen) open stond in de back office. Het resultaat van deze fout is dat de scanner transactie niet op 'gereed' werd gezet en niet werd teruggemeld - deze werd gezien als 'niet gescand'. Door het SQL veld CSPickitRFTransaction.IsReady op 1 te zetten voor de betreffende trasactie kon deze op een later moment nog wel teruggelezen worden. Opgelost door een andere methode toe te passen voor het bijwerken van de scanner transacties bij het afronden van een transactie op de scanner. In het algemeen kan deze oplossing locking/time-out issues voorkomen die gerelateerd zijn aan de scannertransactie tabellen (HF 78.494.786)
414SP4 WMS Opgelost: WMS voorraadposities werden dubbel of meer bijgewerkt in de volgende situaties:
- Tellen van een SKU artikel
- Zelfde artikelcode op meer dan één locatie
- En samen verwerkt in het WMS control center Voorraadtellingen
Dit issue komt voor sinds de eerste release van 413. Het resultaat is dat de WMS voorraad (CSPickITSKUMut) dubbele voorraad bevatte terwijl de Globe voorraad (gbkmut) wel correct was, wat resulteerde in een inconsistentie in de WMS diagnose. Voorbeeld: 3 SKU's van 1 artikel geteld, ieder 100 op 3 verschillende locaties - na het verwerken toonde de WMS voorraad 3 x aantal 300 in plaats van 3 x 100 (HF 78.488.387)
414SP4 Andere wetgevingen New VAT return layout introduced for year 2016 (HF 78.458.958) - French legislation
414SP4 Order Verbetering bij het leveren van explosie artikelen (HF 78.315.073)
414SP4 Rekenregels De performance bij het exploderen van een artikel in een productieorder in een omgeving met rekenregels was niet optimaal (HF 78.264.659)
414SP4 Financieel Door afrondingsissues kon het voorkomen dat het saldo voor de optie 'Factuurlijst' op de debiteuren/crediteurenkaart niet correct was (HF 78.026.813)
414SP4 Financieel Het was niet mogelijk om tekst in te vullen in vrij tekstveld 4 en 5 bij het invoeren van een boeking (HF 78.364.855)
414SP4 Andere wetgevingen It was not possible to add a leading space in the Immediate Origin Number (HF 78.373.289) - US and Canadian legislation
414SP4 Rekening courant In het tijdelijk XML bestand dat wordt aangemaakt tijdens het consolidatie proces ontbrak een eind tag (HF 78.490.918)
414SP4 Andere wetgevingen The rounding for the VAT basis was not correct when using non-deductible VAT (HF 78.455.125) - Polish legislation
414SP4 Andere wetgevingen It could happen that when a entry was created via SDK a VAT line was created for an Autofattura VAT code (HF 77.808.397) - Italian legislation
414SP3 Algemene informatie Service pack 3 van product update 414 is beschikbaar vanaf 4-9-2017
414SP3 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
414SP3 Andere wetgevingen PLRVI Incorrect VAT amounts for credit notes (HF 78.299.499) - Polish legislation 27/9/2017
414SP3 Andere wetgevingen Fixed: Incorrect value for syscreated date in SII submission (HF 78.304.271) - Spanish legislation 8/9/2017
414SP3 Andere wetgevingen SII: Improvements regarding additional filtering criteria, updating extra information for large number of transactions, the status of submitted purchase invoices, credit notes, lines for shipping methods and the company name in the certificate window (HF 77.947.602) - Spanish legislation
414SP3 Inkoop Na het sluiten van het bijlage scherm van een ontvangst kon het voorkomen dat een foutmelding verscheen (HF 77.987.644)
414SP3 Cash Flow De performance bij het verwijderen van betalingen/ontvangsten was niet optimaal (HF 77.953.392)
414SP3 WMS Opgelost: bij het wijzigen van de batch van een SKU via een WMS telling kon de melding 'object reference not set ..' verschijnen (HF 78.002.687)
414SP3 WMS Opgelost: wanneer regels voor een niet-ICL bestelling in een ICL inkoopdatabase werden gesplitst (bijvoorbeeld door een deelontvangst) werd de nieuwe (backorder) regel 'gelocked' alsof deze was geëxporteerd door ICL (HF 77.989.318)
414SP3 Algemeen Microsoft Excel add-in ondersteunt Federated Identity (HF 77.980.616)
414SP3 Factuur Het kon voorkomen dat het btw-bedrag in de e-Factuur niet correct was bij het verdichten (HF 77.977.625)
414SP3 Order In een licentie met E-Rekenregels kon het voorkomen dat het genereren van een bestelling voor een order niet functioneerde wanneer gebruik werd gemaakt van debiteurennotities (HF 77.978.188)
414SP3 Voorraad Bij het op 0 zetten van de voorraad van een batchartikel kon het voorkomen dat de voorraad van de batches niet op 0 werd gezet (HF 78.030.753)
414SP3 Financieel Wanneer er een debiteur en crediteur met hetzelfde nummer zijn kon het voorkomen dat bij het aanmaken van een toewijzingsregel de verkeerde relatie werd geselecteerd (HF 78.009.227)
414SP3 Order Bij het toevoegen van een document aan een order, werden alleen de orders van de factuurdebiteur getoond (HF 77.989.813)
414SP3 Project Bij het herberekenen van een project kon het voorkomen dat een extra orderregel werd aangemaakt (HF 78.009.250)
414SP3 Order Op de picklijst werden niet de juiste verkoopeenheden getoond (HF 78.029.574)
414SP3 Andere wetgevingen Possibility to generate a empty JPK_VAT audit file (HF 77.974.713) - Polish legislation
414SP3 Andere wetgevingen FEC based on delivery date (HF 78.064.801) - French legislation
414SP3 WMS Opgelost: bij het scannen van een scancodering met een verkoopeenheidfactor met decimalen kon het voorkomen dat het getoonde aantal te picken per scaneenheid niet correct was (HF 78.016.916)
414SP3 Andere wetgevingen The error 'The column 'Bonuspension' could not be found' when calculating an Austrian payroll entry, has been solved (HF 78.038.592) - Austrian legislation
414SP3 Andere wetgevingen Possibility of defining the correct date for the different date elements in SII (HF 78.037.050) - Spanish legislation
414SP3 Andere wetgevingen Several improvements regarding SII (HF 78.032.643) - Spanish legislation
414SP3 Andere wetgevingen Spesometro 2017 in XML is now supported (HF 77.972.971) - Italian legislation
414SP2 Algemene informatie Service pack 2 van product update 414 is beschikbaar vanaf 7-8-2017
414SP2 XML AsImport ondersteunt Federated Identity (HF 77.953.870)
414SP2 Andere wetgevingen XML file for Intrastat enhanced (HF 77.958.728) - Polish legislation
414SP2 Andere wetgevingen Improvements regarding returns to receipts and grouping for the XML file for Intrastat (HF 77.999.142) - Polish legislation 17/8/2017
414SP2 Andere wetgevingen Improved date logic for SII - Immediate submission of VAT information (HF 77.681.020) - Spanish legislation
414SP2 Andere wetgevingen Payment on a bank journal using an expenses G/L account not shown on SII (HF 77.792.133) - Spanish legislation
414SP2 Salaris Nieuwe optie 'ORT betaling' beschikbaar in component 'Bruto uren vergoeding'
414SP2 Salaris Nieuw premiepercentage per 1-8-2017 voor component 'Sociaal Fonds (RAS)' van cao 1801
414SP2 Salaris Nieuwe optie 'CAO uurloon' beschikbaar in component 'Bruto uren vergoeding'
414SP2 Salaris Cao Tuinzaadbedrijven wordt ondersteund
414SP2 Salaris Verbetering in de uitbetaling van de vakantiegeld reservering en eindejaarsuitkering na uitdiensttreding
414SP2 Order Wanneer bij het invoeren van een verkooporder, de kolom 'Raamcontract' werd leeggemaakt kon het voorkomen dat de prijs niet correct was (HF 77.649.887)
414SP2 Order In bepaalde situaties kon het voorkomen dat er een foutmelding verscheen bij het sluiten van het orderinvoer scherm (HF 77.705.503)
414SP2 Voorraad Bij het klikken op de exploderen knop in een stuklijst kon een foutmelding verschijnen (HF 77.808.362)
414SP2 Andere wetgevingen After grouping invoices for multiple deliveries with different dates, it could happen that the amount of VAT basis did not correspond with the amount of VAT in the VAT control statement section A5 (HF 77.685.586) - Czech legislation
414SP2 Order Het was niet mogelijk om een nieuwe verkooporders aan te maken via de knop nieuwe order in het debiteurenonderhoud (HF 77.811.125)
414SP2 Order Het was niet mogelijk om vanuit een verkooporder een bestelling aan te maken (HF 78.013.713) 17/8/2017
414SP2 Cash Flow Bij het invoeren van een voorschot kon het voorkomen dat het crediteurnummer niet correct werd opgeslagen (HF 77.644.696)
414SP2 Inkoop Bij het handmatig opgeven van het batchnummer bij het invoeren van een ontvangst kon het voorkomen dat de extra ontvangstregel niet werd aangemaakt (HF 77.671.818)
414SP2 Cash Flow Bij het aanmaken van een bankbestand vanuit een Chinese database werden de Chinese karakters niet correct getoond (HF 77.806.822)
414SP2 Cash Flow Wanneer de eerste en terugkerende incassodatum in het betaalmiddel zijn ingesteld op 0 kon het voorkomen dat de waarde van de ReqdColltnDt tag in het SEPA incasso bestand niet correct was (HF 77.699.113)
414SP2 Salaris In sommige gevallen werden componenten van cao 0302 onjuist berekend bij indiensttreding halverwege de periode (HF 75.468.705)
414SP2 Salaris Component 'Pensioenbijdrage werkgever' werd niet op de strook getoond bij gebruik van de optie 'Componenten individueel afdrukken' (HF 75.194.405)
414SP2 Cash Flow Bij het verwerken van verzamelde betalingen in een Chinese omgeving verscheen een foutmelding (HF 77.806.820)
414SP2 Financieel Het saldo in een andere valuta werd niet getoond op de grootboekkaart (HF 77.199.419)
414SP2 Factuur Bij het verwijderen van een factuur in Exact Compact kon een foutmelding verschijnen (HF 77.949.865)
414SP2 Financieel Bij het opvragen van de periode balans kon het voorkomen dat de gegevens in de kolommen Totaal Budget en Totaal Afwijking % niet correct werden getoond (HF 77.808.136)
414SP2 Order Wanneer er meerdere contactpersonen met dezelfde achternaam zijn kon het voorkomen dat de verkeerde contactpersoon werd afgedrukt op de factuur (HF 77.594.172)
414SP2 Salaris Ten behoeve van de IKB Welzijn berekening, zijn de nieuwe minimum bedragen van de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering toegevoegd (HF 77.851.516)
414SP2 Order Chinese karakters werden niet correct weergegeven op de leveringlijst (HF 77.806.824)
414SP2 Salaris Verbetering in het productkenmerk van component 17172408 'Sociaal fonds Wonen' (HF 77.951.045)
414SP2 Salaris Verbetering in het productkenmerk van component 17171210 'Sociaal fonds Mode en Sport' (HF 77.943.513)
414SP2 Salaris In sommige gevallen was de waarde van 'AantVerlUPens' in de UPA aangifte niet correct (HF 77.809.392)
414SP2 Salaris Bij de optie 'Reservering op nul stellen' van de Medewerkers & Salaris controle, kon het component 'Vakantiegeldreservering: vast bedrag' en 'Budgetreservering' niet geselecteerd worden (HF 77.620.985)
414SP2 Order Na het sluiten van het voorraadcontrole scherm in een verkooporder kon een type mismatch melding verschijnen (HF 77.961.189)
414SP2 Inkoop In het order/bestellogboek werd alleen de datum en niet de tijd geregistreerd (HF 77.955.720)
414SP2 Productie Bij het opvragen van het Overzicht structuur met een geblokkeerd artikel kon een database lock optreden (HF 77.950.109)
414SP2 Financieel De naam van het certificaat werd niet correct weergegeven op het tabblad ´certificaat´ bij het verzenden via Digipoort (HF 77.628.989)
414SP2 WMS Opgelost: Het aanvullen tot het minimum niveau afgerond tot een volle SKU terwijl de SKU opbreken niet toestaat, resulteerde in een 'Onvoldoende voorraad/SKU voorraad niet toegestaan' adviesfout (HF 77.954.776)
414SP2 WMS Opgelost: een Pick&Pack verplaatsing voor een niet-voorraad kostenartikel faalde met een 'onvoldoende voorraad' fout. Kostenartikelen (voorraadrekening is geen balansrekening) worden genegeerd voor verplaatsingen naar de verzendlocatie en worden gezien als 'verplaatst' wanneer de verplaatsing voor de echte artikelen is verwerkt. Verder worden kostenartikelen in 'Order Pick&Pack' niet meer verplaatst naar de inpaklocatie, maar blijven in de status 'Gevalideerd'. (HF 77.953.896)
414SP2 WMS Opgelost: WMS scancodes werden niet herkend in het menu 'Edit' van Mobile Sales (verdergaan met een bestaande order (HF 77.959.842)
414SP2 Order Bij het aanmaken van een nieuwe afleverdebiteur vanuit een verkooporder werd de leveringswijze niet automatisch gevuld (HF 77.809.548)
414SP2 Order Wanneer tijdens het leveren de focus werd verplaatst naar een ander scherm kon het voorkomen dat niet alle regels werden geleverd (HF 77.953.741)
414SP2 Financieel Het kon voorkomen dat de saldilijst een openstaand saldo toonde door afrondingsverschillen (HF 77.680.263)
414SP2 Productie Bij het vrijgeven van een productieorder kon een active x foutmelding verschijnen (HF 77.977.658)
414SP2 Factuur In bepaalde omgevingen kon het voorkomen dat het systeem niet meer reageerde bij het afdrukken van een factuur vanuit het leverscherm (HF 77.847.364)
414SP2 Bank Verbetering bij het verwerken van salarisbetalingen voor de Rabobank in Nederland (HF 77.982.467)
414SP2 Bank Bij het importeren van een CAMT.053 afschrift voor de Rabobank verscheen een foutmelding (HF 78.026.031) 18/8/2017
414SP1 Algemene informatie Service pack 1 van product update 414 is beschikbaar vanaf 19-7-2017
414SP1 Salaris Bij het verwerken van de UPA aangifte kon de melding 'Validatieschema niet gevonden’ verschijnen (HF 77.808.864) 20/7/2017
414SP1 Bank Bij het importeren van een CAMT.053 afschrift voor de KBC bank verscheen een foutmelding (HF 77.592.638)
414SP1 Bank Bij het importeren van een CAMT.053 afschrift voor de Nordea Bank Finland verscheen een foutmelding (HF 77.570.842)
414SP1 Salaris In sommige gevallen werd het uurloon niet gevuld in de TKP aangifte (HF 77.630.388)
414SP1 Salaris In sommige gevallen werd de waarde van het veld 'Reden einde dienstverband' in de Salarisgegevens niet bewaard (HF 77.621.261)
414SP1 Salaris Verbetering in de financiële loonstaat, bij het gebruik van component 03030193 en 03030232 (HF 77.374.454)
414SP1 Salaris Verbetering in de berekening van componenten 12120612 en 12120613 (HF 76.926.768)
414SP1 Salaris Er zijn verbeteringen doorgevoerd voor een aantal componenten in de cao 5003 Groente- en fruitverwerkende industrie (HF 76.687.454)
414SP1 WMS Gewijzigd: er is nieuwe functionaliteit toegevoegd om het mogelijk te maken om te filteren op zone wanneer gebruik wordt gemaakt van Auto queue om orders in bewerking te nemen, en te selecteren op locatietype (pick/bulk/geen) bij het handmatig filteren. In dit document kunt u hier meer over lezen. Om deze functionaliteit te activeren dient u handmatig 'Initialiseren add-ons' te starten (HF 77.673.030/77.710.240/77.706.014)
414SP1 WMS Opgelost in WMS/ICL dispatcher. Wanneer het Globe 'split' event werd getriggerd (wat ook het geval is wanneer een bestelling wordt gegenereerd via orderinkoop), kregen alle regels van een ICL order een onjuiste status waardoor de eerder geëxporteerde regels weer open stonden en bewerkt konden worden en via ICL geëxporteerd konden worden. (HF 77.705.975)
414SP1 Andere wetgevingen Further enhancements to invoice history feature (HF 77.593.302) - Austrian legislation
414SP1 Financieel Bij het maken van een memoriaalboeking in vreemde valuta kon het voorkomen dat de afronding niet correct was (HF 77.563.483)
414SP1 Algemeen Het was niet mogelijk om een administratie te openen via het toetsenbord (e4shell) (HF 77.629.300)
414SP1 Accountancy & Client Management Bij het exporteren van de analyse naar MS Excel kon het voorkomen dat het cijfergroeperingssymbool niet correct werd toegepast (HF 77.705.314)
414SP1 Order Wanneer bij het verwerken van een levering voor een order een incompleet mailadres werd opgegeven kon het voorkomen dat de order toch geleverd werd (HF 77.525.965)
Info   Een update uitvoeren van Exact Globe Next
Info   Systeemeisen Exact Globe Next
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Duits
 
 
 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes main
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 27.821.264
 Assortment:  Date: 14-09-2018
 Release: 414  Attachment:
 Disclaimer