One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

EDIS/XML Documentatie: Bulkdefinities EDIS

Algemeen

Via een Bulkimport definitie kunnen meerdere EDIS-applicaties van meerdere EDIS koppelingen in één keer in EDIS worden ingelezen.
Een Bulk import definitie bestaat uit een deel met “Algemene” (default) opties voor de import gevolgd door regels met import opdrachten per EDIS Applicatie/tabel. De “Algemene” opties gelden voor alle import opdrachten (regels) binnen de bulk import definitie, tenzij op de regel van een import opdracht een afwijkende waarde voor een optie is gevuld.

Bij een bulkimport definitie mogen Wildcards (een sterretje of vraagteken(s)) in de bestandnaam worden opgenomen; alle bestanden met namen die voldoen aan de naam met de wildcard worden dan ingelezen.
Toepassingen: bestanden met datum en tijd of het administratie nummer in de naam.

De bestanden worden in de volgorde, van de regels in de Bulk import definitie, van boven naar beneden ingelezen.

Onderhouden Bulk import definitie

 

Een bulk import definitie kan onderhouden worden in [EDIS; Stamgegevens, Onderhoud, Importdefinities].

 

Uitvoeren bulkimport

 

De bulkimport kunt u handmatig starten in [EDIS; Processen, Import, Bulk].

 


Exact Financials Enterprise > Connectivity > EDIS > Bulk import


 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 26.417.416
 Assortment:  Date: 28-09-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer

Attachments
BeschrijvingEDISBulkdefinitie.doc 235.0 KB Download