One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Shop Floor Control – Bijproducten registreren in touch screen user interface

Untitled 1

Menupad

Exact Synergy Enterprise inlogpagina ➔ Shop floor control inlogpagina

Introductie

Op deze pagina kunt u de aantallen van de geplande bijproducten registeren in Shop Floor Control (SFC). Met deze functie kunt u de aantallen en serie-/batchnummers van de bijproducten eenvoudig registeren.

Rollen en rechten

Om deze pagina te bekijken is de Shop floor control rol benodigd.

Daarnaast zijn een aantal zaken vereist voor toegang tot het Shop floor control systeem. Hierover kunt u meer lezen in het document Werken met Shop floor control.

Opmerkingen:

 • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
 • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Hoe registreer ik bijproducten?

 1. Selecteer de optie SFC Interface.
 2. Selecteer een bewerking bij Bewerking.
 3. Klik op Login. Na het inloggen worden de productieorders met de stappen die worden uitgevoerd in de geselecteerde bewerking getoond.
 4. Klik op een regel om de details van de betreffende bewerking te bekijken.
 5. Klik op Volgende. De Tijdregistratie pagina wordt getoond.
 6. Klik op Volgende. De Materiaaluitgifte pagina wordt getoond.
 7. Klik op Volgende + Bewaren. De Aantal gereed pagina of Ontvangst productie pagina wordt getoond, afhankelijk van of de bewerking de laatste bewerking van de productieorder is.
 8. Klik op Bijproducten. De Bijproduct pagina wordt getoond.
 9. Selecteer bij Bijproduct het geplande bijproduct van de bewerking.
 10. Selecteer bij Locatie de locatie van het magazijn.
 11. Wanneer het bijproduct een standaard artikel is, geeft u bij Aantal ontvangen het ontvangen aantal van het bijproduct op. Vervolgens gaat u verder naar stap 13. Als het bijproduct een serie-/batch artikel betreft is het veld Aantal ontvangen niet actief. U gaat dan verder met stap 12.
 12. Wanneer het bijproduct een serie-artikel is, geeft u bij Serienummers de betreffende serienummers op en klikt op Toevoegen. Wanneer het bijproduct een batchartikel is, geeft u bij Batchnummers en Seriegr. het betreffende batchnummer en het aantal op, en klikt op Toevoegen.
 13. Klik op Bewaren + Terug om het bijproduct te ontvangen of op Bewaren + Nieuw  om het bijproduct te ontvangen en een nieuw te ontvangen bijproduct te registreren.

Houd rekening met:

 • Wanneer er geen te realiseren arbeids- of machine-uren zijn, wordt de Materiaaluitgifte pagina getoond na het klikken op Start bij stap 5.
 • Wanneer er geen te realiseren arbeids- of machine-uren zijn, er geen uit te geven materiaal is, en de bewerking is de laatste bewerking in de productieorder, wordt de Ontvangst productie pagina getoond na het klikken op Start bij stap 5. Wanneer de bewerking niet de laatste bewerking van de productieorder is, dan wordt de Aantal gereed pagina getoond.
 • De knop Bijproducten is alleen aanwezig wanneer de optie Bijproducten op de Aanpassen: Overzicht bewerkingen pagina is aangevinkt. Voor meer informatie, zie Aanpassen overzicht bewerkingen in touch screen user interface.

Tips en trucs

Deze pagina kan worden benaderd wanneer:

 • er een bijproduct is gekoppeld aan de geselecteerde bewerking.
 • er in de productieorder in Exact Globe Next, de optie Backflush niet is aangevinkt voor het bijproduct.
 • de productieorder minstens de status Afgedrukt heeft.

Bij het registreren van bijproducten op deze pagina:

 • kunt u alléén bijproducten registreren die zijn gekoppeld aan de geselecteerde bewerking.
 • kunt u meer registreren van het geplande aantal.
 • kunnen alleen geplande bijproducten worden geregistreerd en geen nieuwe bijproducten.
 • het bijproduct wordt geregistreerd door de medewerker die op dat moment is ingelogd in SFC.

Validaties

Er worden twee niveaus van validatie uitgevoerd op deze pagina. Het eerste validatie niveau wordt uitgevoerd op de touch screen, zoals beschreven in onderstaande tabel:

Scenario

Uitleg

Er is geen aantal opgeven wanneer op Bewaren + Terug wordt geklikt.

Er wordt geen bijproduct registratie uitgevoerd.

Er is geen waarde opgegeven bij het veld Serienummers of Batchummers.

Er wordt een foutmelding getoond en naast het veld wordt getoond.

De locatie van het magazijn is niet opgegeven.

Er wordt een foutmelding getoond en naast het veld wordt getoond.

Het tweede validatie niveau wordt uitgevoerd bij het bewaren van de gegevens in Exact Globe Next. De gegevens worden opgeslagen in een tijdelijke tabel en worden alléén  naar Exact Globe Next gekopieerd via Exact Integration. Wanneer er ongeldige gegevens worden gevonden, worden de fouten gelogd en worden er geen records bijgewerkt in Exact Globe Next. Zie de onderstaande tabel voor meer uitleg:

Scenario

Uitleg

Aanwezigheid van serie- of batchnummers

Validatie wordt uitgevoerd op basis van de optie die is geselecteerd bij Selectie: Serie-/batchnummers in menupad Systeem à Algemeen à Instellingen à Orderinstellingen in Exact Globe Next.

 • Wanneer u Geldig heeft geselecteerd, worden fouten voor niet bestaande serie-/batchnummers gelogd en er wordt niets bijgewerkt in de Exact Globe Next database.

 • Wanneer u Handmatig of Alle heeft geselecteerd worden de niet bestaande serie-/batchnummers aangemaakt in uw Exact Globe Next database.

E-Verbruik(SE4050)

Wanneer deze module niet aanwezig is in uw Exact Globe Next licentie, wordt een fout gelogd bij het bewaren van de gegevens naar Exact Globe Next, en er wordt niets bijgewerkt in de Exact Globe Next database.

Status van het bijproduct artikel

Wanneer de status van het bijproduct artikel is gewijzigd naar Inactief, Toekomstig, Vervallen of Geblokkeerd, wordt een fout gelogd bij het bewaren van de gegevens naar Exact Globe Next, en er wordt niets bijgewerkt in de Exact Globe Next database.
Status van de productieorder Wanneer de productieorder de status Open, Gefiatteerd, Vrijgegeven of Afgehandeld is op het moment van het registreren van het bijproduct, wordt een fout gelogd bij het bewaren van de gegevens naar Exact Globe Next, en er wordt niets bijgewerkt in de Exact Globe Next database.

Uitzonderlijk scenario

De volgende tabel toont een uitzonderlijke scenario dat kunnen voorkomen en hoe het systeem hier mee omgaat:

Scenario

Uitleg

Menu recht

Er wordt geen validatie uitgevoerd wanneer u geen menurechten heeft op het menupad [Productie, Invoer, Ontvangsten productie]. Zonder dit menurecht kunt u nog steeds bijproducten registreren op de Bijproduct pagina als u administrator bent. Dit komt omdat alleen het administrator recht noodzakelijk is voor het bijwerken van de gegevens in de Exact Globe Next database via Exact Integration.

Knoppen

Bewaren + Terug

Klik hier om het bijproduct te registreren en terug te keren naar de vorige pagina.

Bewaren + Nieuw

Klik hier om het bijproduct te registeren en verder te gaan met de registratie van een ander bijproduct.

Annuleren

Klik hier om de registratie van het bijproduct te annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

Velden

Gerelateerde documenten.

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 25.652.402
 Assortment:  Date: 04-02-2020
 Release: 252  Attachment:
 Disclaimer