One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Incassobatch beheren

Menupad

[Cash flow, Incasso's, Incassobatch beheren]

Introductie

Dit overzicht toont alle SEPA incasso gerelateerde factuurtermijnen en biedt u de mogelijkheid om de incassobatches te beheren voordat u deze verwerkt.

In dit scherm worden alleen de termijnen getoond waarbij:

 • De valuta EUR is
 • De betalingswijze 'Incasso' is
 • Bij het betaalmiddel de optie 'SEPA incasso opdrachten' is aangevinkt.

Hoe raadpleeg ik het Incassobatch beheren overzicht?

 1. Geef de gewenste criteria op in het Incassobatch beheren scherm.
 2. Klik op Tonen.

Hoe kan ik vijf of tien dagen toevoegen aan de betalingsdatum?

 1. Geef de gewenste criteria op in het Incassobatch beheren scherm.
 2. Klik op Tonen.
 3. Klik op Geavanceerd.
 4. Selecteer de termijnen waarvoor u de betalingsdatum wilt aanpassen.
 5. Klik op +5 Dagen of op +10 Dagen.
 6. Er verschijnt een melding dat de betalingsdatum is aangepast.

Hou rekening met: De knoppen +5 Dagen en +10 Dagen zijn alleen beschikbaar nadat u op Geavanceerd heeft geklikt en wanneer u een termijn heeft geselecteerd.

Hoe kan ik de gegevens van de incassomachtiging bekijken?

 1. Geef de gewenste criteria op in het Incassobatch beheren scherm.
 2. Klik op Tonen.
 3. Selecteer de termijn waarvoor u de incassomachtiging wilt bekijken.
 4. Klik op Kenmerk machtiging. Voor meer informatie, zie Incassomachtigingen aanmaken en onderhouden.

Hou rekening met: De knop Kenmerk machtiging is alleen beschikbaar wanneer u één termijn heeft geselecteerd waaraan een machtiging is gekoppeld.

Hoe kan ik de details van de termijn bekijken?

 1. Geef de gewenste criteria op in het Incassobatch beheren scherm.
 2. Klik op Tonen.
 3. Selecteer de termijn waarvoor u de details wilt bekijken.
 4. Klik op Details. Voor meer informatie, zie Termijnen detailscherm.

Hoe kan ik de termijnen valideren?

 1. Geef de gewenste criteria op in het Incassobatch beheren scherm.
 2. Klik op Tonen.
 3. Selecteer de termijnen die u wilt valideren.
 4. Klik op Valideren. Bij het valideren wordt gecontroleerd of de incasso voor de termijnen succesvol kan worden verwerkt. Voor meer informatie over welke controles worden uitgevoerd zie de beschrijving bij de knop Valideren onder in dit document.

Hoe verwerk ik de incasso en genereer ik het incasso bestand?

 1. Geef de gewenste criteria op in het Incassobatch beheren scherm.
 2. Klik op Tonen.
 3. Selecteer de termijnen die u wilt incasseren.
 4. Klik op Verwerken.
 5. Selecteer bij het veld Runnummer het runnummer waarvoor u de incasso wilt verwerken.
 6. Wanneer u tevens de vooraankondiging wilt afdrukken/mailen selecteert u de optie Afdrukken: SDD Vooraankondiging incasso.
 7. Klik op OK.

Tip: Bekijk de SEPA incasso instructie video.

Hou rekening met: De knop Verwerken is alleen actief wanneer u één of meer termijnen heeft geselecteerd en er een runnummer en betalingsdatum is toegewezen aan die termijnen.

Hoe kan ik een pre-notificatie/vooraankondiging genereren?

 1. Geef de gewenste criteria op in het Incassobatch beheren scherm.
 2. Klik op Tonen.
 3. Selecteer de termijnen waarvoor u de vooraankondiging wilt afdrukken.
 4. Klik op Afdrukken.

Hou rekening met: De knop Afdrukken is alleen beschikbaar wanneer u een termijn heeft geselecteerd. De lay-out die wordt gebruikt kunt u onderhouden via de sectie Cash flow in menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Documentinstellingen].

Hoe kan ik runnummers toekennen?

 1. Geef de gewenste criteria op in het Incassobatch beheren scherm.
 2. Klik op Tonen.
 3. Selecteer de termijnen waar aan u een runnummer wilt toekennen.
 4. Klik op Toekennen.
 5. Selecteer Nieuw om een nieuwe runnummer toe te wijzen. Wanneer u een bestaand runnummer wilt toewijzen selecteert u Bestaand en vervolgens het runnummer dat u wilt toewijzen.
 6. Klik op OK.

Hou rekening met: De knop Toekennen is alleen beschikbaar wanneer u een termijn heeft geselecteerd.

Hoe kan ik de termijnen handmatig of automatisch verzamelen?

 1. Geef de gewenste criteria op in het Incassobatch beheren scherm.
 2. Klik op Tonen.
 3. Selecteer de termijnen die u wilt verzamelen.
 4. Klik op Verzamelen.
 5. Click Group.
 6. Selecteer Handmatig om de termijnen handmatig te verzamelen of Automatisch om ze automatisch te verzamelen.
 7. Geef een betalingsreferentie op bij Betalingsreferentie. Dit veld is alleen actief wanneer u Handmatig heeft geselecteerd.
 8. Geef bij Betalingsdatum de gewenste betalingsdatum op. Standaard wordt de huidige datum voorgesteld.
 9. Selecteer bij Eigen rekening uw eigen rekening waarvoor u de incasso wilt uitvoeren.
 10. Selecteer bij Betalingswijze de gewenste betalingswijzen. Voor incasso dient u hier Incasso te selecteren.
 11. Selecteert bij Naar betaalmiddel de bankrekening van uw relatie. Dit betreft de bankrekening waarvan u incasseert.
 12. Klik op OK.

Hou rekening met: De knop Verzamelen is alleen beschikbaar u meer dan één regel heeft geselecteerd en de geselecteerde regels de zelfde machtiging gekoppeld hebben.

Velden

Kolommen

Procesiconen

Totalen

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 25.203.054
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 407  Attachment:
 Disclaimer