One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Uitgiftes invoeren en wijzigen

Introductie

U kunt via [Productie, Invoer, Uitgifte] benodigd materiaal definitief uitleveren aan productie zodat de werkvloer de onderdelen binnenkrijgt en kan gaan beginnen met het productieproces. De onderdelen zelf worden afgeschreven van het uitgiftemagazijn. Als u een productieorder selecteert en voor de knop 'Leveringen' kiest, wordt een leveringsvoorstel getoond.

Deze functionaliteit is echter slechts beschikbaar indien de module E-Realisatie in uw licentie aanwezig is. Zodra de module E-Realisatie ontbreekt in de licentie is het menupad [Productie, Invoer, Uitgifte] niet zichtbaar en wordt in het pictogram 'Uitgegeven' onderin het invoerscherm van de productieorders zichtbaar dat het niet mogelijk is om de productieorder af te drukken. In het pictogram verschijnt de tekst 'Overslaan'. Dit geldt voor de menupaden:

  • [Productie, Invoer, Productieorders]
  • [Productie, Verslagen, Productieorders]
  • [Productie, Verslagen, Realisaties]
  • [Productie, Verslagen, Doorbelasting]
  • [Productie, Verslagen, Afgekeurd

In het scherm wordt informatie getoond over de uitgifte. Naast deze informatie wordt de explosie zichtbaar voor het hoofdartikel uit de productieorder. Hierdoor worden alle onderdelen van het hoofdartikel zichtbaar. Onderdelen met negatieve aantallen worden hier niet getoond. Per onderdeel kunt u in de kolom 'Realisatie' aangeven hoeveel stuks er uitgegeven moeten worden voor deze productieorder. Standaard wordt deze kolom gevuld met het aantal stuks hoofdartikel x het aantal stuks deelartikel uit de structuur. U kunt hier tot acht decimalen achter de komma ingeven voor deelbare artikelen.

Voorbeeld:

Hoofdartikel X bestaat uit:
- 0,5 stuks Y 
- 2 stuks Z

Voor hoofdartikel X voert u een productieorder in van 3 stuks. Voor de onderdelen worden vervolgens de volgende aantallen uitgegeven:
- 1,5 stuks Y
- 6 stuks Z  

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.048.079
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer