One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Afgesloten periodes

Introductie

Wanneer u een periode afsluit en over de periode rapporteert, wilt u niet dat de gerapporteerde cijfers achteraf nog worden gewijzigd. Het afsluiten van een periode zorgt ervoor dat gebruikers niet meer kunnen boeken in de betreffende periode, zodat de gerapporteerde cijfers gewaarborgd blijven. Middels deze functie geeft u op basis van een financieel jaar, financiële periode en dagboek aan welke perioden dienen te worden afgesloten dan wel te worden heropend. Het afsluiten of heropenen van perioden doet u via [Finance: Bestand, Financieel Beheer, Afgesloten periodes]. Raadpleeg het document 'Periode-afsluiting verrichten' voor meer informatie over de procesgang rondom het afsluiten van een periode.

Uitleg van de velden

Jaar
Geef het financiële boekjaar aan waarvoor u een periode wenst af te sluiten/ heropenen.

Periode
Geef de af te sluiten/ te heropenen financiële periode aan.

Dagboeken: alle
Markeer deze optie om alle dagboeken voor de aangegeven periode af te sluiten. Deze optie werkt alleen als er nog geen dagboeken afgesloten zijn in de betreffende periode.

Invoer matrix

Na het financiële jaar en de financiële periode te hebben aangegeven, verschijnen alle reeds afgesloten dagboeken voor de betreffende periode in beeld. Als u nog geen dagboeken heeft afgesloten kunt u middels de optie 'Dagboeken: alle' automatisch alle dagboeken afsluiten. Wanneer u slechts enkele dagboeken wilt sluiten voor de aangegeven periode, kunt u gebruikmaken van de knop 'Toevoegen'.

Dgbk
Voer hier het dagboeknummer in van het dagboek dat u af wilt sluiten. U kunt het dagboeknummer ook selecteren middels CTRL+B of F2.

Omschrijving
Hier wordt de omschrijving van het gekozen dagboek getoond.

Om een dagboek te heropenen voor een bepaalde periode verwijdert u het betreffende dagboek middels het icoontje .


Exact Financials FinanceFinancieel beheer > Perioden afsluiten

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.629
 Assortment:  Date: 19-04-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer